Årsmøde i JMOM 2020

Referat fra årsmøde 28. marts på Alken Mejeri, Alkenvej 46, Skanderborg.

Årsberetning v. Ellen – ligger på JMOM’s hjemmeside.

Regnskab v. Runa – godkendt.

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Bestyrelse 2019: Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 28767262, Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, 8680 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81, Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39, Anne Birgitte Levisen, Poul Ganer.

Bestyrelse og kasserer genvalgt.

Valg af revisor

Jette M. Søgaard genvalgt.

Punkter til vedtagelse

1. Forslag til vedtægtsændring*. Bestyrelsen har besluttet at skifte til Arbejdernes Landsbank, som kræver en præcisering af vores brug af JMOM-kontoen.

Vedtægtsændring godkendt. Bestyrelsen giver kasserer og medlemsadministrator (pt. Thomas Tjørnehøj) adgang til konto

2. .Skal JMOM fremover have bestyrelsesposter i Borgerbevægelsen? Pris 1500 kr. om året.

Det er bersluttet, at JMOM er A-medlem med bestyrelsespost i 2020. På generalforsamling 2021 besluttes det videre forløb.

Forslag til aktiviteter det kommende år

Vi vil stile mod at øge mødeaktiviteten. Ellen kontakter Thomas om mulige mødedatoer.

.Evt.

Ingen indlæg.

*Forslag til vedtægtsændring: Tilføjelse til punkt 6, forslaget er kursiveret. (Vedtægterne kan i sin helhed læses på foreningens hjemmeside JMOM.dk.)

Uddrag af vedtægterne:

6. Tegning udadtil

Bestyrelsen tegner foreningen udadtil, og kan inden for rammerne af medlemsmødets/bestyrelsens beslutninger tage de nødvendige økonomiske dispositioner. Bestyrelsen har prokura til at give en eller flere adgang til foreningskontoen.

Referatet fra årsmødet er godkendt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:

28. 3. 2020, Alken Mejeri, Alkenvej 46, 8660 Skanderborg

Underskrifter: Poul Ganer, Thomas Tjørnehøj, Ellen Odgaard, Runa Sand . Anne Birgitte Levisen fraværende.