Drop Motorvejen ved Silkeborg

Åbent brev til folketinget.

Drop Motorvejen ved Silkeborg og brug de sparede 4 – (?) milliarder kroner til at opgradere hele landets fuldkommen nødlidende bustrafik.

Af Ivan Lund Pedersen, NOAH-Trafik

Der er mindre biltrafik på den strækning Silkeborg motorvvejen tænkes anlagt end på Nørrebrogade i København, hvor ingen heldigvis har foreslået anlæg af motorvej.

Statsminister Anders Fog Rasmussen fik heldigvis stoppet planerne om at bygge motorvej gennem Gudenådalen. Desværre vil man i stedet bygge motorvej fra Funder til Låsby gennem Silkeborg – den såkaldte Kombilinie.

I anledning af disse planer sender vi denne opfordring:

Spar skatteborgerne for ca. 4-6 milliarder og Silkeborg for en overflødig og ødelæggende motorvej. At bygge en motorvej gennem Silkeborg er udtryk for et helt urimeligt og hensynsløst spild af skatteborgernes penge. Samtidig vil miljøbelastningen være voldsom eftersom der er tale om meget store indgreb i byen og dens rekreative områder.

Trafikkens omfang er beskedent. Selv i “spidstimen”mod Århus ved Linå øst for Silkeborg på den mest befærdede strækning er der ikke flere personer, end der ville kunne sidde i 8 IC-3 togsæt med 144 siddepladser. Ved Funder vest for Silkeborg ville bilisterne i “spidstimen”kunne sidde i 5 IC3-togsæt. “Spidstimetrafikken” består fortrinsvis af pendlere til Århus, hvor der er 3 – 4 tomme siddepladser i hver bil. De burde i stedet få tilbudt en fremragende bus- og togtrafik. Det kunne tage toppen af trafikken. Hvis man tilmed indførte en betalingsring ved bygrænsen til Århus ville det yderligere stimulere folk til ikke at pendle i bil til Århus.

Hvis man kan håndtere trafikken i “spidstimen”, som er den mest trafikerede time, kan man logisk nok let klare trafikken resten af døgnet.

At bygge en 4 sporet motorvej med en “spidstimekapacitet” på 4.000 motorkøretøjer i hver retning er uansvarligt i betragtning af den lille “spidstimetrafik”på 500-900 biler, der er på strækningen. At droppe en energisløsende, dyr og skæmmende motorvej vil være et velkomment signal om at regeringen og Folketinget tager sin forpligelse overfor klima, energibesparelser og by- og naturområder alvorligt.

Se nærmere oplysninger i Noahs henvendelse til Folketinget:
Kombilinien ved Silkeborg (pdf på www.noah.dk)