JMOM årsmøde 2014

Referat fra årsmøde i JMOM lørdag den 3. maj kl. 12-16 på Alken Mejeri

 1. 12.00 Frokost.

 2. 13.00 Oplæg fra Helge Bay Christiansen med efterfølgende diskussion
  Helge Bay arbejder som rådgiver for letbaner og sporvogne.

  Letbaner er moderne sporvogne, hvis kørebaner er adskilt fra bilernes. Fx er der i Freiburg sporvogne i gågaderne, hvor de så kører med nedsat hastighed.
  I Europa er 20% af alle rejser i byer kollektive, i Asien 40%. I København er 33% kollektive, 33% på cykel og 33% i bil. 200 menneskers transportbehov kan dækkes af 1 sporvogn = 3 busser = 180 biler. De største sporvogne / sporvognstog kan rumme 4-500 passagerer, hvoraf 2/3 skal stå op.

  Driftsomkostningerne for busser er stigende ved stigende passagertal. Spovogne bliver billigere, jo flere der benytter transportformen, da det ikke øge udgifterne til arbejdsløn væsentligt i forhold til kapacitetsforøgelsen.
  Sporvogne giver 90% af nytten ved en metro, men koster kun 10%.
  En letbane kan lægges i en gade, så den bliver ikke en barriere på samme måde som tog. Den kan agere som vejtrafikken, har effektive bremser og smidig drejefunktion.
  Skinnerne lægges i præfabrikeret beton foret med gummimasse. Dette er holdbart i 50 år.
  Med lavtgulvsvogne er der let tilgængelighed uden ”gab”, også for handicappede.
  Eksempler fra Frankrig i Lyon og Strasbourg viser, at letbanen der har været en magnet for byudvikling og arbejdspladser.
   Se rapporten om banetrafik i Midtjylland

  Letbaneprojektet i Århus bliver sandsynligvis forsinket yderligere 2 år, dvs. at det ikke bliver færdigt til Århus kulturby 2017. Der er problemer i havneområdet, fordi det ikke er lovligt at lade letbanen benytte samme spor som Grenå-togbanen.
  Svend Vestergaard og Søren Jacobsen, NOAH Trafik, lavede en rapport om jernbaneprojekt Århus-Silkeborg 1997.

 3. Årsberetning v. Ellen Odgaard
  Årsberetningen blev godkendt.
   Se årsberetningen

 4. Regnskab
  Regnskabet for 2013 blev godkendt af revisor og af de fremmødte.
  Der er før årsmødet sendt girokort ud til 100 personer, nogle dog i samme husstand.

 5. Fremtidige aktiviteter, visioner (idérunde)
  Finn: Udvikling af landdistrikter og transport skal kobles.
  Tog er altafgørende for udvikling på landet. Det vil gøre, at mange kan undvære en bil.
  Poul Gunder: Godset skal på banen.

 6. Valg af bestyrelse
  Genvalg af bestyrelse og af revisor.

 7. Evt.
  Ingen punkter.

Referent Runa