Hvornår har vi motorveje nok?

JMOM detager sammen med Noah Trafik i Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2013:

Arrangør: Jyder Mod Overflødige Motorveje og NOAH Trafik
Dag: 15. juni 12:30 – 14:45
Type af arrangement: Debat
Emne 1: Infrastruktur
Emne 2: Transport
Sted: Pilekroen

Oplæg og debat om bæredygtige transportformer og infrastruktur

Hvad betyder motorveje for vores samfundsudvikling? Giver bilen øget frihed for alle?
Oplæg v. Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik, Per Homann Jespersen, trafikforsker, RUC, mfl., med efterfølgende debat

Debatemner

Vi ønsker gennem arrangementet at skabe diskussion om, hvad motorvejsbyggeri betyder for vores samfundsudvikling.
Nogle spørgsmål, som vi gene vil have belyst:

  • Er motorveje en effektiv og demokratisk løsning på vores behov for mobilitet?
  • Hvordan kan vi arbejde mod bæredygtige kollektive transportformer, der opfylder et moderne behov for fleksibilitet?
  • Er udbygning af motorvejsnettet en nødvendig forudsætning for udvikling i udkantsområder?

Vi håber gennem debatten at nå til en mere nuanceret forståelse for, hvordan mobilitet kan forenes med ønsket om gode levevilkår for alle, og med miljømæssig bæredygtighed.

Kontaktpersoner

Runa Sand, Jyder Mod Overflødige Motorveje
runa.sand@skolekom.dk
Tlf. 23 98 27 39

Ivan Lund Pedersen, NOAH trafik
ivan@noah.dk

Hærværk på Hærvejen?

Send et postkort til transportministeren.

Som tidligere omtalt her på hjemmesiden, arbejder Hærvejskomiteen ihærdigt på at gøre myndighederne møre for en beslutning om at bygge ny motorvej på den Jyske Højderyg, omtrent hvor den gamle Hærvej går. Den selvbestaltede komites begrundelse er, at motorvejen skal aflaste E45, så man undgår omfattende udbygning af denne.
Vi opfatter dette som hærværk! Det er skandaløst at planlægge ødelæggelse af naturområder omkring Hærvejen – endnu en gang en kortsigtet ”løsning” på infrastukturelle problemer, som skyldes, at der ikke bliver tænkt helhedsorienteret og bæredygtigt på tranportområdet. Jernbaner fx fylder mindre og kan flytte personer langt mere effektivt, men jernbanenettet udbygges langt fra i samme takt som vejnettet.

I maj sprang tre jyder på cyklen for at udforske Hærvejsruten fra Engesvang til Viborg, tildels på den nedagte jernbane. Med os havde vi en stak postkort med opfordring til at skrive til og plakater, som vi anbragte på herbergerne langs ruten. En dejlig medvind på cykelstien lovede godt for vores projekt. Vi gennemførte turen i højt humør og nød undervejs de mange spændende steder og smukke omgivelser, blandt andet ved den fantastiske Hald Sø syd for Viborg.

Hvis du er enig i, at Hærvejen skal bevares fri for motorveje, så send et postkortet til:

Transportminister
Henrik Dam Kristensen
Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Teksten kan f.eks. være:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kære Henrik Dam Kristensen
 
En hilsen fra den jyske Hærvej, som jeg håber, du vil hjælpe med at bevare for kommende generationer, uden at området skæmmes af motorvejsanlæg.
Venlig hilsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kunne du tænke dig at din naturoplevelse langs Hærvejen kom til at se sådan ud?

Nej, vel?

Her er det Dyrehaven ved Silkeborg, der bliver udslettet af et motorvejsanlæg. Men der er også kommet planer frem om at anlægge en motorvej langs Hærvejen gennem Jylland. En motorvej vil være ødelæggende for natur og dyreliv – og for de tusindvis af cyklister og vandrere, der hvert år færdes på den gamle hærvej. Og en motorvej vil koste mange milliarder kroner.

Men heldigvis er motorvejen ikke nødvendig. Det er derimod nødvendigt med fornuftige alternativer, så vi kan transportere os selv og vores varer på andre måder end på gummihjul og asfalt – også uden for de største byområder. Det er man godt klar over lige uden for Danmarks grænser, i “Udkants-Tyskland” og “Udkants-Sverige”.

Vidste du for eksempel, at regionaltogssystemerne både i Sydsverige og Nordtyskland er bedre end i Øst- og Midtjylland, og at de fortsat udbygges? At der kun kører to godstog til og fra Århus – pr. uge? Og at vi i Danmark anlægger motorveje på strækninger med langt færre biler end man gør i Sverige og i Tyskland?

Jyder mod overflødige motorveje ønsker ikke at sætte udviklingen i stå. Men vi bryder os ikke om at kortsigtede erhvervsinteresser volder stor skade på naturområder, at det bliver stadigt sværere og dyrere at komme rundt i landet med tog og bus, og at Danmark ikke når den målsætning for CO2- udledning, som vi faktisk har forpligtet os til. Hvis du er enig, så send et postkort til transportministeren. Hvis du er interesseret, så kig på www.jmom.dk, hvor du også kan deltage i en underskriftindsamling mod motorvejen. Og hvis du vil i kontakt med os, så skriv til jmom@jmom.dk.

Udgivet som pdf.

Synes du at din naturoplevelse langs Hærvejen skal se sådan ud?

Nej, vel?

I Funder Ådal er det allerede for sent. Her står der en enorm motorvejsbro. Men det er ikke nok: der er også planer om at anlægge en motorvej langs med Hærvejen gennem Jylland. Som du kan se i Funder Ådal ødelægger en motorvej natur og dyreliv – og naturoplevelsen for de tusindvis af cyklister og vandrere, der hvert år færdes på den gamle hærvej. Og en motorvej vil koste mange milliarder kroner.

Men heldigvis er motorvejen ikke nødvendig. Det er derimod nødvendigt med fornuftige alternativer, så vi kan transportere os selv og vores varer på andre måder end på gummihjul og asfalt, også uden for de største byområder. Det er man godt klar over lige uden for Danmarks grænser, i “Udkants-Tyskland” og “Udkants-Sverige”.

Vidste du for eksempel, at regionaltogssystemerne både i Sydsverige og Nordtyskland er bedre end i Øst- og Midtjylland, og at de fortsat udbygges? At der kun kører to godstog til og fra Århus – pr. uge? Og at vi i Danmark anlægger motorveje på strækninger med langt færre biler end man gør i Sverige og i Tyskland?

Jyder mod overflødige motorveje ønsker ikke at sætte udviklingen i stå. Men vi bryder os heller ikke om at kortsigtede erhvervsinteresser volder stor skade på naturområder, at det bliver stadigt sværere og dyrere at komme rundt i landet med tog og bus, og at Danmark ikke når den målsætning for CO2- udledning, som vi faktisk har forpligtet os til. Hvis du er enig, så send et postkort til transportministeren. Hvis du er interesseret, så kig på www.jmom.dk, hvor du også kan deltage i en underskriftindsamling mod motorvejen. Og hvis du vil i kontakt med os, så skriv til jmom@jmom.dk.

Udgivet som pdf.