Vildledning af borgerne

Endnu ingen afgørelse om motorvejsprojektet

Når man går ind på Vejdirektoratets hjemmeside under: Motorvej Klode Mølle – Viborg – Løvel, står der øverst under billedet: ”Fase: Undersøgelser”. Hvorfor er det vigtigt? Fordi der endnu ikke er taget stilling til, om der skal være en motorvej på denne strækning, eller om der skal vælges en 0+løsning. Der kan nemlig først tages en endelig beslutning, når de nødvendige og aftalte undersøgelser og høringsprocesser er gennemført.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det også, at der netop nu er en supplerende offentlig høring i gang. Høringssvar kan indsendes indtil den 24. marts 2023.

Den 27. januar afleverede Leif Hald Petersen fra Vejdirektoratet efter indledende idéfasehøring et statusnotat til forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035, og den 9. februar udsendte Transportministeriet en pressemeddelelse vedrørende projektet. Af den fremgår det, at: ”Forligspartierne Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje – har på et møde sagt ja til Vejdirektoratets indstilling om de linjeføringer, der skal arbejdes videre med i miljøkonsekvensvurderingen af en ny midtjysk motorvej.” Der er kommet to indsnævrede linjeføringer for motorvejen ud af høringsfasen og: ”Vejdirektoratet undersøger også på lige fod en mulig udbygning af den eksisterende Rute 13, en såkaldt 0+løsning.” (min fremhævelse)

Længere nede uddyber teksten i pressemeddelelsen, at Vejdirektoratet i løbet af de seneste år har gennemført planlægning af flere udbygningsprojekter på tosporede landeveje, og at erfaringer fra disse projekter vil blive brugt i dette arbejde.

Afslutningen på Transportministeriets pressemeddelelse lyder: ”Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024. Herefter vil der være en afsluttende høringsperiode, inden Vejdirektoratet udarbejder et indstillingsnotat til politisk stillingtagen.”

Derefter er der kontaktoplysninger til transportordførere og transportminister.

Alligevel skal vi så opleve, at Hærvejskomitéen i en pressemeddelelse udbasunerer, at regering og Konservative vil fuldføre Hærvejsmotorvejen hurtigst muligt. Og vi skal på den baggrund præsenteres for en partisk, ukritisk og mangelfuld artikel i Viborg Stifts Folkeblad, skrevet af Lasse Storgaard Højlund fra Jysk Fynske Medier.

Han har sørget for, at der bliver bragt et fotografi fra lobbyorganisationen Hærvejskomitéens generalforsamling i Fredericia den 10. marts, og skriver bl.a. under det: ”Her var både transportministeren og en række transportordførere mødt frem. Fra venstre er det forhenværende folketingsmedlem og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), transportminister Thomas Danielsen (V), formand for Hærvejskomitéen Jan Hessellund, Konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen og Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen.”

Skam over dem. Intet er endeligt besluttet endnu. Hærvejskomitéen lobbyarbejder for borgernes penge, således betaler Viborg kommune 50.000 kroner årligt til komitéen. I et demokratisk samfund burde modstandere og tilhængere af et projekt have samme økonomiske mulighed for at markedsføre deres argumenter.

Jeg håber inderligt, at Jonatan Spang vil tildele Lasse Storgaard Højlund fra Jysk Fynske Medier den omvendte Cavling i sit program i TV ”Tæt på sandheden”. Han om nogen fortjener den.

Karin Bang

.

Indkaldelse til årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 16. april kl. 14

Vadestedet 1, 8680 Ry (En halv times gang fra Ry Station)

Program for årsmødet:

14-14.30       Oplæg v. journalist Karin Mette Petersen

Vi ved alle, at når der sker ændringer i vores samfund, spiller medierne og journalisterne en meget stor rolle. Men vi har i JMOM også oplevet, at det er rigtig svært at få de store medier til at interessere sig for motorveje og trafikpolitik i det hele taget.

K.M.P. kender systemet indefra. Hun har arbejdet ved DR’s nyhedsredaktion og er nu ansat hos Motorstyrelsen under Skatteministeriet. Hun er meget engageret i Egholm-sagen ved Ålborg i Borgerbevægelsen.DK – for en demokratisk motorvejsproces.

I mail til os skriver Karin Mette: ”Om journalister ligefrem kan vende samfundsudviklingen, kan vi jo diskutere” – ”jeg har i hvert fald nogle erfaringer fra mit arbejde i Aalborgs Borgerbevægelse, som jeg gerne vil dele.”

14.30-15.00 Kaffe og diskussion af oplægget.

15.00-16.30 JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, udgifter til hjemmesider mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.

Evt.

Vi håber at se dig til et spændende møde!