8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø

De otte organisationers logoer.

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med.

Læs videre “8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø”

Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. En ny motorvej er den helt gale vej at gå, skriver Jens Frydendal på vegne af 20 lokalforeninger. Foto: Colourbox

Jyske borgmestre slår på tromme for en ny motorvej op gennem Jylland. Men ideen om en ny motorvej er kritisabel og dybt utidssvarende, skriver 20 jyske lokalforeninger af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs videre “Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand”

Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?

I denne tid omkring d. 1. april skal man være varsom med at tro på nyheder i offentlige medier. Således var der for et par år siden nogle folk fra Thy der meldte ud, at de ville foreslå en motorvej tværs over Mors. Det viste sig at være en spøg. Sådan tænker vi også om en motorvej til Grenå.

Det kan da vel ikke være alvorligt ment, at vi skal have endnu flere biler på vejene og i byerne. Biler som giver endnu mere trængsel og kødannelse, som øger vejstøjen for tusindvis af mennesker og som betyder naturødelæggelse i store områder.  Mange tror at en motorvej giver samfundsøkonomisk vækst i udkantsområder. Det er der ingen beviser for. Tværtimod mener flere trafikforskere, at væksten hovedsagelig bliver i de større byer som f.eks. Århus, idet det vil blive nemt at transportere sig væk fra Grenå og Djursland. Desuden er der jo mange fine naturområder på Djursland, som vi som samfund skal vægte meget højt, og som det vil være en skændsel at anlægge en mastodont-vej igennem.

Vi har motorveje nok i vores lille land. Rent faktisk er vi et af de lande i Europa med flest kilometer motorvej i forhold til befolkning.

Læs videre “Motorvej til Grenå – en aprilsspøg?”