Beretning ved JMOMs årsmøde 14. 4. 2024

Aktivgruppen: bestyrelse: Runa, Thomas, Anne Birgitte, Poul, Ellen

                          øvrige: Nanna, Lars, Karin, Ole Capion, Per, Henning

Møder fysiske: 2 – derudover god mail-korrespondance.

Aktiviteter:

Konference i Landstingssalen, Chr.borg d. 29.4. ”Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?” (vært Thorsten Gejl EL, arrangører 5 ngo-organisationer, ca. 200 deltagere)

Landsaktion d. 13. maj – ”Forårsfest i Skelhøje mod motorvejen” med taler, fællessange og kaffe og kage og gåtur til ”motorvejs-stregen” i fineste solskin. Ca. 40 fremmødte

Klimafolkemøde i Middelfart 3 dage 1.-2.sept. – bod sammen med andre antimotorvejsgrupper (Borgerbev.dk). Happening ”Vælt en motorvej og vind en rutebil” stor succes. Sang-march i gule kapper.

Viborg: JMOM deltog i offentlig møde i Løgstrup med Thomas Jensen (soc.dem.) 17. 4.

Black Friday: gadeaktion og Åbent Hus på Naturambassaden med deltagelse af JMOM

Borgerbevægelsen.dk  bestyrelse v. Per og Anne Birgitte

Høringssvar vedr. Egholm motorvejen – er igennem 1. behandling i Folketinget. Høringen sendt til VD, Transportministeriet og transportudvalgets medlemmer. Selvstændigt høringssvar omhandlende truede dyrearter.

Samarbejde i Trafiknetværket (10 andre organisationer) (Ellen)

Deltaget i on-line møde med Stinus Lindgreen, Rad. Ve.

Medunderskriver på læserbrev i Politiken – ”Regeringen blæser på den kollektive trafik, klima og yderområder”

Medunderskriver på Skrivelse til samtlige politikere vedr. Egholm-motorvejen dagen før 1. beh.

Forsøgt ihærdigt at få et møde med Thomas Jensen (soc. dem.) men er blevet afvist med begrundelse i tidnød

Mødes 1 gang pr måned on-line, og 2 fysiske møde (Middelfart og Kbh.)

Læserbreve: ”Vild med – trafikvækst” (Ellen) Viborg Stift Folkeblad d. 8. 7.

                       ”Transportmæssig ubalance i DK” (Ellen) MJA  d. 15. 11.

                       ”Kamp må der til” støtte til Nødbremsen (Runa og Ellen)

                                    Politiken d. 6. 4.

Thomas har deltaget aktivt i et radioprogram på P1

Referat af årsmøde i JMOM 14. april 2024 i Ry

Oplæg ved Steen Møller fra Friland med debat:

Hvorfor går det den vej det gør? Er vi lemminger, der bevidstløst styrter os i døden?

Steen er projektmager – er god til at starte ting: Friland og Grobund på Djursland. Ideen er gældfrihed, lokal produktion og lokale arbejdspladser, så man ikke skal køre så langt. Grobund tager afsæt i at vise andre måder at lave produktion, håndværk og bosætning. Gældfrit. Fabrik som ejes af 150 mennesker, købt kontant.

Steen laver halmelementer. Traditionelle fundamenter til huse er beton og flamingo mm. Steens huse, derimod, lader jorden være uberørt, det er halm og træ med en klimaskærm over af polyethylen. Det står på fliser, så der er åbent nedenunder. Huset han hæves med en dunkraft og få flere fliser under, hvis klimaet bliver fugtigere. Halmelementerne laves af opskårne halmballer, som er lerpudsede. Leret sørger for brandsikring og opretholder en stabil luftfugtighed. Ler, halm og træ kan indgå i naturens kredsløb uden affaldsproduktion, når huset ikke skal være der mere. I huset genbruges regnvand først til brus og derefter toilet, toiletvandets næringsstoffer bruges i drivhuset. Solceller og solfangere laver el nok til lys og varme i samspil med en masseovn med høj forbrændingstemperatur. Ovnens affaldsprodukter bliver til gødning.

Vi opfører os som om det er en overlevelseskamp at være i verden, men vi kan godt begynde at leve i stedet for bare at overleve. Økonomi – arbejde – rationale – målstyring – er det vi har lært. Hvor kommer det fra? Vi brugte i Middelalderen træ til at smelte jern og til skibsbyggeri. Dvs. vi var ved at lægge vores verden øde – men ”det var der ikke noget at gøre ved”. Det der skete, var ”guds vilje”. Descartes ( ham med ”Jeg tænker, altså er jeg”) ændrede det europæiske gudsbillede: Gud er i himlen og fanden i helvede, mennesker skal underlægge sig jorden ved at skabe viden om naturen -> Naturvidenskab.. Det ændrede gudsbillede medførte en tankemæssig revolution: vi kan godt gøre noget ved tingenes tilstand, vi er ikke underlagt skæbnen.

Siden da har vi arbejdet på at ændre verden og underlægge os naturen. Men i dag er vi gået så langt ud i abstraktion, at vi har mistet kontakten til virkeligheden. Vi er i gang med at udrydde os selv ved at udrydde planter og dyr for kortsigtet vinding.

Vi står nu over for en ny tankemæssig revolution hen imod samhørighed – vi er en del af naturen.

Angående transport:

Vi er villige til at bruge 2 timer til arbejde hver vej. Cyklen udvidede radius – siden bilen – siden motorvejen. Men jo hurtigere vi farer af sted, jo længere væk arbejder vi. Så hvor er tidsgevinsten?

I 1970 balancerede forbruget i DK i forhold til verdens resurser. Fra 1970 er overforbruget kun vokset. Vi sætter mål uden hensyn til, hvad der er brug for. Hvad individet har lyst til, har man også ”ret” til. Vi er blevet alene, isolerede i vores individualisme, og fordi vi ikke er en del af noget større, risikerer vi også hele tiden at føle os ”forkerte” sammenlignet med mediernes fremstillinger af det perfekte menneske. Vi erkender ikke, at vi både har brug for at være del af et menneskeligt fællesskab og en del af naturen.

Hvad får vi ud af at fare afsted på den måde, at sætte os mål som vi har lyst til uden hensyn til konsekvenserne?

Ovenstående er, hvad referenten har nedfældet efter bedste evne. 🙂

Referat af JMOM-generalforsamling:

Årsberetning v. Ellen, godkendt

Regnskab og fremtidige udgifter

Regnskab:

  • Vi melder foreningen JMOM ud af Økonet, men opfordrer samtidig til at man bliver individuelt medlem. Flere er allerede individuelle medlemmer.
  • Regnskabet godkendt. Vi skal se på, hvordan vi får penge i kassen, selvom vi stadig har en vis kapital, – vi har nemlig en negativ balance på årsregnskabet. Vi kan søge både NOAH og andre steder – til foreningen eller til bestemte projekter. Desuden skriver vi til medlemmerne angående kontingentbetaling.

Stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen:

Anne Birgitte vil formidle mere til gruppen om, hvad der sker i BOB. Det er vigtigt, at nogle retssager bliver gennemført for at skabe præcedens. BOB har været i EU – vi håber snart at høre mere om, hvad der kom ud af det.

Vi bliver i BOB.

Kontingentfastsættelse:

Kontingentet sættes op fra og med år 2025 til 200 kr. Ekstra bidrag er naturligvis meget velkomne.

Vi beholder AL-bank trods nyt gebyr på 100 kr. pr. md.                                               

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer – alle genvalgt. Bestyrelsen består dermed fortsat af Ellen Odgaard, Thomas Tjørnehøj, Anne Birgitte Levisen, Poul Ganer og Runa Sand.

Valg af revisor – Jette M. Søgaard genvalgt

Forslag til aktiviteter det kommende år

Klimafolkemøde 29. – 30.-31. aug.

Lørdag 31. kl. 11.: Vi har en scene på Grå 2, med 3 mikrofoner i 45 minutter. Vi skal have 2 deltagere plus moderator (Ellen)

Poul Kattler har givet tilsagn (slow travel)

Ellen forsøger at få en politiker eller Cyklistforbundet? Concito? Torsten Gejl? Vi hører mere senere.

Bod til Klimafolkemødet: Per Delphin har kontakten

Viborg: Nanna vil etablere samarbejde med gymnasier – i første omgang gennem HærvejsmotorvejNejTak.

Aktion: ”Slow travel”. Færdes lovlydigt og langsomt på eksisterende veje (til fods – i hestevogn – på cykel – på rulleskøjter …). ”Giv dig tid”. Nanna snakker med Viborg om at samarbejde. Skolerne i Viborg kommune starter den 5. august. En weekend i august – Ellen sender en Doodle med datoforslag.

Evt.

Nødbremsen – demokratiske virkemidler – hvad er demokrati? Vi kan tage emnet mere op på næste møde. Gå ind i demokratidebat via diverse facebook-sider.

Næste møde: 18. juni kl. 11 på Vadestedet 1, Ry.