Årsmøde i JMOM

Årsmøde 29/11-08 på Alken mejeri

Indledning: Trafikeksperter og professor, dr. ing. Petter Næss

Det er lykkedes JMOM at få en af landets førende trafikeksperter, dr. ing. Petter Næss, til at indlede årsmødet. Petter Næss er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, og han har bistillinger ved Høgskolen i Oslo og det norske Transportøkonomisk Institutt. Hans forskning drejer sig især om miljømæssigt bæredygtig byudvikling, sammenhænge mellem by-fora og transport samt planforskningens videnskabsteori og planlægningsteori. Hans publikatoner spænder bredt inden for disse områder. Blandt hans seneste bøger er “Bilringene og cykelnavet – boliglokalisering, bilafhængighed og transportadfærd i Hovedstadsområdet”. Aalborg Universititsforlag 2005 (med O. B. Jensen som medforfatter).

Derefter fortsætter årsmødet jvf. dagsordenen. JMOM er i løbet af årsmødet vært ved et mindre traktement. Mødet forventes afsluttet ved 15-tiden.

Vel mødt!

Referat fra Årsmødet 08

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent
 2. Årsberetning
 3. Økonomi
 4. Kommende aktiviteter (brainstormrunde)
 5. Valg af bestyrelsesmøde
 6. Eventuelt

Tilstede: Jette Søgaard (kasserer), Janet Nygaard, Thomas Tjørnehøj (bestyrelsen), Rasmus Madsen (bestyrelsen), Poul Ganer, Poul Gunder Nielsen, Ellen Odgaard (bestyrelsen), Bente Fuglsbjerg, Svend Vestergaard Jensen (udsendt i København)

Referent: Rasmus
Dirigent: Jette

Årsberetning

Vi indledte året med at skabe kontakt til folk på Samsø, afstedkommet af planerne om en fast forbindelse over Kattegat. Vi kan acceptere en ren jernbaneforbindelse, men ikke en “studehandel” med en motorvej som betingelse for en jernbane. Vi var i februar med til TV-høring i Odder, hvor vi både kom til orde og fik vist JMOM-banneret. Men siden februar har samsingerne været tavse – måske fordi de forventede at vi skulle overtage deres initiativ. Det gør vi ikke, men vi vil naturligvis gerne støtte deres arbejde. Holger Ø. Mortensen fra Odder har dog nu forsøgt igen at skabe samarbejde.

Tre bestyrelsesmedlemmer var til infrastrukturhøring i Landstingssalen på Christiansborg, hvor der blev samlet mange guldkorn fra panelet af trafikeksperter og -forskere. Vi blev også bekræftet i, at de synspunkter, vi altid har haft, nu er god tone og anerkendte fakta! Det gjorde dog ikke indtryk på flertallet af de tilstedeværende politikere. De fik i stedet ideer om bl.a. den såkaldte ”hærværksmotorvej”; en motorvej langs den nuværende Hovedvej 13 Vejle – Viborg – Aalborg.

Vi var med til Ren luft-aktion i Århus. Rasmus holdt tale sammen med en bred sammenslutning af klimagrupper – der var ca 50-70 fremmødte.

Vi har længe ønsket at få lavet en plakat, vi kunne bruge til at tilkendegive vores mening. Den professionelle tegner Klaus Albrechtsen gav to forslag, af hvilke vi valgte det ene. Den blev i første omgang bragt i Århus Stiftstidende, og vi har fået lavet den som store skilte. Alle medlemmer har fået en A4-version. Derudover kan der købes flere, også i andre størrelser.
Vi har fået lavet et postkort, der udkommer som gratiskort fra 14/12-08 til 17/1-09, og derudover får vi 2500 kort til egen distribution.
Vi overvejer at bringe plakaten i flere aviser – i dag er den Midtjyllands Avis. Den slags koster dog mange penge, så der må prioriteres.

Vi var til åbningen af Molbo-motorvejen, hvor vi blev fotograferet til Jyllands-posten og viste vores modstand med de store plakatskilte.

Ellen og Thomas har været meget aktive med at skrive læserbreve og breve til politikere.
Jette har været på P4 med en kommentar til infrastrukturplanen.
Thomas har deltaget i radiodebatter på P1 med bl.a. transportminister Lars Barfoed, forskeren Uffe Palludan og SFs trafikordfører Pia Olsen Dyhr. Derudover har han kommenteret ”hærværksmotorvejen” i Radio Viborg.
Bestyrelsen består nu af seks personer. Heidi og Flemming samt Svend, der er flyttet til København, har forladt bestyrelsen. Thomas, Jannie og Rasmus er kommet ind i stedet i løbet af året.
Vi laver nu nyhedsbreve og ikke nyhedsblade længere, da det er lettere og billigere.
Hvis vi bliver opmærksom på sympatisører, tilbyder vi dem et års gratis medlemskab.
Hjemmesiden kører rigtig fint, takket være Bente Grue.

Tiden arbejder for os, og den politik vi har haft de sidste 15 år er nu dagsordenen i miljødebatten. Dette skal vi kun være glade for og arbejde videre med.

Økonomisk beretning

Revisorer Jens Thoft er »sur over bureukratisk pis«, og lukker derfor sin praksis. Derved kommer vi muligvis til at mangle en revisor. Han vil dog stadig gerne revidere regnskabet, for fremtiden endda gratis, hvis det er muligt (dvs. hvis der ikke jvf. vedtægterne er krav om, at revisoren skal være statsautoriseret).

Vi har et underskud på ca 26.000 kr., hvilket han mener er i orden, da vi har penge i kassen som vi har kunnet bruge af.
Dog skal vi p.g.a. underskuddet nu i gang med at søge forskellige fonde, når vi har konkrete aktioner osv.
Vi har brugt forholdsvis mange penge på forplejning.
Vi har ca 130 medlemmer, og kontingentet indbringer ca.10.000kr.
Vi har i år fået syv nye medlemmer.

Revisoren har ingen bemærkninger til budgettet, og anbefaler derfor at vi godkender det.

Der er stor glæde over vi har Jens Thoft som revisor, og at han tilbyder at gennemgå regnskabet gratis.

Vi har en liste med fonde og personer der har givet beløb, og som vi kan bruge til at søge hos igen.
Den får Bente Fuglsbjerg.

Begge beretninger vedtaget enstemmigt

Kommende aktiviteter:

 1. Kursus i medier v. Svend
 2. Arbejde mere med klimabevægelsen
 3. Sætte folk på fondesøgning
 4. Lave seriøse undersøgelser, steder hvor den kollektive trafik lukkes, og bruge det som dokumentation – muligvis findes der nogle som kan bruges?
 5. Tage kontakt med folk mod Femern Bælt-broen
 6. Tage kontakt med folk fra Føns på Vestfyn – evt. henvise til Svend
 7. Male vægge igen – ”Når vi nu ikke kan fjerne dem, så maler vi på dem”
 8. Forslå bilfri søndag igen
 9. Tage kontakt med forskellige op til klimatopmødet i sommeren 2009 – hvad skal vi gøre i denne sammenhæng?
 10. Skabe større kontakt med andre grønne bevægelser
 11. Lave græsrodscamp, og samle bevægelsen til klimakonferancen
 12. Fokus på at få godset på toget igen – skaber mere trafiksikkerhed og mindsket CO2-udledning.
 13. Vi skal bruge plakaten mere – skal bruges til aktioner
 14. Trafikgruppekonference inden topmøde, med forskellige grupper
 15. Lave nye klistermærker, og nyoptryk af de gamle. Specielt “Ingen motorvej, tak” (postkassemærke – skal være vandfast!).
  beretningen

Valg af bestyrelse

Liste kommer fra Thomas Tjørnehøj