en KATTEGATFORBANDELSE

har efterhånden luret over Samsø i mange år, uden at nogen af os rigtig har taget det alvorligt. ” Det er alt for stort et projekt, bare for at komme lidt hurtigere fra Århus til København!” har det lydt igennem årene. – Så fik vi en regering der gjorde store dyre biler billigere, satte hastighederne op på vejene og som kunne finde privat finansiering til en motorvejsforbindelse over Kattegat. Der var pludselig flertal for at lave en forundersøgelser til 60 mill.kr og Sund og Bælt m.fl. gik i land på Samsø. 

Så vågnede vi op – Vi siger STOP!  

I efteråret 2019 startede ikke mindre end 3 forskellige grupper – en aktivist-/ en kunstner-/ og en tværpolitisk gruppe. Aktivist- og kunstnergruppen blev hurtigt synlige med aktioner på øen og ved færgerne, hvor de solgte klistermærker til bilerne og muleposer med logoet NEJ TIL BRO OVER SAMSØ. Alle 3 mødes løbende, og den 18. 1. 2020 indkaldte vi fra den politiske gruppe til stiftede generalforsamling i foreningen STOP MOTORVEJ OVER SAMSØ. Vi er nu ca. 700 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen på Samsø har sagt nej tak til at være med i Kattegatkomiteen, og der er en fælles tværpolitisk holdning til, at vi ikke ønsker en bro eller motorvejsforbindelse over Samsø. Foreningen vil nu arbejde hårdt på at pengene i stedet bliver investeret i kollektiv transport, der skal udbygges, hvis vi skal nå målet med 70% reduktion i CO2 udledningen i 2030.

Vi har, siden vi kom i aktion på Samsø haft, et tæt og meget konstruktivt samarbejde med foreningen på Røsnæs, med Bæredygtig Trafik og med Danmarks Naturfredningsforening her på Samsø og fra Odder, hvor der den 17. marts bliver et samlende møde omkring modstanden.

Kik gerne: hjemme-/facebooksiderne STOP MOTORVEJ OVER SAMSØ.DK  https://stopmotorvejoversamsoe.dk 

Den Facebook-side, hvor der er flest medlemmer og mest seriøs debat og information er Kattegatforbindelse – nej tak. Den administreres af Morten Telling.  http://www.nejtilmotorvej.nu/   og Facebookside: Nej til motorvej på Røsnæs

Morten Telling har også lavet en hjemmeside sammen med et par af dem fra Røsnæs: http://kattegatforbindelsenejtak.dk/ – Her findes links bl.a. til de officielle politiske dokumenter fra Trafikministeriet og Vejdirektoratet.

Jette M. Søgaard

Mere asfalt løser ikke trængsels-problemer

Thomas Tjørnehøj

På broen over Limfjorden (den gamle Hovedvej 10) er der fire spor. I tunnelen er der seks. Altså ti ialt. Alligevel råbes der på mere plads til biler. Af dette simple regnestykke burde det ellers skræmmende tydeligt fremgå, hvilken katastrofe bilen er som massetransportmiddel. I øvrigt ER der allerede en tredje limfjordsforbindelse: jernbanebroen… men den er “importeret” brugt fra Sjælland i 1930’erne, og med ét spor som tog i begge retninger skal deles om. Det burde derfor være nærliggende at lade den få en tidssvarende afløser – bare med to spor… Biltrængslen er et resultat af mere end 50 års forfejlet transportpolitik i Ålborg og omegn, og kravet om motorvej over Egholm viser, hvad alle transportforskere er enige om: at man ikke på langt sigt kan asfaltere sig ud af trængselsproblemer. Indtil for godt 50 år siden kunne man komme med tog til Nibe, Års og Farsø, til Åbybro, Brovst og Fjerrritslev, til Kongerslev og Hadsund, og til Vodskov, Dronninglund og Sæby. Og inden da også til Pandrup, Løkken og Hjallerup. Disse strækninger kunne have været udviklet til moderne og effektive letbaner/nærbaner/S-baner, som andre byer ville misunde Ålborg, hvis ellers man havde haft visioner. Altså visioner, der ikke kun drejede sig om mere asfalt og flere biler. Og mere trængsel.

Egholm kæmper. Foto Thomas Tjørnehøj

Transportministeriet og Trafikstyrelsen bør skifte spor

Vi lever i et særdeles olie-afhængigt samfund, som er bygget op gennem mange årtier. Afbrænding af fossilt brændsel, der hentes op fra undergrunden, er årsag til en stigende mængde kuldioxid i atmosfæren – og dermed til klimaforandringer, som med stor sikkerhed vil medføre meget omfattende fremtidige samfundsomkostninger. Vi har allerede oplevet tilfælde af ekstremt vejr og ændret årstidsmønster – noget, som stort set alle forskere er enige om er menneskeskabt.

Læs videre “Transportministeriet og Trafikstyrelsen bør skifte spor”

Hærvejen contra Hærvejsmotorvejen

Det var dejligt at læse i Midtjyllands Avis at der er stor opmærksomhed omkring den gamle Hærvej, og at Destination Hærvejen har planer om at gøre den til en endnu større turistattraktion. Jeg er sikker på, at vi er mange der igennem mange år har nydt den fantastiske natur på kanten mellem det bakkede Østjylland og det flade Vestjylland. Desuden er der en fred og ro i området, når man vandrer eller cykler på Hærvejen, som mange har stort behov for i vore dage. Dette tager mange med fly til Spanien for at opleve. Men man kan lige så godt tage tog/bus til det midtjyske – og spare på CO2-udledningen. Især er det ideelt med de mange herberger, der med passende afstand er etableret til overnattende turister.

Mange af de omkringliggende kommuner har åbenbart også set fordelen i at støtte turistudviklingen på Hærvejen ved at ofre 30.000 kr. til Destination Hærvejen. Og måske kommer Silkeborg Kommune også med i denne pulje af Hærvejs-elskende kommuner.

Men det er dog lidt besynderligt, at flere af disse kommuner også støtter op om Hærvejskommiteens indsats for at få anlagt en motorvej i nærheden af selvsamme attraktive Hærvej. Det drejer sig f.eks. om kommunerne Viborg, Vejle og Ikast-Brande. Man kan jo ikke bevare den attraktive fred og ro uden støj, hvor der er en motorvej i nærheden. Enhver ved, at der med en motorvej følger betydelige støjgener i op til 1,5 km afstand. Bevares, det vides ikke i dag, hvor mon denne eventuelle motorvej kommer til at forløbe. Men den vil nogle steder uundgåeligt komme tæt på Hærvejen. Det virker som om man i de kommuner, der støtter begge projekter, ikke har fundet ud af, at den gamle Hærvej og en Hærvejsmotorvej i sagens natur ikke kan forenes.

Man kan jo vælge at lade naturen få første prioritet og helt undlade at bygge denne overflødige Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje

Brev til transportministeren

Kære transportminister Benny Engelbrecht

Først vil vi – foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje – gerne gratulere med hvervet som transportminister. Det er et hverv vi anser som overordentlig vigtig for vores samfund her og nu og for fremtiden.

Set fra vores vinkel synes vi, at den udvikling transportområdet har taget over de senere årtier er meget bekymrende med kolossal meget trafik på asfaltveje for at transportere flere og flere personer og varer over større og større afstande. Det er især persontransporten vi har øje på.

Læs videre “Brev til transportministeren”

Motorvejsmodstandere med fælles fodslag

Borgernes kamp mod støj og møg har modstandere med stærke økonomiske muskler, den magtfulde motorvejslobby. Vi må gå sammen for med forenede kræfter at fortælle, at nok er nok. Vi har brug for demokratiske strukturer. Og vi har brug for transportmuligheder, der tager hensyn til miljøet og er tilgængelige for alle, ikke kun for bilister. Borgerbevægelsen Danmark er en sammenslutning af borgere, der kæmper mod hæmningsløs udbygning af det danske motorvejsnet.

Læs videre “Motorvejsmodstandere med fælles fodslag”

42.000 underskrifter til folketinget

Ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg.

Formanden Lennart Damsbo-Andersen tog imod og lovede at give videre til ministeren (som ikke var til stede). Foretrædet tog 15 min. hvor delegationen først forelagde de ønsker, som underskrifterne gav anledning til. Dernæst var der tid til spørgsmål og svar.

Det var ret enkle ønsker, vi havde, og nu handler det om at udvalget selv tager det op som et dagsordenspunkt ved et kommende møde og får bekræftet hvad vi bad om. Det er meget tænkeligt at det finder sted, og vi vil følge op på det.

Rent mediemæssigt gav overrækkelsen anledning til rigtig megen god omtale. Torsdagen startede med at Poul Kattler holdt tale foran Christiansborg ved den ugentlige “klimapåmindelse”.

 Læs meget mere på www.change.org