Hærvejen contra Hærvejsmotorvejen

Det var dejligt at læse i Midtjyllands Avis at der er stor opmærksomhed omkring den gamle Hærvej, og at Destination Hærvejen har planer om at gøre den til en endnu større turistattraktion. Jeg er sikker på, at vi er mange der igennem mange år har nydt den fantastiske natur på kanten mellem det bakkede Østjylland og det flade Vestjylland. Desuden er der en fred og ro i området, når man vandrer eller cykler på Hærvejen, som mange har stort behov for i vore dage. Dette tager mange med fly til Spanien for at opleve. Men man kan lige så godt tage tog/bus til det midtjyske – og spare på CO2-udledningen. Især er det ideelt med de mange herberger, der med passende afstand er etableret til overnattende turister.

Mange af de omkringliggende kommuner har åbenbart også set fordelen i at støtte turistudviklingen på Hærvejen ved at ofre 30.000 kr. til Destination Hærvejen. Og måske kommer Silkeborg Kommune også med i denne pulje af Hærvejs-elskende kommuner.

Men det er dog lidt besynderligt, at flere af disse kommuner også støtter op om Hærvejskommiteens indsats for at få anlagt en motorvej i nærheden af selvsamme attraktive Hærvej. Det drejer sig f.eks. om kommunerne Viborg, Vejle og Ikast-Brande. Man kan jo ikke bevare den attraktive fred og ro uden støj, hvor der er en motorvej i nærheden. Enhver ved, at der med en motorvej følger betydelige støjgener i op til 1,5 km afstand. Bevares, det vides ikke i dag, hvor mon denne eventuelle motorvej kommer til at forløbe. Men den vil nogle steder uundgåeligt komme tæt på Hærvejen. Det virker som om man i de kommuner, der støtter begge projekter, ikke har fundet ud af, at den gamle Hærvej og en Hærvejsmotorvej i sagens natur ikke kan forenes.

Man kan jo vælge at lade naturen få første prioritet og helt undlade at bygge denne overflødige Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje

Brev til transportministeren

Kære transportminister Benny Engelbrecht

Først vil vi – foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje – gerne gratulere med hvervet som transportminister. Det er et hverv vi anser som overordentlig vigtig for vores samfund her og nu og for fremtiden.

Set fra vores vinkel synes vi, at den udvikling transportområdet har taget over de senere årtier er meget bekymrende med kolossal meget trafik på asfaltveje for at transportere flere og flere personer og varer over større og større afstande. Det er især persontransporten vi har øje på. Hovedproblemet mener vi er, at der stort set kun er 1 person i hver bil, og at det især er et par timer om morgenen og om eftermiddagen disse bilister er på vejene som pendlere. De fylder utrolig meget på vejene og de mange P-pladser rundt omkring. En person i bil bruger ca.28 gange så megen vejplads som en buspassager og 68 gange mere plads end en banepassager. Miljømæssigt er de også en belastning, da hver persons transport koster udledning fra én bilmotor. Og selv om mange biler engang i fremtiden bliver el-drevet er selve produktionen af hver el-bil miljøbelastende. Antallet af personbiler i Danmark har i mange år været jævnt stigende, og det samlede antal er nu på 2.500.000.  En anden plage ved den store biltrafik er støjen, som kan påvirke helbredet for de mange mennesker, der bor i nærheden af en trafikeret vej. Derudover er det svært at finde stille-områder i vores lille land.

Når transportudviklingen er havnet i denne situation, hænger det for os at se sammen med, at der i flere årtier er blevet investeret i mange kilometer nye motorveje og broer, således at der i Danmark nu er 1.308 km. motorvej. Anderledes ser det ud for banesystemet. Der er ikke anlagt én kilometer ny banelinje udenfor hovedstaden i omkring 100 år førend i år med banen Ringsted-Køge. Derudover er prisen for investering i en bil faldet. Vi vil kraftigt anbefale at den kurs bliver ændret, således at der bliver sat fokus på kollektivt transport af personer. Mange pendlere synes det er rart at blive transporteret, hvis forbindelserne er optimale, hvilket vil sige at der skal være minimum halvtimesdrift, høj grad af rettidighed, rimelig prisniveau og meget gerne gode muligheder for kombination med cykel. Hvis man satser på at flytte en god del af de bilende pendlere til kollektiv  transport, vil trængslen på vejene i myldretiden blive reduceret.

Nye motorveje som f.eks. Hærvejsmotorvejen forårsager desuden voldsom ødelæggelse af natur og landskab ofte til ukendelighed – en natur vi i vores land ikke har for meget af, og som har stor værdi for mange mennesker.

Vi håber du vil fastholde ovenstående vinkel på trafikudviklingen i Danmark, således at der bliver taget fat om ”problemets rod” som løsningsmodel i stedet for ”at tisse i bukserne” som løsningsmodel.

Med venlig hilsen

Jyder Mod Overflødige Motorveje

v. Ellen Odgaard

20. 08. 2019

Motorvejsmodstandere med fælles fodslag

Borgernes kamp mod støj og møg har modstandere med stærke økonomiske muskler, den magtfulde motorvejslobby. Vi må gå sammen for med forenede kræfter at fortælle, at nok er nok. Vi har brug for demokratiske strukturer. Og vi har brug for transportmuligheder, der tager hensyn til miljøet og er tilgængelige for alle, ikke kun for bilister. Borgerbevægelsen Danmark er en sammenslutning af borgere, der kæmper mod hæmningsløs udbygning af det danske motorvejsnet.

Læs videre “Motorvejsmodstandere med fælles fodslag”

42.000 underskrifter til folketinget

Ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg.

Formanden Lennart Damsbo-Andersen tog imod og lovede at give videre til ministeren (som ikke var til stede). Foretrædet tog 15 min. hvor delegationen først forelagde de ønsker, som underskrifterne gav anledning til. Dernæst var der tid til spørgsmål og svar.

Det var ret enkle ønsker, vi havde, og nu handler det om at udvalget selv tager det op som et dagsordenspunkt ved et kommende møde og får bekræftet hvad vi bad om. Det er meget tænkeligt at det finder sted, og vi vil følge op på det.

Rent mediemæssigt gav overrækkelsen anledning til rigtig megen god omtale. Torsdagen startede med at Poul Kattler holdt tale foran Christiansborg ved den ugentlige “klimapåmindelse”.

 Læs meget mere på www.change.org

JMOM og Hærværksmotorvejen / Parallelmotorvejen / Midtjysk Motorvej / ”Vækstmotorvejen”

… kært barn har mange navne, alt efter holdning. ”Vækstmotorvejen” må hentyde til væksten i biltrafikken, som er den eneste sikre form for vækst.

I forbindelse med Hærværksmotorvejen har JMOM på opfordring dannet en specifik gruppe kaldet Hærvejsgruppen, som har egen hjemmeside www.haervejsmotorvej-nej.dk. Her kan læses mere detaljeret om arbejdet mod denne motorvej og bl.a. detaljekort over, hvor den muligvis kan komme (GIS-kort).

Læs videre “JMOM og Hærværksmotorvejen / Parallelmotorvejen / Midtjysk Motorvej / ”Vækstmotorvejen””

Modstand mod Hærværksmotorvejen – hvad kan man gøre?

Hvad kan du og jeg som almindelig borger gøre for at modsætte os en kommende Hærværksmotorvej:

• Skriv under på underskriftslisten www.skrivunder.net
• Skriv din mening, som du ser det, til politikerne på Christiansborg,
 – politikerne i Transport- Bygnings- og Boligudvalget

• Skriv til politikerne som er valgt i dit område, politikerne i et bestemt parti.
• Skriv læserbreve til lokalaviser eller landsaviserne og giv ikke op,
 selv om den bliver afvist hos én avis.
• Skriv på Facebook og anmode om at dele det videre
• Vær aktiv omkring at arrangere lokale oplysnings-/debatmøder
 evt. sammen med JMOM/Hærvejsgruppen – og inviter (lokal)pressen

Hærværksmotorvej – nej tak!

Vi ønsker ikke nye unødvendige motorveje gennem smukke landskaber, veje som vil belemre talrige mennesker med vejstøj. Det er almindelig anerkendt blandt trafikforskere, at mere asfalt ikke løser trængselsproblemer, og at der ikke er en entydig sammenhæng mellem anlæg af motorveje og vækst. Desværre er der nu  bevilget penge til forundersøgelse og VVM af en ny motorvej langs den jyske hærvej. Erfaringen viser, at når forundersøgelser først er startet, forstummer debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have en Hærværksmotorvej.
Der er et massivt flertal for vejen i Folketinget.
Blandt østdanskere er der mange, der kan se det absurde i at anlægge flere jyske motorveje.

Politiken havde forleden en rammende illustration, tegnet af Anne-Marie Steen Petersen:

Se den store flotte illustration på www.politiken.dk