Det her skal den nye regering i gang med

Vi bruger mest tiden på at drøfte, hvordan vi kan gøre TRANSPORTEN endnu mere klima- og miljøskadelig

Transporten – Valgavis for Det Fælles Bedste

Udfordringerne – Løsninger – Hvad skal politikerne gøre – Hvad kan vi som borgere gøre

af formand for Det Fælles Bedste, Niels Aagaard

Transporten udgør en af vores allerstørste klimaudfordringer. Man skulle tro vi havde travlt med at drøfte, hvordan vi gør den bæredygtig. Men i stedet for at tale om, hvordan vi omstiller transporten, så den bliver grøn, så handler de politiske debatter om nye gigantiske reformer, der skal udbygge vores nuværende infrastruktur med endnu flere veje, motorveje og broer til svimlende milliardbeløb. Fra Lynetteholm til Havneudvidelse i Aarhus til Kattegatforbindelse og 3. Limfjordsforbindelse. Her er en anden vej.

Læs videre “Det her skal den nye regering i gang med”

Natur- og klimacamps lørdag 17. september

Klik på dette link: Begivenheder (stopfossilinfrastruktur.dk og læs nærmere om de natur- og klimacamps eller blot vandreture, der finder sted lørdag d. 17. september flere steder i landet, hvor der er planer om anlæg af en ny motorvej.

Det er kampagnen Stop for ny fossil infrastruktur, der står bag initiativet, og lokale foreninger, der arrangerer de forskellige lejre eller ture. 

Ved Viborg er der en vandretur med start i Tapdrup kl.  14.00. Se nærmere om denne tur her: Motorvej i Viborg kommune? – Grønne Sammen

Om aftenen finder en fælles transmission sted kl. 20.00-20.30 med en digital rundtur landet rundt til alle eller de fleste af arrangementerne. Følg med på Zoom her:https://ucph-ku.zoom.us/j/69220048440

JMOM og “Grønne veje til Viborg” har fælles bod i Viborg 16.-17. september.

”Grønne sammen” i Viborg

Fredag den 16. september kl. 15-19 og lørdag den 17. september kl. 10-15.30 står JMOM og Hærvejsmotorvej NEJTAK for en fælles bod på Nytorv i Viborg under kampagnen ”Grønne sammen”.

Fredag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Lørdag: Stand: Grønne veje til Viborg – Grønne Sammen

Motorvejsmodstandernes fokus vil i Viborg blive alternativer til den stump af Hærværksmotorvejen, som Folketinget har besluttet at foretage miljøkonsekvensvurdering af:

Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel | Vejdirektoratet

Klimafolkemødet 2022

Tre gode septemberdage i Middelfart, hvor JMOM havde en bod sammen med de andre modstanderorganisationer i Borgerbevægelsen.DK . Der blev tid til at udveksle ideer og skabe god energi – det har vi brug for at tage med os i det daglige :-).

Der var mange interesserede i vores infomateriale om de forskellige motorvejsplaner, og det blev til gode snakke.

Motorvejssangen

Til Klimafolkemødet i Middelfart 1.-2.-3. september synger vi denne sang, så øv dig gerne 🙂

Mel: Hjemmebrænderiet

Vi har her i Danmark et motorvejsnet,
som set udefra er besynderligt tæt,
og vi har en lobby som argumenter’
for at vi skal ha bygget en motorvej mer.
For måler man lykke i motorvejsmil,
og er man kun glad, når man kører i bil,
og elsker man duften af diesel og smog,
ja, så kan man aldrig få motorvej nok!

Hvor Hærvejen bugter sig bag om en høj,
der vil man ha asfalt og motorvejsstøj.
Hvor bønderne dyrker kartofler og hø,
man ønsker sig endnu en motorvejskø.
For måler man lykke …..

Hvor åen nu klukker i fred og i ro,
der vil man nu bygge en motorvejsbro.
I stedet for lærker og små orkideer
er der nogen som ønsker en motorvej mer’
For måler man lykke …..

Med sømmet i bund i det yderste spor,
så bli’r CO2 – forureningen stor.
Mens iskappen smelter går vejret amok,
og dog kan de aldrig få motorvej nok.
For måler man lykke ….  Jens Frydendal, August 2018

Kom med til Klimafolkemødet 1.-2.-3. september 2022

JMOM deltager naturligvis i årets klimafolkemøde. Du kan finde os i BORGERBEVÆGELSEN.DK FOR EN DEMOKRATISK MOTORVEJSPROCES , bod nr. 35 på Havnegade, Middelfart.

Klimafolkemødet afholdes på:

KulturØpladsen
Havnegade 6
5500 Middelfart (med udsigt til Lillebælt)

Årets program for Klimafolkemødet er klar. Læs mere og lad dig inspirere af, hvordan vi kan skabe klimahandling sammen. 

Forside (klimafolkemoedet.dk)

Stenalderfolket

D. 16. 6.  meddelte 3 gode herrer i Midtjyllands Avis (Niels Flemming Hansen K, Thomas Jensen S og Kr. Pihl Lorenzen V), at de mejsler deres ord i sten ligesom i stenalderen. Det er åbenbart der de befinder sig. Og det passer da også vældig godt med det, de vil sige. I mange, mange år har mantraet for udvikling af infrastrukturen været ”byg motorveje”. Sidste nye hit er en 30 km. stump fra Løvel til Klode Mølle, som med tiden tænkes at blive en del af den 180 km. Hærværksmotorvej. Men stumpen er altså ikke besluttet, selv om nogle politikere har givet hinanden musketéred på, at den kommer. Ifølge Vejdirektoratet skal der laves en miljøkonsekvensvurdering (tidl. VVM-undersøgelse), hvorefter denne skal i høring, og derefter skal der udformes en anlægslov, som skal vedtages af Folketinget. Først der bliver motorvejen reelt besluttet. Det kan nemt tage 3-4 år. Og hvordan mon verden ser ud til den tid. Der har jo i alt fald været folketingsvalg i mellemtiden. Man kan da håbe på at andre politikere er kommet videre fra stenalderen.

Den nuværende primære persontransport-system med 1 person i 1 ton blikkasse, der fylder enormt på veje og P-pladser, er ikke gangbar i fremtiden hverken ressourcemæssigt eller pladsmæssigt. Dette system er gennem årene blevet styrket bl.a. via de 1300 km. motorveje. Danmark er et af de lande i Europa med flest km. motorvej pr indbygger. Desuden ødelægger de store, lige veje voldsomt meget af vores sparsomme natur og stilhed i vores lille land.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje