JMOM i aktion ved Hærvejskomiteens generalforsamling

D. 25.2.13 afholdt Hærvejskomiteen deres generalforsamling på Silkeborg Rådhus. Deres vinkel skulle da ikke stå uimodsagt i medierne.

Derfor var vi 4 “Jyder” der troppede op på Rådhuset for at dekorere gangen til Byrådssalen med vores plakater påsat en ekstra lap med teksten “Hærværksmotorvej – nej tak. Vi har veje nok”. Komiteens medlemmer så lidt undrende på plakaten og hilste pænt på os. I forvejen havde vi lavet aftale med en journalist fra Midtjyllands Avis, som skrev en pæn stor omtale svarende til pressemeddelelsen og et stort billede, som blev bragt d. 26. 2. i Midtjyllands Avis.

JMOM’s pressemeddelelse:

Hærværksmotorvej – nej tak. Vi har veje nok!

Hærvejskomiteen afholder deres årlige generalforsamling på Silkeborg Rådhus. Deres mission er at støbe kuglerne således at der kan etableres en motorvej langs den Jyske Højderyg kaldet Hærvejsmotorvejen primært for at aflaste E45, således at en udbygning af denne kan undgås.

For nylig er det udmeldt fra Region Midt samt 17 kommuner, at en sådan motorvej tidligst kan komme på tale, når E45 ER udbygget til 6 spor. Derfor giver det ingen mening at arbejde for endnu en jysk nord/sydgående motorvej.
Desuden er det jo sådan, at flere motorveje ikke løser landets primære trafikale problem med mange biler – tværtimod genererer det endnu flere biler på vejene. Det vidste Henry Ford for 100 år siden – ”For hver god vej som bygges, vil flere biler blive taget i brug, og jo flere biler der kommer, jo stærkere bliver kravet om nye og bedre veje”.

Her i landet er personbilernes antal på vejene over de sidste 20 år steget med ca. 700.000 til et samlet antal idag på 2.200.000 (De Danske Bilimportører). Dertil kommer en betydelig stigning i antallet af lastbiler – ikke mindst som transit fra de andre nordiske lande. Disse mange biler kræver meget plads både når de kører i form af veje, og når de holder stille i form af P-pladser både ved arbejdspladser, i bycentrum og ved boliger. Et vejareal med en bredde på fire meter kan pr time ”klare” 12.000 cyklister eller tog med plads til 16.000 passagerer eller 800 biler med gennemsnitlig 1,1 person i hver = 900 personer (”Trafik på gale veje”, NOAHs Forlag).
Desuden er vores nuværende transportsystem en stor miljøbelastning, der besværliggør reduktion af landets samlede CO2-udledning trods gunstig udvikling for de enkelte bilmodeller, grundet at det øgede antal biler kører længere og længere.

Et samlet transportSYSTEM

Jyder Mod Overflødige Motorveje mener, det er landets samlede transportSYSTEM, der skal kikkes på, hvis vi skal undgå at gå til i biler og deres følgevirkninger. En betydelig større satsning på kollektiv transport kombineret med cyklisme vil gribe fat om ”ondets rod” og være en fremtidssikret og miljømæssig konstruktiv løsningsmodel. Konkret kræver det hyppige togafgange (min. 1/2-times drift), anlæg af flere dobbeltspor (10 m – til forskel fra en motorvej på min. 30 m), flere stationer/trinbræt, nemme cykelmedtageordning og aflåste cykelparkeringsforhold ved stationerne. Så kan man til gengæld blive afstresset, ordne arbejdsopgaver, læse og få dagens motion i tillæg til den daglige transport.

På langt de fleste veje er trafiktætheden kun et tilnærmelsesvist problem 2 x 2 timer i døgnet nemlig i myldretiden, hvor pendling spiller en afgørende rolle. Dette problem vil nemt kunne løses ved at indsætte et stort antal busser eller tog kombineret med cykel.
En motorvej i det meget unikke og naturskønne område langs den Midtjyske Højderyg må vi betragte som hærværk – ligesom de igangværende motorvejsanlæg omkring Silkeborg.