TV-høring om Kattegatbroen

Tirsdag den 5. februar 2008 arrangerede TV2-Østjylland en høring om Kattegatbroen på Odder Højskole. Jyder Mod Overflødige Motorveje var repræsenteret med 6 medlemmer.

Hør Høringen

Man kan høre en times udsendelse fra høringen på TV2’s hjemmeside.

www.tv2regionerne.dk.
I kalenderen til højre på siden skal man vælge 6. februar og vælge udsendelsen kl. 11.

Referat fra høringen

Af Heidi Madsen, Bestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Efter nogle mikrofonproblemer gik høringen i gang med ca. 5 minutters forsinkelse.

I panelet sad:

  1. Michael Åstrup Jensen fra Venstre
  2. Nikolai Vammen, Århus’s socialdemokratiske borgmester
  3. Gunver Benneku, Danmarks Naturfredeningsforening
  4. Bent Hansen, regionsformanden for Region Midt, ligeledes fra Socialdemokraterne
  5. Anders G Christensen, borgmester i Favrskov Kommune (For Venstre)
  6. Per Homann Jespersen, trafikforsker ved Roskilde Universitetscenter
  7. Jonas Dahl, nyvalgt folketingsmedlem for SF

Salen var fyldt med interesserede tilhørere, hvor nogle repræsenterede flere interesseorganisationer, og debatlysten var stor.
Først fik paneldeltagerne hver 2 minutter til at forklare, hvorfor de var for eller imod en kommende Kattegatbro. Derefter fik salen mulighed for at debattere med panelet inden for en fastlagt dagsorden.

Broforslag

Vi i Jyderne fik også bragt flere ting på banen, bl.a. at hvis broen skal blive til noget, så skal det kun være en jernbanebro. Alt i alt en konstruktiv debat, som var holdt i en god tone hele vejen igennem.

Der kom mange foreslag til, hvordan broen kunne se ud. Nogle snakkede om ROF i stedet for tog, mens andre bare bevidstløst krævede flere motorveje, fordi trafikken bare stiger de næste 25-30 år.

Undertegnede kom ind på, at det kan blive svært at lave den bro, for vej og jernbanekapaciteten er allerede i dag udnyttet til det yderste. Og flere af de biler, der vil komme til at køre over broen, skal også ind i København – ud over dem der i forvejen er der. Der har man jo i dag allerede massive fremkommelighedsproblemer, så det bliver ikke let, når der kommer endnu flere biler der ind.

Som man kan se, var det altså en spændende debat – og vi deltager da gerne igen, når der kommer flere debatter.

Heidi Madsen
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *