De kører forhåbentlig den rigtige vej

Det har været spændende at læse om de mange omstillingsprojekter til et mere bæredygtigt samfund, som Information og DR har haft fokus på.
Ikke mindst har det været oplivende at Information har bevæget sig uden for Hovedstaden – her foregår nemlig spændende ting på mange fronter.

Jeg blev især optaget af transportområdet (Inf. 12.9.) i og med, at det er det mest problematiske område med en støt stigende CO2-udledning. Det afgørende problem her er, at man fra politisk side i mange årtier har satset udelukkende på udvikling af vejsystemer i form af motorveje og motorvejsbroer med øget bilisme til følge. Andre transportsystemer som tog, bus og cykel er i praksis blevet ”umoderne”. Disse alternative og/eller kollektive transportsystemer er miljømæssigt langt at foretrække. En person transporteret i bil udleder 3-4 gange så meget CO2 som en person transporteret i tog. Dertil skal lægges at banesystem kræver langt mindre plads end vejsystem med tilhørende P-pladser, og dermed mindre naturødelæggelse.

Langt om længe ser det nu endelig ud til, at politikerne i form af den nuværende regering sammen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil gennemføre en reel opgradering af banesystemet, som – bortset fra Storebæltsbroen – ikke er sket i de sidste 100 år. Som en logisk følge af dette må man forvente, at planerne om nyetablering af motorveje må stoppe. I Jylland gælder det planer om en motorvej langs Hærvejen (Hærværksmotorvejen) på den jyske Højderyg og strækningen Århus-Viborg ud over den vedtagne Herning-Holstebro-motorvej. Gældende for disse strækninger (og andre) er, at trafikgrundlaget for en motorvej er yderst sparsomt ifølge årsdøgntrafiktallene fra Vejdirektoratet. På flere af motorvejs-strækningerne er der desuden en eksisterende bane, som nemt kunne udvides og klare en væsentlig del af myldretidstrafikken. Hyppige togafgange kombineret med gode cykelordninger vil være et godt og reelt alternativ for mange pendlere.

”Timemodellen (med tog) afliver Kattegatforbindelsen” kunne forleden læses i Midtjyllands Avis/Politiken. Man tror dårligt sine egne øjne. Forhåbentlig holder de fast – og kører den rigtige vej.

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje