Offentliggørelse af hørings- og statusnotat – Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel

Vejdirektoratet har sendt følgende til alle afsendere af høringssvar:

“Tak for de fremsendte forslag og bemærkninger til den igangværende miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej fra Klode Mølle til Løvel.

Vejdirektoratet har i forbindelse med idé- og forslagsfasen fra 30.maj til 27. juni 2022 modtaget 518 skriftlige høringssvar, som er tilgængelige via projektets hjemmeside: Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel

Vejdirektoratet havde onsdag den 8. februar 2023 mulighed for at fremlægge status for projektet for den politiske forligskreds bag projektet, og kan nu offentliggøre høringsnotat  fra den indledende høring og notat med status for projektarbejdet.

Begge notater findes på projektets hjemmeside. “