Blokaden i Ådalen

JMOM blokerede byggeriet af Århus-Herning motorvejen fra den 31. maj til den 14. juni 2000 ved en bevidst fredelig, ikke- voldelig og åben aktion.

Alt arbejde blev aflyst

Onsdag d. 31. Maj 2000
40 morgenfriske jyder mødte op til blokade, morgenkaffe og boller, der blev nydt med to store entreprenørmaskiner som borde. Omklamringen af maskinerne stoppede samtidig arbejdet med motorvejen, for da entreprenøren så det store opbud, aflyste han alt arbejde for i dag. entreprenøren tilkaldte ikke politiet, så alt forløb som det skulle.
Da risikoen for en konfrontation dermed var drevet over, nød aktivisterne det smukke vejr i den noget skamferede ådal, der nu er omdannet til byggeplads. Første blokade- dag var en succes, så optimismen er høj blandt aktivisterne og der blev snakket en del om at indrette en protest-lejr i dalen.
Blokaden vil blive fortsat fra på tirsdag efter de kommende helligdage. Området vil indtil da være under stadig overvågning for at stoppe eventuelle udgravninger udenfor de normale arbejdstider.

Maskinerne kørte bort

Fredag d. 2. juni 2000
Entreprenøren kørte de fleste gravemaskiner væk fra området fredag, hvor der fortsat mangler en fire-fem dages arbejde. Bortkørslen blev selvfølgelig ikke blokeret af de fremmødte aktivister.
Med mindre gravningen bliver genoptaget før, er der morgensamling igen med kaffe og rundstykker ved næste arbejdsdags begyndelse tirsdag den 6. juni klokken 6:30 på adressen Silkeborgvej 932.

Vejdirektoratet opfordrer aktivisterne til at stoppe

Tirsdag d. 6. juni 2000
Omkring 25 var mødt frem til blokaden tirsdag den 6. juni. entreprenøren kom som sædvanligt forbi et hurtigt smut for at tjekke fremmødet.
efter et par timer fik aktivisterne omsider officielt besøg fra selveste Vejdirektoratet. Det var Ib Jensen, tilsynsførende for Vejdirektoratet. Han nød en kop kaffe sammen med aktivisterne og diskuterede trafikpolitik. Det var hyggeligt, men hans budskab var klart: Aktivisterne skulle gå, ellers ville det blive nødvendigt at få os fjernet. Aktivisterne besluttede bagefter at fortsætte aktionen.
Blokaden fortsætter dermed de kommende dage. Der er fællesmøde på fredag. Og udgravningerne i ådalen er nu smykket med et flot “STOP” udført i natursten.

Politiet advarer aktivister

Onsdag d. 7. juni 2000
Politiet advarede onsdag formiddag aktivisterne om, at hvis de blokerede i morgen torsdag ville der være stor risiko for arrest, plettet straffeattest, bøder og erstatningsansvar.
Dagen var startet langsomt, for selv om Vejdirektoratets mand havde lovet at komme igen onsdag morgen, blev klokken ni før det var morgen for direktoratet.
Det var igen Ib Jensen, tilsynsførende for Vejdirektoratet, der mødte op til morgenkaffe. Han bad derpå aktivisterne forlade området, da politiet ellers ville blive tilkaldt. Aktivisterne besluttede fortsat at blive og Ib Jensen ringede efter ordensmagten.
Den mødte frem som et par høflige politibetjente, der dog ikke ønskede morgenkaffe. Betjentene kom diskret i en anonym hvid patruljebil og fik besked med hjem om, at aktivisterne ville fortsætte blokaden på god ikke-voldelig facon.
Ib Jensen fra Vejdirektoratet sagde, at aktivisternes blokade havde været betydningsløs, da arbejdet nok alligevel ville have ligget stille under de sidste dages regn, samt at entreprenøren så bare havde arbejdet på andre opgaver. Hvorpå han advarede om, at aktivisterne risikerer et større erstatningskrav for at stoppe arbejdet…
Blokaden fortsætter i morgen og der er fællesmøde om det videre forløb på fredag.

Politiet kom ikke – blokaden fortsætter!

Torsdag d. 8. juni 2000
Politiet forstyrrede ikke dagens blokade. Aktivisterne lod dog for første gang siden 31. maj entreprenøren komme ind på pladsen! Han kom nemlig med en blokvogn og fjernede den sidste gravemaskine. Hermed er byggepladsen nu helt ryddet for udstyr.
Det pæne vejr blev brugt til at udbygge en stor stensætning, der nu siger “STOP MOTORVeJeN” med meterhøje bogstaver pænt udført i natursten i udgravningen.
Og så blev der planlagt en grill-fest fredag aften under parolen “Grill motorvejen!”. Invitationen gælder i særlig grad de ansvarlige fra Vejdirektoratet og politiet – der måske kan lokkes med til en boccia-turnering.

Byggepladsen blev afspærret

Onsdag d. 10. juni 2000
En gigantisk lastbil bragte i dag et lille skilt frem til byggepladsen: “Adgang forbudt på byggepladsen for uvedkommende”. Det var entreprenøren, der fik skiltet placeret på den midlertidige vej ned til udgravningerne – og vejen blev yderlige spærret med et festligt rødt-hvidt bånd.
Omkring 25 “vedkommende” og morgenfriske aktivister var som sædvanligt mødt frem fra klokken 6:30 til morgenblokade og fællesmøde.
Aktivisterne besluttede at fortsætte kampen. Næste fællesmøde bliver tirsdag morgen.

Vejdirektoratet og politiet brændte Grill-fest af!

En glad flok ulydige jyder nød sommer og grill-pølser på byggepladsen fredag eftermiddag og aften. Den planlagte boccia-turnering blev dog en slem skuffelse, da politiet og Vejdirektorat slet ikke dukkede op.
Turneringen blev afviklet alligevel med aktivister på alle hold, så nogle af aktivisterne måtte spille for henholdsvis “politi” og “Vejdirektorat”. Resultatet blev en klar sejr til holdet “aktivister”.
De sidste gæster forlod pladsen ved ni-tiden, da solen gik ned.

Politiet advarer: I morgen er det alvor!

Onsdag d. 14. juni 2000
Aktivisterne fik i dag en sidste advarsel af politiet, men blokaden fortsætter i morgen. Omkring 30 aktivister var mødt op til dagens blokade og fællesmøde. Ib Jensen fra Vejdirektoratet mødte også op. Han fik sig en lang snak med fællesmødet og opfordrede igen uden resultat alle til at forlade området.
Ib Jensen ville derfor tilkalde politiet. Desværre havde han glemt sin mobiltelefon – så han spurgte aktivisterne om han kunne låne en, for at de kunne blive arresteret!
Det lykkedes at fremskaffe en mobiltelefon og politiet rykkede ind. De venlige betjente gentog beskeden. efter lidt opvisning i aktivistisk mødeteknik med en vekslen mellem diskussion i små grupper og fremlæggelse i plenum, fastholdt aktivisterne blokaden.
Risikoen for et indgreb i blokaden med politi har været til stede fra første dag. Det samme har truslerne om arrest, bøder og erstatninger.
Det blev politiet, der forlod området først – men med en afsluttende melding om, at pladsen sandsynligvis vil blive ryddet i morgen på Vejdirektoratets opfordring.
Aktivisterne blev på byggepladsen trods politiets advarsler – og vedtog at mødes igen på pladsen i morgen klokken 6:30, til morgenkaffe og -blokade som sædvanligt.

Aktivisterne blev fjernet af politiet

Onsdag d. 15. juni 2000
For første gang siden 31. maj er blokaden brudt – og grave-arbejdet er i gang. Arbejderne er under solid politi-opdækning, men graver nu i ådalen.
To busfulde betjente under kyndig ledelse af politikommissær Fin Hinnerskov ryddede området for aktivister. Rydningen foregik i en afslappet og god stemning, fuldstændig som aktivisterne havde lagt op til og øvet sig på. Kun en enkelt betjent havde sjusket med træningen og kom til at trække af sted med en ung pige på en lidt klodset måde.
De øvrige betjente og aktivister klarede den fælles opgave til UG, professionelt og med et godt humør, der lover godt for det videre samarbejde. Aktivisterne fik lov til at gå efter at politiet havde registreret navn og adresse.
Bagefter besluttede de 30 aktivister at afslutte denne del af kampen mod motorvejsbyggeriet – men vedtog også, at det blot var en kort pause inden næste aktion.

Efterspil

Politiet har efterfølgende oplyst, at der ikke vil blive uddelt bøder. Også Vejdirektoratet frafalder alle truslerne om erstatningsansvar. Dette var en glædelig overraskelse, men det store fremmøde af aktivister var sket på trods af truslerne og med fuld bevidsthed om, at det kunne være blevet en dyr protest.
 
De næste byggearbejder er en række andre motorvejsbroer. Jyder Mod Overflødige Motorveje mødtes til Stormøde i Silkeborg den 18. juni 2000 og besluttede at holde øje med disse byggeplaner og forberede kampen mod dem. Humøret er højt oven på den første vellykkede blokade – og nye og anderledes aktioner er på vej!

Motorveje uden opbakning

Hvem orker dog at stå ved sine holdninger i dag?
Jyder Mod Overflødige Motorveje fik vist, at der fortsat er folk der tør.

Af Tom Vilmer Paamand – juni 2000

Hans Kargaard Thomsen fra motorvejspartiet Venstre kalder den lange aktion for ?manglende folkelig opbakning?. Han kunne med samme klodsede argumentation kikke hen på amtsrådets tomme tilhørerpladser – og se manglende tilslutning til sit eget arbejde der.
De fleste har holdninger til hvad der foregår omkring dem, men de færreste sætter handling bag ordene. Vi er som danskere pænt opdraget til ikke blande os, ikke mindst når handlingen som her kræver “civil ulydighed”.
Hvor mange har mulighed for at gå i fængsel for deres holdninger, uden at det kunne få fatale konsekvenser for arbejde og privatliv? Hvor mange kan overhovedet finde tid i en presset hverdag med familie og arbejde?
Den lille flok aktivister, som Hans Kargaard Thomsen håner i sit læserbrev, stod op klokken fem om morgenen i ugevis for at stå på en kold mark i støvregn – fordi Hans Kargaard Thomsen og kumpaners motorvejsplaner skal bremses.
Aktivisternes fredelige protest blev mødt med trusler om bøder, erstatninger og plettet straffeattest, samt nærkontakt med kampklædt politi og en tur i brummen. For hovedparten af de fremmødte var dette den eneste gang i deres liv, hvor de har brudt loven. Nogle enkelte havde været i blokader før, men de fleste har som pæne borgere hidtil fulgt reglerne.

Når en skiftende gruppe af frivillige hver morgen fastholdt blokaden mod byggeriet af motorvejen, er det fordi alle andre muligheder var forsøgt og udtømt i en årelang kamp mod Hans Kargaard Thomsen og de øvrige fra det politiske flertal.
Men Århus-Herning motorvejen strider mod regeringens ønsker om at begrænse den individuelle trafik og luftforureningen. Den blev besluttet i en snæver kreds af borgmestre og trafikpolitikere uden en reel demokratisk debat. Den planlagte motorvej er overflødig og kunne erstattes med en forbedring af den eksisterende vej.
Jyder Mod Overflødige Motorveje kræver derfor motorvejsprojektet stoppet. I stedet bør man undersøge mulighederne i en forbedring af den eksisterende vej og en ny nærbane.
Trafikløsningen med en ny motorvej vil bringe bilisterne 13 minutter hurtigere til Herning. Under halvdelen af landets husstande har bil – det er på tide at planlægge ud fra denne virkelighed!

Der findes en klogere vej – end motorveje!!!

Af Chr. Juhl den 14. juni 2000

2 uger
40 kvinder og mænd – børn og gamle
tidligt op – før betjentene og byggefolkene

2 uger har vi skubbet deres planer
– uden vold
– uden konfrontationer
– civile ulydige
– stærkere sammenhold
– rigere af de nye diskussioner og erfaringer

Samlet i gang
samlet en pause
samlet igen
– når maskinerne gør klar til den næste bro

Bedre forberedt til næste livtag
Med en tåbelig trafikpolitik
hvor overflødige motorveje tæller mere
end nyttige nærbaner og kollektiv trafik

Næste gang endnu flere
og endnu flere
og til sidst så mange
at den overflødige er stoppet
en gang for alle

I fagforeningen har vi i mere end 100 år
lavet fysiske blokader
ofte snedige og morsomme
ofte med succes

Nogle gange med konfrontation og politihunde
uden stor succes og opbakning

For 20 år siden var fysiske blokader lovlige
faglige kampskridt – udfra princippet:
hvis vi alene i kraft af vores antal
I kraft af opbakningen – solidariteten
kunne forhindre trafikken
ud og ind af virksomheden
var det lovligt
Så fik vi blokadecirkulæret
vedtaget under en socialdemokratisk regering
– den fysiske blokade blev kriminaliseret

Kære Jyder Mod Overflødige Motorveje
I har genoptaget en gammel tradition
og brugt den civile ulydighed med kløgt
Den skal vi udvikle – denne gang mod motorvejene
– og hvem ved
næste gang måske i en faglig konflikt

Hvad står vi her egentlig for
40 mennesker – på skift
i 2 uger foran en byggeplads
hvor en å skal tilbage i det oprindelige løb ??
Ingen tvivl – dette projekt alene pynter.

Men –
Forestil jer
den 110 meter lange bro
der er planlagt til at gå henover
hvor vi står lige nu

Forestil jer de mange tons jern og beton
de mange lastbilfulde at asfalt
der skal køres til
hvis planen skal føres ud i livet

Tænk på de mange nye biler, der kan køre
og forurene
Hver med en person ved rattet
– som regel en mand
på vej til arbejde eller hjem igen

De fleste kunne mageligt sidde
i nærbanen og nyde udsigten,
læse en bog eller en avis
eller en kop kaffe
Og nyde tanken om
at transporten tager hensyn til
miljøet og sikkerheden
Nyde at skinnerne baner vejen
for vore børn og deres børns muligheder

Men vennerne i fagforeningen siger:
Motorvej giver SIDs medlemmer
nye arbejdspladser
bedre arbejdsforhold
– i hvert fald for chaufførerne
der slipper for køerne og morgentrafikken
så de kan nå at køre endnu flere kilometer
på en arbejdsdag.

Motorvej og store broer giver
mange arbejdspladser
mens de bliver bygget
– i hvert fald til bygge-folkene

Til det er der at sige:
nærbaner og kollektiv trafik
giver også mange arbejdspladser
Både når der skal bygges
og når der skal transporteres
Vel sagtens endnu flere
end motorvejene !!!

Jeg drømmer ikke om grusvejene og hestevognene
og Morten Kochs landsby-romantik
– tværtimod

Jeg drømmer om en trafikpolitik
hvor godset igen er på skinner
på de mange kilometer jernbane
Der om natten ligger og venter
på de lange vogntog
trukket af store miljøvenlige lokomotiver
Hvor passagererne nyder turen gennem landskabet
og genoplever H C Andersens ord
At rejse er at leve
I toget med god service og personale med ordentlige arbejdsforhold

Og hvor der på vejene er plads til de biler
der skal frem
– ambulancerne
– postbilerne
– lastvognene til nærgodset
– og folk på vej til arbejde
– i delebiler eller i det mindste flere i hver bil

Jeg drømmer om dagene
hvor vi har lidt mere tid
lidt mindre stress
og tænker lidt mere over
hvor vi vil hen

Hvis vi fortsætter
som vi har begyndt
sammen med endnu flere
har de første 2 uger ikke været forgæves
men tværtimod starten på den drøm

Med Carl Scharnbergs ord:
Det nye sker, når du, der er tiltænkt tilskuerens rolle
begynder at blande sig.

Det har vi sammen vist.

Men?.
Der er stadig mange, der er tiltænkt tilskuerens rolle
– og som er blevet i tilskuerens rolle
Sammen med dem kan vi få endnu mere til at ske.

Det handler vores næste skridt om.