Visionær trafikløsning

I Midtjyll. Avis d. 1.8.13 kunne man læse i et læserbrev af Chr. Pihl Lorentzen, at han ønsker opgradering af en række midt- og vestjyske veje.

Skal dette mon forstås således, at han ikke længere ønsker flere motorveje i Jylland, som han ellers har været stor fortaler for – jo flere jo bedre. Det er måske en lidt naiv tanke, men man har jo lov at håbe. Opgradering af eksisterende veje kan være mange ting – omfartsveje uden om landsbyerne, udretning af sving, etablering af overhalingsbane og etablering af cykelstier i disse el-cykeltider.
Jeg vil varmt anbefale CPL at have denne opgraderingsform i tankerne i forbindelse med strækningen Århus-Hammel (A26), så man undgår den voldsomme naturødelæggelse og pladskrav en motorvej fordrer – for slet ikke at tale om en betydelig økonomisk besparelse.
Desuden skriver CPL, at der er behov for ”fødeveje til motorvejene”. Er det mon en konstatering af, at der ikke er tilstrækkelig trafikgrundlag til de jyske motorveje – bortset fra E45? Det er i alt fald et faktum, at det ikke kun er i Nordjylland, der er rigeligt plads på motorvejene. Af Vejdirektoratets tælling af årsdøgntrafikken 2011 fremgår, at det gennemsnitlige antal biler pr døgn på Herning-Pårup motorvejen var stort set identisk med årsdøgntrafikken på Ålborg-Frederikshavn motorvejen.
I øvrigt vil der være god fremtidsvision i at satse på kollektiv transport især på bane, idet den kan flytte mange mennesker/pendlere og fordrer kun lidt pladskrav. Til gengæld giver det betydelig reduktion af CO2-udledning. Hvis det tillige kombineres med gode cykelforhold, giver det desuden et stort + på sundheds-siden for den enkelte og samfundet. Det ville være en visionær løsning på trafikken mellem Viborg og Århus – der er allerede bane en del af strækningen.

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Vadestedet 1
8680 Ry