Udvikling af banesystemet contra motorvej

5. 1. 2014 – Brev til Transportministeren og medlemmerne af Transportudvalget:

Det har været spændende at læse om de mange omstillingsprojekter til et mere bæredygtigt samfund, som Information og DR har haft fokus på.
Ikke mindst har det været oplivende at Information har bevæget sig uden for Hovedstaden – her foregår nemlig spændende ting på mange fronter.

Vi vil gerne komplimentere Transportudvalgets politikere for at sætte fokus på udvikling af banesystemet – et fokusområde man ikke har set i trekvart århundrede – og som der er god fremtidsvision i. Set fra et pendlings-synspunkt er transport via bane kombineret med cykel ideelt, fordi man samtidig med transport kan være aktiv (læse/skrive) eller hvile/sove og tillige få daglig motion. Denne sammenhæng vægtes højt af mange mennesker og udgør dermed et godt alternativ til bil-pendling. Dette forudsætter dog, at togene kører tilstrækkelig hyppig og er stabile. Set fra et miljømæssigt synspunkt er et elektrificeret banesystem koblet på vindenergi CO2-neutral, hvilket transportsektoren i høj grad har behov for.
Ved øget togpendling kan der blive plads til den øvrige trafik på motorvejene, idet en stor del af den eksisterende trafik netop består af pendling morgen og eftermiddag. Et pendlertog (968 pladser) kan erstatte 880 biler (gennemsnitlig 1,1 person pr bil) – 4 pendlertog i myldretiden kan transportere personer svarende til 3520 biler.

For at kunne holde denne ideologi om fremtidens transportformer højt, mener vi det er vigtigt, at udbygning af vejsystemet i form af endnu flere motorveje må ophøre. En samtidig udbygning af bane og veje kan betragtes som at ”træde på speeder og bremser samtidig” – med andre ord intet ændres nævneværdigt trafikmæssigt.
Aktuelt tænker vi på den Midtjyske Motorvejskorridor/Hærvejsmotorvejen. Formålet med denne vej skulle ifølge Hærvejskomiteen være at lokke trafikken vestpå og aflaste E45, således at udbygning af denne kan undgås. Vejdirektoratet har imidlertid vurderet, at Hærvejsmotorvejen ikke har nogen særlig aflastningseffekt på E45. Dermed skulle denne motorvejs-sag logisk set være afgjort. Med mindre der er et andet formål. Det kunne se ud som om nogen arbejder på, at hver en by i Danmark bør have en motorvej – i dette tilfælde Viborg – af hensyn til konkurrence og lokal udvikling. Der er dog flere eksempler på i landet, at motorveje ikke er identisk med udvikling – f.eks. Lolland-Falster.
Desuden vil en motorvej i dette natur- og kulturmæssige værdifulde område lave voldsom og uerstattelig indhug i et fredfyldt område, som har stor tiltrækning af mennesker og dyr.

Vi vil derfor gerne appellere til, at du støtter op om udviklingen af banesystemet og afslår støtte til etablering af nye motorveje. Danmark er et lille land og er allerede rigeligt plastret til med motorveje – med kraftig øget biltrafik til følge. En betydelig del af denne trafik kan flyttes ved at investere i kollektiv trafik kombineret med cykeltrafik – hvis der er politisk vilje.

Med venlig hilsen
Foreningen ”Jyder Mod Overflødige Motorveje” (jmom@jmom)
v. Ellen Odgaard