Møde med transportminister Hans Christian Schmidt

Hærvejsgruppen (JMOM) har været til møde med transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 16 for at argumentere for, hvorfor vi ikke synes det er en god idé med en midtjysk motorvej, som det fremgår af vores pjece.
Den sydligste del, som senest er trukket i vestlig retning, er indskrevet i regeringsgrundlaget til undersøgelse. Den vil den nuværende regering arbejde for. 

Møde med bygnings- og transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 2016

Referent: Ellen Odgaard, bestyrelsesmedlem i JMOM

Eftersom ministeren ikke deltager i foretræde for Transportudvalget, havde vi besluttet at vi ville bede om et møde med ham, hvilket han sagde ja til i en 1/2 time, som er standarden.

Vi lagde ud med at fortælle kort fra pjecen – som han havde fået tilsendt forinden – med tilhørende illustrationer. Derudover havde vi et kort indlæg om vores syn på vestlinjen, der er dukket frem siden pjecens færdiggørelse, og som er nævnt i Regeringsgrundlaget at man vil igangsætte en undersøgelse af. Vi mener ikke det ændrer noget afgørende – det er blot andre naturområder end Vejle Ådal, det går ud over.

H.C.S. havde ingen spørgsmål til os. Det havde vi til ham:

Om en mulig vedtagelse af vestlinjen skal betragtes som 1. fase af Hærvejsmotorvejen, hvilket han ikke kunne/ville svare på, da det er noget et flertal kommer til at afgøre. Denne regering går efter vestlinjen, som der også skal findes flertal til. Endvidere sagde han, at Hærvejsmotorvejen i princippet kan besluttes i løbet af 1-2 år men at der kan gå lang tid inden anlæggelsen kan begynde.

Vi spurgte også om naturens ”vidundere” fylder noget i sådan en beslutningsproces, hvor H.C.S. svarede, at det kunne man jo i høj grad se med Silkeborgmotorvejen, der blev flyttet ind igennem byen, og ligeledes Svendborg-motorvejen, hvor hasselmusen har fået egen passage. Endelig spurgte vi om hans vision for landets trafik også ud over denne valgperiode, hvortil han svarede at han så gerne et effektivt vej- og kollektivt system, ”men nu ser vi jo en stor stigning i biltrafikken” hvortil vi kommenterede, at der jo heller ikke er sket nogen udvikling i tog-situationen indtil videre, som H.C.S. afsluttede med, at det ikke er hvad DSB siger.

Til sidst sagde han at han havde hørt hvad vi havde sagt, værdsætter vores engagement og klare holdning – og at andre har andre meninger.

Vi var enige om, at vores vigtigste mål var at få fortalt, at der også findes andre med andre vinkler på en Hærvejsmotorvej en det de vanligvis hører fra Hærvejskomiteen. Og det mener vi lykkedes rimeligt