42.000 underskrifter til folketinget

Ved middagstid overrakte en delegation på seks danske aktivister 42.000 underskrifter på to-sidet print til Folketingets Transportudvalg.

Formanden Lennart Damsbo-Andersen tog imod og lovede at give videre til ministeren (som ikke var til stede). Foretrædet tog 15 min. hvor delegationen først forelagde de ønsker, som underskrifterne gav anledning til. Dernæst var der tid til spørgsmål og svar.

Det var ret enkle ønsker, vi havde, og nu handler det om at udvalget selv tager det op som et dagsordenspunkt ved et kommende møde og får bekræftet hvad vi bad om. Det er meget tænkeligt at det finder sted, og vi vil følge op på det.

Rent mediemæssigt gav overrækkelsen anledning til rigtig megen god omtale. Torsdagen startede med at Poul Kattler holdt tale foran Christiansborg ved den ugentlige “klimapåmindelse”.

 Læs meget mere på www.change.org

JMOM og Hærværksmotorvejen / Parallelmotorvejen / Midtjysk Motorvej / ”Vækstmotorvejen”

… kært barn har mange navne, alt efter holdning. ”Vækstmotorvejen” må hentyde til væksten i biltrafikken, som er den eneste sikre form for vækst.

I forbindelse med Hærværksmotorvejen har JMOM på opfordring dannet en specifik gruppe kaldet Hærvejsgruppen, som har egen hjemmeside www.haervejsmotorvej-nej.dk. Her kan læses mere detaljeret om arbejdet mod denne motorvej og bl.a. detaljekort over, hvor den muligvis kan komme (GIS-kort).

I sommeren 2016 har vi arbejdet på at få kontakt med nogle af de folk, som kommer udefra for at nyde Hærvejen, omgivelserne og stilheden og oplyse om motorvejsprojektet. Vi var i Viborg-området under Hærvejsmarchen. Senere på sommeren var vi I Vrads, hvor vi fik en snak med de folk, der gik Hærvejsvandring fra Flensborg til Viborg. Begge steder viste det sig, at der var mange udlændinge, så Hærvejen er altså en stor turistattraktion uden for landets grænser. Mange var chokerede over at høre, at de måske fremover skal gå i nærheden af en motorvej. Desværre havde en del også den holdning, at når de ikke er lokale, vedkommer det ikke dem. Men en motorvej er en national forekomst og vedkommer alle uanset bosted.

Genberegning af Midtjysk Motorvej

Først på året blev en genberegning af Midtjysk Motorvej med Landstrafikmodellen fremlagt,- – hvilket Hærvejskomiteen fik vendt meget positivt. Der står dog klart og tydeligt ”Trængselsproblemerne på E45 vil ikke blive løst med en midtjysk motorvej men alene udskudt i en årrække” og at biltrafikken samlet set vil stige. Dette hænger bl.a. sammen med at kun ca. 10 % af trafikken på E45 er gennemgående. Hovedparten af trafikken er lokaltrafik mellem de forskellige byer på strækningen og vil kun i meget begrænset antal kunne flyttes vestpå. Af denne del er en meget stor andel pendlertrafik, som vil kunne flyttes til udvidet kollektiv trafik kombineret med cykeltransport i lighed med til hovedstadsområdet.

 Se publikationen “Midtjysk motorvej” pdf

Med den nye regering med Ole Birk Olesen (LA) som transportminister og et nyt regeringsgrundlag er Hærværksmotorvejen desværre rykket et skridt nærmere, idet der er flertal i Transportudvalget til at bevilge penge til en VVM-undersøgelse af den sydvestligste delstrækning Give-Billund-Lunderskov. Den strækning er ikke en del af den strategiske analyse. Derudover skal der laves forundersøgelse af den øvrige delstrækning. Dermed kommer debatten til at handle om den ene contra den anden eller tredje linjeføring. Og som det er set andre steder, kan debatten nemt udvikle sig til borgerkrigslignende tilstande i lokalområderne.

Modstand mod Hærværksmotorvejen – hvad kan man gøre?

Hvad kan du og jeg som almindelig borger gøre for at modsætte os en kommende Hærværksmotorvej:

• Skriv under på underskriftslisten www.skrivunder.net
• Skriv din mening, som du ser det, til politikerne på Christiansborg,
 – politikerne i Transport- Bygnings- og Boligudvalget

• Skriv til politikerne som er valgt i dit område, politikerne i et bestemt parti.
• Skriv læserbreve til lokalaviser eller landsaviserne og giv ikke op,
 selv om den bliver afvist hos én avis.
• Skriv på Facebook og anmode om at dele det videre
• Vær aktiv omkring at arrangere lokale oplysnings-/debatmøder
 evt. sammen med JMOM/Hærvejsgruppen – og inviter (lokal)pressen

Hærværksmotorvej – nej tak!

Vi ønsker ikke nye unødvendige motorveje gennem smukke landskaber, veje som vil belemre talrige mennesker med vejstøj. Det er almindelig anerkendt blandt trafikforskere, at mere asfalt ikke løser trængselsproblemer, og at der ikke er en entydig sammenhæng mellem anlæg af motorveje og vækst. Desværre er der nu  bevilget penge til forundersøgelse og VVM af en ny motorvej langs den jyske hærvej. Erfaringen viser, at når forundersøgelser først er startet, forstummer debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have en Hærværksmotorvej.
Der er et massivt flertal for vejen i Folketinget.
Blandt østdanskere er der mange, der kan se det absurde i at anlægge flere jyske motorveje.

Politiken havde forleden en rammende illustration, tegnet af Anne-Marie Steen Petersen:

Se den store flotte illustration på www.politiken.dk

Sjov aktion for klimavenlig transport

Rådet for Bæredygtig Trafik organiserer en såkaldt Flashmob på Københavns Hovedbanegård
onsdag d. 8. juni mellem 8 og 9 om morgenen.

Fremmøde er kl. 8, tilmelding tilrådes via Facebook event eller per mail (se nedenfor).

Det er i den grad usikkert om vi fortsat fra december 2016 kan komme med tog til Tyskland, og nattog nedlægges på stribe i Europa.
Koordineret med aktivister i andre europæiske lande vil vi klart sige: JA til klimavenlige tog og nattog. NEJ til flytrafik som eneste rejsemulighed i Europa.

 Se mere på facebook

Spred budskabet om aktionen, deltag selv, og vi mangler også folk, der vil være med til at organisere alt det praktiske.

Kontaktperson:
Poul Kattler
Rådet for Bæredygtig Trafik
poul@kattler.dk
www.kattler.dk

Mere om aktionen:

Feriesæsonen står for døren. Ligesom vi kan skære ned på forbrug af oksekød for at tilgodese klimaet, kan vi alle bidrage med at tage på ferie med klimavenlig transport. Men det er desværre sådan, at det i praksis er svært at vælge klimavenlig transport, sålænge der ikke er gode togforbindelser fra Danmark sydpå. Uden et nattog er det svært at rejse med tog fra Danmark mod de typiske feriedestinationer i Frankrig, alperne og omkring Middelhavet. Og skal man have sin cykel med, så er nattoget den eneste mulighed.

“Familien Danmark” skal individuelt træffe klimavenlige transportvalg, men landets politikere må trække i arbejdstøjet i samarbejde med deres europæiske kolleger, så fly ikke er det eneste transportmiddel over landegrænserne, men at der derimod også er tog at benytte som særdeles klimavenligt alternativ.

Derfor har vi lavet en vuggevise til de nattogsrejsende, og skal se, om de fremmødte på tre minutter kan nå at falde i søvn i komfortable senge på gulvet på Hovedbanegården, mens vi synger vuggevisen.

Indkaldelse til årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.30-16 på Alken Mejeri

Alken Mejeri ligger lige ved stationen i Alken (8 km. vest for Skanderborg)

Hør oplæg og deltag i debat om sagsgangen ved motorvejsbeslutninger!

Dagsorden

10.30 – 11.30
JMOM-årsmøde i henhold til vedtægterne:

  1. Årsberetning
  2. Regnskab
  3. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer
  4. Valg af revisor
  5. Forslag til aktiviteter det kommende år
  6. Evt.

11.30-13.00
Pause og frokost sammen med NOAH.
JMOM/NOAH er værter.

13-15.30
Oplæg og debat:

Hvordan besluttes et motorvejsanlæg?
Oplægsholdere:
Transportordfører Henning Hyllested (EL) samt
aktører fra det jyske netværk af motorvejsmodstandere.
Denne del af arrangementet er fælles for JMOM og NOAH.

15.30
Kaffe og kage.

Derefter er JMOM-årsmødet slut.
Efterfølgende holder NOAH halvårsmøde.

JMOM oplæg:

JMOM som lobbyister

På Christiansborg bliver man bombaderet med lobbyvirksomhed fra Hærvejskomiteen, hvad der uden tvivl har en virkning. Vi har forsøgt at gå i deres fodspor, hvilket er en ny strategi i vores aktivistiske tilgang.

D. 28. januar havde vi fået foretræde for Folketingets Bygnings- og Transportudvalg i 15 minutter, hvad der er standard. Forinden havde hvert medlem – 29 personer i alt – fået tilsendt vores pjece ”Nej til en ny midtjysk motorvej” (findes på hjemmesiden). Per Delphin, Henning Carlsen og jeg drog med DSB til Hovedstaden, kom igennem vagter og gennemlysninger til det høje Ting og sad så foran ca. 15 personer fra udvalget – efter sigende et ret højt fremmøde. Vi fremlagde vores synspunkter med begrundelser i omkring
ti minutter, hvorefter der var spørgsmål fra Pihl Lorentzen (trafikordfører for Venstre og medlem af Hærvejskomiteen) og Henning Hyllested (trafikordfører fra Enhedslisten.) Pihl spurgte til vores syn på den miljømæssige vinkel, når nu bilerne overgår til el. Hyllested spurgte til vores økonomiske situation sammenlignet med Hærvejskomiteen. Begge spørgsmål svarede vi ordentligt på. Dermed ud – og næste hold ind. Hyllested, som vi igennem de sidste par år har haft jævnlig korrespondance med, snakkede vi med
efter foretrædet. Han var ikke særlig optimistisk men nok meget realistisk – han sagde at de (borgelige + Soc. Dem.) VIL have den motorvej. Vi kan jo stille flere spørgsmål til ham på årsmødet.

Ministeren deltager aldrig i disse foretræder, så derfor havde vi bedt om et møde med Bygnings- og Transportminister Hans Christian Schmidt, som han sagde ja til. Så 3. februar drog vi tre igen med DSB til hovedstaden, og denne gang til en halv times samtale. Vi skulle dog igen igennem et vagtsystem, (der
overså os) – men denne gang var der lidt forplejning. Vi fremlagde igen vores syn på en midtjysk motorvej
med argumenter ud fra pjecen, som han havde fået forinden. Schmidt lyttede høfligt på os, og han værdsatte, at vi var engagerede og vidste hvad vi ville, men der var jo andre der ville noget andet. Vi spurgte ham: Når det nu er indskrevet i regeringsgrundlaget at den alternative sydlinie skal undersøges, vil
det så være første skridt til vedtagelse af hele Hærvejsmotorvejen? Det kan man ikke sige noget om, var svaret, det bestemmer flertallet. Men hele motorvejen kan principbesluttes inden for 1 eller 2 år, hvis den kan få flertal – uanset den økonomiske situation. Et andet spørgsmål var, hvad hans vision er for fremtidens transportudvikling ud over den aktuelle regeringsperiode? Hertil svarede han at han gerne ser en udvikling både af vejkapaciteten og den kollektive kapacitet. Til sidst havde vi en lille tvist, hvor jeg påstod at den kollektive udvikling er bagud, hvilket han påstod DSB ser helt anderledes på. Derpå ”farvel og tak”.
Samme minister var inviteret og deltog i Hærvejskomiteens generalforsamling for nylig. Så langt er vi ikke gået.

Ellen Odgaard

Jyderne på Tinge

Foreningens bestyrelse

Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 86 89 26 62
Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39
Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, Alken, 8660 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81
Poul Ganer, Henning B. Carlsen.

mail: jmom@jmom.dk

De motorvejsreligiøse

Tegning af Julius: Forskerne afviser at motorveje kan stoppe affolkningen af yderområderne.

I en ny rapport fra tænketanken Kraka slås det endnu engang fast, at motorveje ikke skaber vækst i yderområderne eller mindsker affolkningen.

Seniorforsker ved Københavns Universitet Hanne Tanvig er enig og udtaler til Jyllandsposten den 21/3, at ”der er ingen dokumentation for, at motorveje isoleret set skaber vækst i yderområder”. Det samme siger trafikforsker Per Homann Jespersen og flere andre med ham.

Hvad siger så politikerne? Vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler til samme avis, at det er noget værre københavneri, og at det da er sund fornuft, at det forholder sig anderledes.

Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer ”tror ikke”, at hans kommune uden en motorvej havde fået samme udvikling som tilfældet er. En tro som han lufter over for middagsradioavisen samme dag.

Venstremanden Kristian Pihl Lorentzen påstår i samme radioavis, at ”vi bliver rigere af at bygge de motorveje, vi har brug for i Danmark”. Men hvem og hvad afgør, hvilke motorveje vi har brug for? Det skal tilsyneladende ikke være forskerne, for de har åbenbart slet ikke set lyset for enden af motorvejstunnelen.

Ja, ja, enhver bliver salig i sin tro, og jo mere motorvej des mere salighed. Nogle håber på 47 jomfruer i det hinsidige, andre håber på en motorvej.

Henning B. Carlsen
Brædstrup
Medl. af Hærvejsgruppen

Møde med transportminister Hans Christian Schmidt

Hærvejsgruppen (JMOM) har været til møde med transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 16 for at argumentere for, hvorfor vi ikke synes det er en god idé med en midtjysk motorvej, som det fremgår af vores pjece.
Den sydligste del, som senest er trukket i vestlig retning, er indskrevet i regeringsgrundlaget til undersøgelse. Den vil den nuværende regering arbejde for. 

Møde med bygnings- og transportminister Hans Christian Schmidt d. 3. 2. 2016

Referent: Ellen Odgaard, bestyrelsesmedlem i JMOM

Eftersom ministeren ikke deltager i foretræde for Transportudvalget, havde vi besluttet at vi ville bede om et møde med ham, hvilket han sagde ja til i en 1/2 time, som er standarden.

Vi lagde ud med at fortælle kort fra pjecen – som han havde fået tilsendt forinden – med tilhørende illustrationer. Derudover havde vi et kort indlæg om vores syn på vestlinjen, der er dukket frem siden pjecens færdiggørelse, og som er nævnt i Regeringsgrundlaget at man vil igangsætte en undersøgelse af. Vi mener ikke det ændrer noget afgørende – det er blot andre naturområder end Vejle Ådal, det går ud over.

H.C.S. havde ingen spørgsmål til os. Det havde vi til ham:

Om en mulig vedtagelse af vestlinjen skal betragtes som 1. fase af Hærvejsmotorvejen, hvilket han ikke kunne/ville svare på, da det er noget et flertal kommer til at afgøre. Denne regering går efter vestlinjen, som der også skal findes flertal til. Endvidere sagde han, at Hærvejsmotorvejen i princippet kan besluttes i løbet af 1-2 år men at der kan gå lang tid inden anlæggelsen kan begynde.

Vi spurgte også om naturens ”vidundere” fylder noget i sådan en beslutningsproces, hvor H.C.S. svarede, at det kunne man jo i høj grad se med Silkeborgmotorvejen, der blev flyttet ind igennem byen, og ligeledes Svendborg-motorvejen, hvor hasselmusen har fået egen passage. Endelig spurgte vi om hans vision for landets trafik også ud over denne valgperiode, hvortil han svarede at han så gerne et effektivt vej- og kollektivt system, ”men nu ser vi jo en stor stigning i biltrafikken” hvortil vi kommenterede, at der jo heller ikke er sket nogen udvikling i tog-situationen indtil videre, som H.C.S. afsluttede med, at det ikke er hvad DSB siger.

Til sidst sagde han at han havde hørt hvad vi havde sagt, værdsætter vores engagement og klare holdning – og at andre har andre meninger.

Vi var enige om, at vores vigtigste mål var at få fortalt, at der også findes andre med andre vinkler på en Hærvejsmotorvej en det de vanligvis hører fra Hærvejskomiteen. Og det mener vi lykkedes rimeligt

Møde med Folketingets bygnings- og transportudvalg

Den 28. januar havde tre af os fra Hærvejsgruppen efter anmodning fået foretræde for Folketingets bygnings-og transportudvalg.
Vi havde efter standarden fået bevilget et stramt kvartér, som vi brugte til at fremføre vore synspunkter og argumenter imod Hærvejsmotorvejen ud fra vor pjece, som udvalgsmedlemmerne havde fået tilsendt i forvejen.

Referent: Henning B. Carlsen, bestyrelsesmedlem i JMOM

Vi havde efter standarden fået bevilget et stramt kvartér, som vi brugte til at fremføre vore synspunkter og argumenter imod Hærvejsmotorvejen ud fra vor pjece, som udvalgsmedlemmerne havde fået tilsendt i forvejen.
Et kvartér er ikke ret lang tid, og udvalgets formand, der styrede mødet, bad om, at vi ville levne et par minutter til spørgsmål fra politikerne.

Efter vores fremlæggelse af de vigtigste argumenter kom der to spørgsmål fra forsamlingen. Det første kom fra Kristian Pihl Lorentzen (V) som begyndte med at joke lidt med navnet Jyder Mod Overflødige Motorveje idet han sagde, at han da gerne ville være medlem af foreningen da han både er jyde og imod overflødige motorveje. Men hans spørgsmål gik på om ikke vort argument om at en øget trafikmængde giver øget CO2-udledning var forkert, da den grønne energi vinder mere og mere indpas i trafikken.
Hertil kunne vi svare, at selv om det er tilfældet, vil det for det første vare mange år før grøn energi helt afløser den fossile – om nogensinde. For det andet løser det ikke et andet stort problem, nemlig pladsmanglen på vejene da en elbil fylder lige så meget som en benzinbil.

Henning Hyllested (EL) spurgte om, hvordan vi får penge til vort modstandsarbejde, da han jo var bekendt med, at tilhængerne af Hærvejsmotorvejen har mange penge bl.a. kommunale skatteyderkroner.
Vi måtte svare, at JMOM har betalt lidt ud af sin kassebeholdning, og at vi har fået lidt fondsmidler til udgivelsen af pjecen, og at vi i øvrigt arbejder ulønnet i vores fritid.
Noget konkret i form af løfter eller tilsagn fik vi ikke med derfra, hvad vi heller ikke havde forventet. Det vigtigste for os var da også at ‘vise flaget’ og gøre politikerne opmærksomme på, at der altså også er andre meninger om Hærvejsmotorvejen end tilhængernes. Vi lagde vægt på, at vi ikke som dem repræsentere store erhvervsinteresser, men bare alle de almindelige mennesker, som er imod projektet.

 Læs referat af mødet med transportministeren (10. februar 2016)