Indkaldelse til årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 10.30-16 på Alken Mejeri

Alken Mejeri ligger lige ved stationen i Alken (8 km. vest for Skanderborg)

Hør oplæg og deltag i debat om sagsgangen ved motorvejsbeslutninger!

Dagsorden

10.30 – 11.30
JMOM-årsmøde i henhold til vedtægterne:

  1. Årsberetning
  2. Regnskab
  3. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer
  4. Valg af revisor
  5. Forslag til aktiviteter det kommende år
  6. Evt.

11.30-13.00
Pause og frokost sammen med NOAH.
JMOM/NOAH er værter.

13-15.30
Oplæg og debat:

Hvordan besluttes et motorvejsanlæg?
Oplægsholdere:
Transportordfører Henning Hyllested (EL) samt
aktører fra det jyske netværk af motorvejsmodstandere.
Denne del af arrangementet er fælles for JMOM og NOAH.

15.30
Kaffe og kage.

Derefter er JMOM-årsmødet slut.
Efterfølgende holder NOAH halvårsmøde.

JMOM oplæg:

JMOM som lobbyister

På Christiansborg bliver man bombaderet med lobbyvirksomhed fra Hærvejskomiteen, hvad der uden tvivl har en virkning. Vi har forsøgt at gå i deres fodspor, hvilket er en ny strategi i vores aktivistiske tilgang.

D. 28. januar havde vi fået foretræde for Folketingets Bygnings- og Transportudvalg i 15 minutter, hvad der er standard. Forinden havde hvert medlem – 29 personer i alt – fået tilsendt vores pjece ”Nej til en ny midtjysk motorvej” (findes på hjemmesiden). Per Delphin, Henning Carlsen og jeg drog med DSB til Hovedstaden, kom igennem vagter og gennemlysninger til det høje Ting og sad så foran ca. 15 personer fra udvalget – efter sigende et ret højt fremmøde. Vi fremlagde vores synspunkter med begrundelser i omkring
ti minutter, hvorefter der var spørgsmål fra Pihl Lorentzen (trafikordfører for Venstre og medlem af Hærvejskomiteen) og Henning Hyllested (trafikordfører fra Enhedslisten.) Pihl spurgte til vores syn på den miljømæssige vinkel, når nu bilerne overgår til el. Hyllested spurgte til vores økonomiske situation sammenlignet med Hærvejskomiteen. Begge spørgsmål svarede vi ordentligt på. Dermed ud – og næste hold ind. Hyllested, som vi igennem de sidste par år har haft jævnlig korrespondance med, snakkede vi med
efter foretrædet. Han var ikke særlig optimistisk men nok meget realistisk – han sagde at de (borgelige + Soc. Dem.) VIL have den motorvej. Vi kan jo stille flere spørgsmål til ham på årsmødet.

Ministeren deltager aldrig i disse foretræder, så derfor havde vi bedt om et møde med Bygnings- og Transportminister Hans Christian Schmidt, som han sagde ja til. Så 3. februar drog vi tre igen med DSB til hovedstaden, og denne gang til en halv times samtale. Vi skulle dog igen igennem et vagtsystem, (der
overså os) – men denne gang var der lidt forplejning. Vi fremlagde igen vores syn på en midtjysk motorvej
med argumenter ud fra pjecen, som han havde fået forinden. Schmidt lyttede høfligt på os, og han værdsatte, at vi var engagerede og vidste hvad vi ville, men der var jo andre der ville noget andet. Vi spurgte ham: Når det nu er indskrevet i regeringsgrundlaget at den alternative sydlinie skal undersøges, vil
det så være første skridt til vedtagelse af hele Hærvejsmotorvejen? Det kan man ikke sige noget om, var svaret, det bestemmer flertallet. Men hele motorvejen kan principbesluttes inden for 1 eller 2 år, hvis den kan få flertal – uanset den økonomiske situation. Et andet spørgsmål var, hvad hans vision er for fremtidens transportudvikling ud over den aktuelle regeringsperiode? Hertil svarede han at han gerne ser en udvikling både af vejkapaciteten og den kollektive kapacitet. Til sidst havde vi en lille tvist, hvor jeg påstod at den kollektive udvikling er bagud, hvilket han påstod DSB ser helt anderledes på. Derpå ”farvel og tak”.
Samme minister var inviteret og deltog i Hærvejskomiteens generalforsamling for nylig. Så langt er vi ikke gået.

Ellen Odgaard

Jyderne på Tinge

Foreningens bestyrelse

Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 86 89 26 62
Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39
Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, Alken, 8660 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81
Poul Ganer, Henning B. Carlsen.

mail: jmom@jmom.dk