Årsberetning for 2019

Bestyrelsen: Vi er 5 i bestyrelsen (Runa Sand, Thomas Tjørnehøj, Anne Birgitte Levinsen, Poul Ganer og Ellen Odgaard). Derforuden er der et par aktive medlemmer (Henning Carlsen og Per Delphin). Revisor Jette Søgaard.

Vi har afholdt 3 møder siden sidste årsmøde + et ”putte-i-kuvert”-møde

Aktiviteter:

Runa har fået hjemmesiden til at fungere med hjælp fra sønnen Asbjørn. Nu er det så vigtigt at vi alle bidrager med nyt på hjemmesiden – næsten uanset hvad. Indlæg sendes til Runa.

Anne Birgitte, Ellen og Per har deltaget i oprettelsen af ”Borgerbevægelsen.dk – for en demokratisk motorvejsproces” og alle 3 sidder i den nuv. bestyrelse. Den primære ide er, at arbejde for en beslutningsproces, hvor enhver kan deltage og har juridisk klageadgang. Foreningen er i opstartsfase også økonomisk, og JMOMs bestyrelse har besluttet at yde 1500 kr. for 2020. Foreningen har udarbejdet et moratorium, som er udsendt til forskellige politiske ordførere, borgmestre og andre influenzare.

Anne Birgitte, Ellen, Henning og Per deltog i Vejdirektoratets VVM-høring i Vingsted g stillede spørgsmål. A.B. er i gang med at formulere et forslag til høringssvar på JMOMs vegne.

A.B., Per og Henning er på flere måder aktive omkring den sydlige del af Hærværksmotorvejen.

Ellen har igennem det forgangne år deltaget i Trafik-Netværket – samling af organisationer Vedvarende Energi, Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH-trafik, Dansk Cyklist Forbund, Klimabevægelsen, Bevar Jordforbindelsen, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Bicycle Innovation Lab. – dels via fysiske møder i Kbh. og dels via telefonmøder. Vi har afholdt møder med forskellige politiske ordførere, hvor Ellen har deltaget i møde med Rasmus Prehn (tidligere ordfører A) og Thomas Jensen (nuværende ordfører A). Derudover er JMOM medunderskriver på invitationer og skrivelser til øvrige ordførere og transportminister.

JMOM har deltaget i undersøgelse og rådgivning udsendt af Enhedslisten

Andet:                                                                                                                                          

Thomas har haft et læserbrev i Nordjyske Tidende (kan læses på www.jmom.dk)

Ellen Odgaard 27. 3. 2020