Molbo-motorvejen åbnede d. 5. sep. 08

Jyder Mod Overflødige Motorveje var naturligvis til stede.

Af Thomas Tjørnehøj

Fredag d. 5. september ved middagstid åbnede den såkaldte Molbo-motorvej, motorvejsstrækningen mellem Skødstrup og Skejby. JMOM var naturligvis tilstede, men desværre ikke talstærkt repræsenteret. Dels fordi de fleste af os jo skal passe arbejde eller uddannelse på det tidspunkt, dels fordi oplysningen om det nøjagtige åbningstidspunkt kom med ret kort varsel.

Vejen forbinder Grenåvej med Randersvej, der med en årsdøgnstrafik på ca. 36.000 hhv. 26.000 biler er Århus’ tættest trafikerede indfaldsveje. Molbo-motorvejen forventes at få en årsdøgnstrafik på 10-15.000 biler, og at aflaste Grenåvej med ca. 10.000.

Trafikken på Randersvej stiger

Da ideen om motorvejen kom frem, var trafikken på Grenåvej stigende. Imidlertid har trafikken dér de seneste år udvist en faldende tendens, hvorimod trafikken på Randersvej har været stigende. Dette forhold var kendt, allerede inden motorvejsbyggeriet gik igang.

Med andre ord var der derfor meget der tydede på, at Molbo-motorvejen hurtigt og nemt ville lede bilisterne, der før holdt i kø på Grenåvej, over at holde i kø på Randersvej. Og kun en uge efter motorvejens åbning har denne forudsigelse vist sig at holde stik!

Hvad koster motorvejen?

Den 12 km lange motorvej har kostet 600 mio. kr. Til sammenligning var budgettet for forårets såkaldt store sporombygning af den 109 km lange jernbane mellem Århus og Fredericia 440 mio.
Banen, der om nogen er Jyllands vigtigste, var delvis spærret i 13 uger, og byggeriet medførte rejsetidsforlængelser på op til 1 1/2 time. Antallet af mennesker, som togene på banen transporterer, er flere gange højere end bilerne på Molbo-motorvejen. Og alligevel viste sporombygningen sig kun at være en lappeløsning – omend en stor én. Så fordelingen af investeringer i privat og kollektiv trafik er stadig meget ude af balance.

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg