Beretning ved JMOMs årsmøde 14. 4. 2024

Aktivgruppen: bestyrelse: Runa, Thomas, Anne Birgitte, Poul, Ellen

                          øvrige: Nanna, Lars, Karin, Ole Capion, Per, Henning

Møder fysiske: 2 – derudover god mail-korrespondance.

Aktiviteter:

Konference i Landstingssalen, Chr.borg d. 29.4. ”Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?” (vært Thorsten Gejl EL, arrangører 5 ngo-organisationer, ca. 200 deltagere)

Landsaktion d. 13. maj – ”Forårsfest i Skelhøje mod motorvejen” med taler, fællessange og kaffe og kage og gåtur til ”motorvejs-stregen” i fineste solskin. Ca. 40 fremmødte

Klimafolkemøde i Middelfart 3 dage 1.-2.sept. – bod sammen med andre antimotorvejsgrupper (Borgerbev.dk). Happening ”Vælt en motorvej og vind en rutebil” stor succes. Sang-march i gule kapper.

Viborg: JMOM deltog i offentlig møde i Løgstrup med Thomas Jensen (soc.dem.) 17. 4.

Black Friday: gadeaktion og Åbent Hus på Naturambassaden med deltagelse af JMOM

Borgerbevægelsen.dk  bestyrelse v. Per og Anne Birgitte

Høringssvar vedr. Egholm motorvejen – er igennem 1. behandling i Folketinget. Høringen sendt til VD, Transportministeriet og transportudvalgets medlemmer. Selvstændigt høringssvar omhandlende truede dyrearter.

Samarbejde i Trafiknetværket (10 andre organisationer) (Ellen)

Deltaget i on-line møde med Stinus Lindgreen, Rad. Ve.

Medunderskriver på læserbrev i Politiken – ”Regeringen blæser på den kollektive trafik, klima og yderområder”

Medunderskriver på Skrivelse til samtlige politikere vedr. Egholm-motorvejen dagen før 1. beh.

Forsøgt ihærdigt at få et møde med Thomas Jensen (soc. dem.) men er blevet afvist med begrundelse i tidnød

Mødes 1 gang pr måned on-line, og 2 fysiske møde (Middelfart og Kbh.)

Læserbreve: ”Vild med – trafikvækst” (Ellen) Viborg Stift Folkeblad d. 8. 7.

                       ”Transportmæssig ubalance i DK” (Ellen) MJA  d. 15. 11.

                       ”Kamp må der til” støtte til Nødbremsen (Runa og Ellen)

                                    Politiken d. 6. 4.

Thomas har deltaget aktivt i et radioprogram på P1