Ny pjece: Nej til en ny midtjysk motorvej

JMOM har sammen med medl. fra DN/Vejle (kaldet Hærvejsgruppen), udgivet en pjece på 20 sider om de midtjyske motorvejsplaner.
Med denne pjece ønsker vi at skitsere de negative konsekvenser og pege på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet. Vi vil derudover komme med input til alternative og mere bæredygtige trafikløsninger.

Over de sidste årtier er der bygget mere end 1.000 km. motorvej i Danmark. I øjeblikket arbejdes der ihærdigt på at etablere en tredje nord-sydgående motorvej i Jylland – Hærvejsmotorvejen.
Når der ved planlægningen af en ny vej bliver slået streger på et kort, vil stregerne uundgåeligt gå hen over eller tæt forbi byer, skove, vandløb og andre naturtyper samt vandre-, cykel- og rideruter.

Vejdirektoratet har undersøgt tre mulige linjeføringer mht. forløbet af en ny midtjysk motorvej. Ud fra grundigt analysearbejde har direktoratet konstateret, at en Hærvejsmotorvej ikke vil aflaste E45, hvilket ellers var den oprindelige begrundelse for at etablere den. Derimod vil der ved etableringen af en ny motorvej være en lang række negative konsekvenser, som ikke er taget i betragtning. Ud over økonomiske tab for mennesker i de berørte områder, vil der også være tab af en række bløde værdier.

Med denne pjece ønsker vi at skitsere disse negative konsekvenser og pege på, hvor omfattende de vil blive for naturen og for menneskers livskvalitet. Vi vil derudover komme med input til alternative og mere bæredygtige trafikløsninger.

 Åbn pjecen

Pjecens indhold

5Pjecens formål
5Trængsel
11Er motorveje lig med vækst?
12Natur
14Turisme
14Vejstøj
16Alternative løsningsmodeller
19Hærvejsgruppen
19Medunderskrivere
19Link til motorvejsforløb