Kort og links

JMOM’s infopjece om Hærvejsmotorvejen – Du kan ikke trykke på linket – Kopier det i stedet i din browser: http://jmom.dk/wp-content/uploads/2023/03/Haervejspjece.pdf

www.haervejsmotorvej-nej.dk
Om Hærvejsmotorvejs-projektet

https://noah.dk/trafikbogen

NOAHs Trafikbogen gør viden om trafikale sammenhænge, facts og meninger lettere tilgængelig.

www.baeredygtigtrafik.dk
Rådet for Bæredygtig Trafik har en ret omfattende side.

www.mst.dk
Miljøstyrelsen inviterer til debat og kommentarer fra borgerne omkring bl.a. trafik. Bland jer!

www.noah.dk/trafik
Alt for lidt trafik til motorvej Århus-Herning – henvendelse fra NOAH-TRAFIK til Folketingets finans- og trafikudvalg 9/8-2000. NOAH-TRAFIK har analyseret oplysninger om trafikmængden mellem byer. Se også andet om emnet hos NOAH.

www.econet.dk
Foreninger, fakta og råd om trafik og miljø fra Øko-net.

www.dagbladet.no
Norsk kursing i sivil ulydighet: Når danskene vil bli bedre i sivil ulydighet, henter de inn norske krefter.

www.letbaner.dk
Information om moderne bytrafik

www.jarnvagsframjandet.se
Järnvägsfrämjandet er en svensk landsdækkende, ikke-partipolitisk og økonomisk uafhængig organisation. Den har til formål at forbedre Sveriges jernbane- og sporvejstrafik, samt at udbrede kendskabet om den til befolkningen. Foreningene beskæftiger sig både med overordnede spørgsmål som miljøpolitik, vedligeholdelse og udbygning af jernbanenettet og fremme af godstrafik på bane, og den enkelte passagers oplevelser med køreplaner, trafikbetjening og billetpriser. Medlemmerne deltager i foreningsmøder, samt taler og diskuterer med politikere. Fire gange årligt udkommer medlemsbladet Klart Spår. Foreningen är opdelt i flere lokalafdelinger. Den blev grundlagt i 1977 under navnet Föreningen Rädda Järnvägen, og fik sit nuværende navn i 1984.

www.allianz-pro-schiene.de
Allianz pro Schiene er en stor tysk jernbane-lobbyorganisation. På internetsiden er der mange artikler om og og henvisninger til forhold i hele Europa, herunder bredere emner som miljø- og transportpolitik. Samarbejder med den mindre Pro Bahn, www.pro-bahn.de, som er en privat, partipolitisk uafhængig lobbyorganisation med størst vægt på oplevelser og synspunkter som togpassager. Grundlagt 1981.

www.jernbane.no
FOR JERNBANE er en norsk, landsdækkende organisation som på et uafhængigt grundlag arbejder for at jernbanen skal udføre en langt større del af det totale transportarbejde i Norge, samt mellem Norge, Norden og Europa.

TV2

Se indslag på TV2 Østjylland om Jyder Mod Overflødige Motorveje