Hærværk på Hærvejen?

Send et postkort til transportministeren.

Som tidligere omtalt her på hjemmesiden, arbejder Hærvejskomiteen ihærdigt på at gøre myndighederne møre for en beslutning om at bygge ny motorvej på den Jyske Højderyg, omtrent hvor den gamle Hærvej går. Den selvbestaltede komites begrundelse er, at motorvejen skal aflaste E45, så man undgår omfattende udbygning af denne.
Vi opfatter dette som hærværk! Det er skandaløst at planlægge ødelæggelse af naturområder omkring Hærvejen – endnu en gang en kortsigtet ”løsning” på infrastukturelle problemer, som skyldes, at der ikke bliver tænkt helhedsorienteret og bæredygtigt på tranportområdet. Jernbaner fx fylder mindre og kan flytte personer langt mere effektivt, men jernbanenettet udbygges langt fra i samme takt som vejnettet.

I maj sprang tre jyder på cyklen for at udforske Hærvejsruten fra Engesvang til Viborg, tildels på den nedagte jernbane. Med os havde vi en stak postkort med opfordring til at skrive til og plakater, som vi anbragte på herbergerne langs ruten. En dejlig medvind på cykelstien lovede godt for vores projekt. Vi gennemførte turen i højt humør og nød undervejs de mange spændende steder og smukke omgivelser, blandt andet ved den fantastiske Hald Sø syd for Viborg.

Hvis du er enig i, at Hærvejen skal bevares fri for motorveje, så send et postkortet til:

Transportminister
Henrik Dam Kristensen
Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Teksten kan f.eks. være:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kære Henrik Dam Kristensen
 
En hilsen fra den jyske Hærvej, som jeg håber, du vil hjælpe med at bevare for kommende generationer, uden at området skæmmes af motorvejsanlæg.
Venlig hilsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –