Hvornår har vi motorveje nok?

JMOM detager sammen med Noah Trafik i Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2013:

Arrangør: Jyder Mod Overflødige Motorveje og NOAH Trafik
Dag: 15. juni 12:30 – 14:45
Type af arrangement: Debat
Emne 1: Infrastruktur
Emne 2: Transport
Sted: Pilekroen

Oplæg og debat om bæredygtige transportformer og infrastruktur

Hvad betyder motorveje for vores samfundsudvikling? Giver bilen øget frihed for alle?
Oplæg v. Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik, Per Homann Jespersen, trafikforsker, RUC, mfl., med efterfølgende debat

Debatemner

Vi ønsker gennem arrangementet at skabe diskussion om, hvad motorvejsbyggeri betyder for vores samfundsudvikling.
Nogle spørgsmål, som vi gene vil have belyst:

  • Er motorveje en effektiv og demokratisk løsning på vores behov for mobilitet?
  • Hvordan kan vi arbejde mod bæredygtige kollektive transportformer, der opfylder et moderne behov for fleksibilitet?
  • Er udbygning af motorvejsnettet en nødvendig forudsætning for udvikling i udkantsområder?

Vi håber gennem debatten at nå til en mere nuanceret forståelse for, hvordan mobilitet kan forenes med ønsket om gode levevilkår for alle, og med miljømæssig bæredygtighed.

Kontaktpersoner

Runa Sand, Jyder Mod Overflødige Motorveje
runa.sand@skolekom.dk
Tlf. 23 98 27 39

Ivan Lund Pedersen, NOAH trafik
ivan@noah.dk