En motorvej mod klimahelvede

“Det mindste, man kan forlange af folketingsmedlemmer, er, at de overholder de demokratiske spilleregler!

De tre konservative partimedlemmer Lise Bertelsen, Peter Juhl og Søren Pape Poulsen skriver i et læserbrev den 7. november under overskriften: ”Hærvejsmotorvejen består …”, at man ganske vist i årtier ikke har kunnet få vedtaget den motorvej på Christiansborg, ”men nu er den her”. Der er indgået et infrastrukturforlig, som betyder, at en VVM-undersøgelse ”vil give os to muligheder for linjeføring omkring Viborg.”

Det er ikke korrekt. Medlemmer af Folketingets transportudvalg fastslog under et besøg i Viborg den 13. juni 2022, at en motorvejsstrækning vest eller øst for byen definitivt vil blive anlagt, og formand for Business Viborg, Martin Pedersen, der deltog i mødet, fremhævede i Viborg Stifts Folkeblad den 14. juni, at folketingsmedlemmerne var sikre på, at en motorvej vil blive anlagt. Dette skete, mens Vejdirektoratet afholdt borgermøder, og borgerne havde mulighed for at indsende høringssvar (indtil 27.6), der skal indgå i Vejdirektoratets miljøkonsekvensvurdering (VVM). Som der står på direktoratets hjemmeside, skal arbejdet ”omfatte løsninger både øst og vest om Viborg og en såkaldt 0+løsning, hvor eksisterende veje udbygges og suppleres med nye veje på korte strækninger.” (min fremhævning)

Når medlemmer af Transportudvalget allerede på daværende tidspunkt bekræftede over for mødedeltagerne på Viborg Rådhus, at der kommer en motorvej, er det et demokratisk problem. De ignorerede på forhånd de legitime indvendinger, der måtte komme mod en motorvej, og udelukkede en 0+løsning. Det samme gør nu de tre konservative partimedlemmer.

Jeg skrev efter Transportudvalgets møde til transportminister Trine Bramsen, som den 29. juni svarede, at hun ikke selv deltog i mødet i Viborg, og fortsatte: ”men jeg vil gerne understrege, at der ikke træffes nogle endelige beslutninger, inden de nødvendige og aftalte undersøgelser og høringsprocesser er gennemført og afrapporteret. Først når resultatet af disse konkrete undersøgelser foreligger, vil jeg sammen med forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035 tage stilling til sagen.”

Det mindste, man kan forlange af folketingsmedlemmer, er, at de overholder de demokratiske spilleregler!

I stedet for at bryste sig af, at ”Det var Det Konservative Folkeparti, der i infrastrukturforliget fik Hærvejsmotorvejen til at begynde i Viborg”, skulle de tre læserbrevsskribenter hellere lytte til deres partifælle, folketingsmedlem Rasmus Jarlov, der i Deadline 2. november sagde til Clement Kjersgaard, at partiet havde ført en dårlig valgkamp. Partiet havde ikke været klimavenligt nok, det er i deres egen selvopfattelse et grønt parti, og det skal være det grønne borgerlige parti, for det er konservativ politik at passe godt på vores jordklode.

Jeg har skrevet det før og gentager det gerne: tiden er ikke til flere motorveje. Netop nu er det internationale klimatopmøde COP 27 begyndt, og FN’s generalsekretær, António Guterres sagde i går: ”Vi er på en motorvej mod et klimahelvede, stadig med foden plantet på speederen. Uret tikker. Vi kæmper vores livs kamp. Og vi er ved at tabe. Udledningerne af drivhusgas og den globale temperatur bliver ved med at stige. Og Jorden nærmer sig hurtigt det tipping point, som gør et klimakaos uopretteligt.”

Karin Bang