Hærvejsmotorvejen blev stemt langt uden for autoværnet

Af Ellen Frydendal, formand for HærvejsmotorvejNEJTAK, Tjele.

Der var ikke meget medvind på motorvejen for de varmeste fortalere for en alt ødelæggende motorvej ned gennem Midtjylland. Det burde ikke overraske, eftersom Viborg Stifts Folkeblad og TV-Midtvest allerede forud for kommunalvalget sidste år lavede en meningsmåling, der viste modstand fra store befolkningsgrupper.

Indsatsen for klimaet går stadig den forkerte vej, og endnu en CO2-udledende motorvej under både anlæg og drift er det sidste, vi har brug for. Nu da vi ikke har så mange folketingspolitikere, der vil ”forære” Viborg den slags hadegaver, er der basis for at få lavet en trafikløsning omkring Viborg, der løser problemerne ikke bare nord – syd men også øst – vest.

Nu da vi ikke har så mange folketingspolitikere, der vil ”forære” Viborg den slags hadegaver, er der basis for at få lavet en trafikløsning omkring Viborg.

Virksomheden F&H vil flytte til Pårup. F&H får en stor del af deres varer fra Århus Havn. Det er derfor naturligt, at virksomheden flytter ned til et vejkryds, hvorfra der er noget kortere at køre til Århus end fra Viborg. Virksomhedens lastbiler ville ikke have gavn af en motorvej, der går nord – syd.

En udvidelse af de eksisterende veje vil tilgodese både den nord– sydgående og øst–vest gående trafik. En udvidet vej med kapacitet til at give en glidende trafik og samtidigt den korteste vej, er den billigste løsning for virksomhedernes lastbiler at benytte.

Efter valget til Folketinget er nogle af de politikere, der på forhånd havde set sig blinde på en motorvej, ude af billedet. Vi kan nu håbe på, at de nyvalgte ser med et mere åbent sind på alle forslag til trafikale løsninger ved Viborg.

Bragt som læserdrev i Viborg Stifts Folkeblad nov. 2022