Nej til flere overflødige motorveje

Alle vegne hvor der i vores land planlægges motorveje, er der stor frustration og modstand fra folk – især fra lokalområdet. Så stor modstand at det kan udarte sig til nærmest borgerkrigslignende tilstande mellem parter, fordi alle vil have motorvejen væk fra deres eget lokalområde. Og det med god grund. Ejendomspriserne falder, hvis det da overhovedet lykkes at sælge, man kan forvente en fremtid præget af enerverende støj, naturlandskaber der bliver pløjet igennem af beton og asfalt, og småveje og stier der bliver lukket.

Men hvem er det, der så brændende ønsker motorveje? Tja.. når det gælder Hærvejsmotorvejen er det jo Pihl Lorentzen der står frem igen og igen, og han vil nok mene at han taler på fleres vegne. Er det mon de 8-10 mennesker der sidder i Hærvejskomiteen? Er det virkelig rimeligt at disse mænd skal have så megen magt, at de fuldstændig kan styre infrastruktur-udviklingen. Gad vidst hvordan vores infrastruktur havde set ud, hvis sådanne nationale projekter blev besluttet ved en folkeafstemning. Jeg møder mange mennesker, der synes det er ganske forfærdeligt med alle disse motorveje i vores lille land – især fordi vi i forvejen har et meget velfungerende vejnet.

Forleden dag blev jeg spurgt, hvad det er fortalerne vil opnå med en Hærvejsmotorvej, og jeg kunne kun komme i tanke om, at det vist har noget med udvikling at gøre. Men hvad er udvikling? Forestiller man sig at der kommer tyske sygeplejersker ad motorvejen og arbejder på Viborg Sygehus? Eller vil den have konstruktiv virkning på udvikling af vilde naturarealer med øget biodiversitet? Eller hvad med grundvandet, vil en motorvej give renere vand i vore haner? Det er dog nogle samfundsmæssige områder, hvor der er behov for udvikling. Men på et område er der en sikker udvikling. Nemlig i antallet af biler på veje og i byer. Her er der ellers mere behov for afvikling.

Nogle ser åbenbart misundeligt til Silkeborgs ”udvikling” efter motorvejsåbning. Den kolossale nybyggeri og tilstrømning af nye borgere er hovedsagelig en konsekvens af tæt samarbejde mellem en effektiv bygherre og borgmesteren, noget mange silkeborgensere absolut ikke synes er positivt. Derimod er der en reel konsekvens af motorvejen i form af voldsom trafik på en mindre vej (rute 52) til stor gene for de borgere der bor og færdes på denne vej.

Når Pihl Lorentzen så fast melder ud, at stumpen af Hærvejsmotorvejen er vedtaget, må det vel bero på, at han ikke ønsker at fortælle den reelle sandhed – at den IKKE er endeligt vedtaget. Ifølge Vejdirektoratet er processen for en motorvej således, at efter VVM-undersøgelsen er der en høring, hvorefter den skal besluttes i Folketinget og vedtages ved en anlægslov. Først der bliver det endelig vedtaget om den skal bygges og hvor. At politikerne har lavet en aftale med hinanden i en infrastrukturplan er en anden snak.

Det er vores erfaring, at det er NU i processen at almindelige borgere skal på banen, hvis man vil gøre sig håb om at påvirke den midtjyske stump mellem Løvel og Klode Mølle – og for så vidt hele den overflødige Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard, Ry, Runa Sand, Langå, Foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje (Bragt i Midtjyllands Avis 20.01.2022)