Indkaldelse til årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 24. april på Vadestedet 1, 8680 Ry (En halv times gang fra Ry Station)

Program for årsmødet:

12-13            Frokost. JMOM er værter.

13-14.30       Oplæg v. journalist Karin Mette Petersen

Vi ved alle, at når der sker ændringer i vores samfund, spiller medierne og journalisterne en meget stor rolle. Men vi har også oplevet, at det er rigtig svært at få de store medier til at interessere sig for motorveje og trafikpolitik i det hele taget.

K.M.P. kender systemet indefra. Hun har arbejdet ved DRs nyhedsredaktion og er nu freelance. Hun er meget engageret i Egholm-sagen ved. Ålborg og sidder også i bestyrelsen i ”Borgerbevægelsen Danmark – for en demokratisk motorvejsproces”. I oplægget vil hun bl.a. have fokus på, hvordan vi kan arbejde mere professionelt for derved at vække mediernes opmærksomhed.

14.30-15.00 Kaffe.

15.00-16.30 JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab                                                          

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.

Evt.

Vi håber at se dig til et spændende møde!