Venstre ved man, hvor man har

Den 5.7. fortalte Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen i et interview til Information, at han havde gjort sig en erkendelse om sit parti: ”Vi har i mange år været fodslæbende på klimadagsordenen. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige noget andet, men det har vi jo.” Han havde lært af Folketingsvalget i 2019, at vælgerne bedømmer politikerne på, om de er villige til at erkende, at klimaet er vores generations ubetinget største udfordring.

Det er jo mageløst. Det sidder han nok så frejdigt og siger kun én uge efter, at især Venstre med Kristian Pihl Lorentzen i spidsen har tilkæmpet sig flere milliarder kroner til dele af en Hærvejsmotorvej i den nye Infrastrukturplan, som flertallet af Folketingets politikere vedtog trods klima- og biodiversitetskrise. Som overskriften på en artikel af Theresa Scavenius i Politiken den 10. juli lød: ”Folketingets motorvejsmilliarder skubber Danmark tættere mod klimaafgrunden.”

Var Ellemann-Jensen klar over, at den ikke var så god med den motorvejsaftale, så han nu ville forsikre vælgerne om, at Venstre havde visioner for et grønnere Danmark? ”Nogle af os var langsomme i optrækket, mens andre var hurtige,” sagde han til Information. ”Men jeg skal hilse at sige, at vi er der i dén grad nu. Jeg er der i den grad nu,” sagt med tryk på jeg.

Men hvor er Kristian Pihl Lorentzen? Det læser vi i Viborg Stifts Folkeblad den 12. juli, en uge efter interviewet med Ellemann. Under overskriften ”Motorvejsmål er nået, men vi skal videre!” skriver han, at Venstre i sit udspil havde afsat 12 milliarder kroner fuldt finansieret til hele motorvejsstrækningen Viborg – Haderslev, og at man havde fundet pengene ved at opgive den overflødige jernbane i Østjylland, som de røde partier bag Togfonden har reserveret 13 milliarder kroner til. ”Men tro mig. Vi skal videre snarest muligt. Aftalen er lavet sådan, at et kommende blåt flertal i Folketinget kan igangsætte de resterende etaper.”

Mon Ellemann og Lorentzen taler med hinanden? Hvor i Pihl Lorentzens debatindlæg den 12. kan vi se, at han tænker på klimaet og er enig i Ellemanns udtalelse til Information: ”Man skal passe på ikke for ofte at blande politik og moral, men vi har en moralsk forpligtelse over for den næste generation. Og jeg tror på, at vi som borgerlige har bedre og mere effektive løsninger til at levere et mere velstående samfund og en grønnere fremtid videre til vores børn.”

I dagens Politiken, 13. juli, skriver Elise Sydendal fra Den Grønne Studenterbevægelse i et læserbrev om den nye infrastrukturaftale, at den kan opsummeres som en lodret pegefinger til alle dem, der reelt ønsker en grøn omstilling af transportsektoren. Hun afslutter med denne bøn til politikerne: ”Prioriter min og kommende generationers fremtid, når I investerer i ny infrastruktur, i stedet for at tænke kortsigtet og populistisk.”

I sit læserbrev takker Pihl Lorentzen alle dem, der har støttet Venstre og ham i kampen for en motorvej. Her er noget af det, som vælgerne i Viborg-området kan takke Pihl Lorentzen for, hvis motorvejsprojektet bliver gennemført. Går linjeføringen øst om Viborg, vil motorvejen ifølge Vejdirektoratets forundersøgelse sandsynligvis passere byerne Gråmose, Vium, Demstrup, Rindsholm, Sønder Rind, Vinkel, Tapdrup og Rødding og udsætte beboerne her for både støj og luftforurening. Den vil krydse Rind Bæk, Nørreådalen, der er del af et større Natura 2000-område, en ådal omkring Stigsbæk og Tjele Å og endelig Nørremølle Å. Vejen vil gå øst om Natura 2000-området Nipgård Sø, passere Rødding Sø og krydse kulturmiljøer, vandre- og cykelruter, bl.a. Hærvejen. Også Viborg Naturpark vil blive berørt.

Går linjeføringen vest om Viborg, vil motorvejen, igen ifølge Vejdirektoratet, passere byerne Gråmose, Neder Hvam, Skelhøje, Finderup, Ravnstrup, Ravnstrup Nord og Rogenstrup med støjgener og luftforurening til følge. Den vil krydse Gårsdal Bæk, gå tæt vest om Natura 2000-områderne Nipgård Sø, Hald Sø, Stanghede og Dollerup Bakker, der tilmed er fredet. Motorvejen vil krydse kulturmiljøer og kulturarvsarealer, vandre- og cykelruter, bl.a. Hærvejen, og være en Hærværksmotorvej.

I forundersøgelsen oplyses, at skønsmæssigt 67 ejendomme skal totaleksproprieres.

Karsten Sand Iversen og Karin Bang