Hovedvej A13 som 2 + 1 vej

I denne tid og nærmeste fremtid er man i Folketinget i gang med at se på og diskutere indholdet i en kommende infrastrukturplan. Her vil anlæggelse af mulige nye motorveje uden tvivl fylde en hel del. Det bliver spændende at se, om man tør tage et opgør med mange års løsmingsmodel på trængsel, kaldet Predict and Provide. Sagt på jævnt dansk, at trængsel på vejene skal løses ved at udbygge eller bygge nye store veje og broer, som resulterer i endnu flere biler, som kører længere, hvorved trængslen bliver tilbagevendende. Og når man snakker persontransport flytter disse mange biler relativt få mennesker – gennemsnitligt 1,1 person pr bil.

Hvis transportsektoren skal fremtidssikres, skal der ”andre og nye boller på suppen”. Fra politisk side handler det overordnet om, at det skal være dyrt og besværligt at transportere sig alene i bil og billigt og nemt at transportere sig kollektivt og på cykel.

Det vil selvfølgelig ændre hverdagen for mange af nutidens mennesker. Men med tiden til hjælp og fornuft i tingene vil fremtidens mennesker kunne omstille sig. Og det bliver jo ikke forbudt at køre alene i bil.

En af de ”nye boller” kan være, at man ophører med at bygge nye motorveje. Vi har i vores lille land et godt udbygget vejnet af små og større veje. Nogle af disse større veje kunne sagtens udbygges til 2 + 1 veje og omfartsveje omkring små og større byer, hvorved man kan imødekomme langturstransport. Man kan dog ikke køre helt så stærkt på disse veje. Det vil til gengæld hjælpe på det støjhelvede, mange oplever langs motorvejene, det vil gavne ulykkesstatistikken og det vil mindske CO2-udledning fra fossilbilerne. Endelig vil man komme uden om det store problem med at ofre store arealer af vores sparsomme natur og landbrugsareal til etablering af nye motorveje. Og ikke mindst vil det spare vores samfund for en kolossalt stor sum penge.

Helt konkret er der en fin vej fra Hobro og sydpå, hovedvej A13, med en god omkørsel uden om Viborg og linjeføring fuldstændig parallelt med den Hærvejsmotorvej, nogle mænd ønsker sig. Det vil være oplagt at starte de nye transporttanker med at omlægge A13 til en 2 + 1 vej. Disse veje har stor succes både herhjemme og især i udlandet.

Ellen Odgaard, Jyder Mod Overflødige Motorveje

Læserbrev bragt i Midtjyllands Avis (d. 10.2.21), Viborg Stifts Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad