Brev til transportministeren

Kære transportminister Benny Engelbrecht

Først vil vi – foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje – gerne gratulere med hvervet som transportminister. Det er et hverv vi anser som overordentlig vigtig for vores samfund her og nu og for fremtiden.

Set fra vores vinkel synes vi, at den udvikling transportområdet har taget over de senere årtier er meget bekymrende med kolossal meget trafik på asfaltveje for at transportere flere og flere personer og varer over større og større afstande. Det er især persontransporten vi har øje på.

Hovedproblemet mener vi er, at der stort set kun er 1 person i hver bil, og at det især er et par timer om morgenen og om eftermiddagen disse bilister er på vejene som pendlere. De fylder utrolig meget på vejene og de mange P-pladser rundt omkring. En person i bil bruger ca.28 gange så megen vejplads som en buspassager og 68 gange mere plads end en banepassager. Miljømæssigt er de også en belastning, da hver persons transport koster udledning fra én bilmotor. Og selv om mange biler engang i fremtiden bliver el-drevet er selve produktionen af hver el-bil miljøbelastende. Antallet af personbiler i Danmark har i mange år været jævnt stigende, og det samlede antal er nu på 2.500.000.  En anden plage ved den store biltrafik er støjen, som kan påvirke helbredet for de mange mennesker, der bor i nærheden af en trafikeret vej. Derudover er det svært at finde stille-områder i vores lille land.

Når transportudviklingen er havnet i denne situation, hænger det for os at se sammen med, at der i flere årtier er blevet investeret i mange kilometer nye motorveje og broer, således at der i Danmark nu er 1.308 km. motorvej. Anderledes ser det ud for banesystemet. Der er ikke anlagt én kilometer ny banelinje udenfor hovedstaden i omkring 100 år førend i år med banen Ringsted-Køge. Derudover er prisen for investering i en bil faldet. Vi vil kraftigt anbefale at den kurs bliver ændret, således at der bliver sat fokus på kollektivt transport af personer. Mange pendlere synes det er rart at blive transporteret, hvis forbindelserne er optimale, hvilket vil sige at der skal være minimum halvtimesdrift, høj grad af rettidighed, rimelig prisniveau og meget gerne gode muligheder for kombination med cykel. Hvis man satser på at flytte en god del af de bilende pendlere til kollektiv  transport, vil trængslen på vejene i myldretiden blive reduceret.

Nye motorveje som f.eks. Hærvejsmotorvejen forårsager desuden voldsom ødelæggelse af natur og landskab ofte til ukendelighed – en natur vi i vores land ikke har for meget af, og som har stor værdi for mange mennesker.

Vi håber du vil fastholde ovenstående vinkel på trafikudviklingen i Danmark, således at der bliver taget fat om ”problemets rod” som løsningsmodel i stedet for ”at tisse i bukserne” som løsningsmodel.

Med venlig hilsen

Jyder Mod Overflødige Motorveje

v. Ellen Odgaard

20. 08. 2019