13.maj aktion = Forårsfest mod motorvejen i Skelhøje

20 grader, solskin og en dejlig plet under et stort nyudsprunget træ – det kunne ikke være bedre. Og dertil 3 store kager og 9 kander kaffe og varmt vand. Et telt, pyntning med diverse plancher og plakater fra JMOM og “Hærvejsmotorvej-NejTak”. Fadøl og grillpølser til salg fra den lokale købmand. Ikke alle kunne være i teltet og heller ikke alle fik siddeplads – men der var god stemning. Defire talere gjorde det godt – meget forskellige men over samme emne. Talerne var Stine Isaksen (byrådspolitiker i Viborg, Å), Poul Engholm (Hærvejmotorvej-NejTak), Per Smed (lokal borger) og Torsten Gejl (mf, Å). Ind imellem talerne var der fællessange med harmonika-akkompagnement. Ud over det aftalte dukkede en fuldstændig tavs rød dame op (hun var dækket fra top til tå i røde klæder). Det var ikke helt til at fange, hvad hendes ide var, men hun var meget iøjnefaldende. 

Ved 16-tiden var der afgang ud ad Alhedestien til stedet hvor stregen fra motorvejskortet krydser stien. Nanna havde sat vimpler i forvejen og Ellen havde rullet 29 m. “trafik”bånd op på 2 pæle, som blev banket i jorden to steder. Og de står der endnu. Her faldt opbakningen, så vi var ca. 15 personer, der gik den tur. Nanna tilbød at køre for dårligt gående.

3 unge mennesker fra Den Grønne Ungdoms Bevægelse ville gerne tage billeder og video. Så derfor kan du gå ind på https://www.facebook.com/groups/demonstration13maj og se at VI ER MED

Det var en god eftermiddag. 

Desværre var der ingen medier, der havde fundet det værd at bruge tid på os. TVmidtvest og Politiken ringede og forhørte og Viborg Folkeblad ville godt bringe et par billeder.

Demonstration 13. maj 2023

Mod klima- natur- og miljøskadelige projekter

Se JMOM’s arrangement i Skelhøje her på siden, og øvrige arrangementer over hele landet på facebook-siden “Demonstration 13. maj 2023”.

På lørdag d. 13. maj demonstrerer en lang række af foreninger i Danmark for en bedre fremtid.

Det kommer til at ske på en og samme tid, men på en række forskellige lokaliteter i Danmark.

Formålet med demonstrationerne er, at gøre opmærksom på alle de mange anlægsprojekter, som fremmes af et politisk flertal trods enorm lokal modstand. En modstand, der både er knyttet til det enkelte projekt og til projektets bidrag til de skadelige konsekvenser generelt – både i forhold til negativ påvirkning af klima, miljø, natur, arter, fugle, vand og luft.

Der er alt for mange af den type af projekter, der aktuelt fremmes på en gang. Alt for mange til at vores demokrati kan blive ved at holde til den politiske fremturen uden hensyntagen til borgernes protester.

Vi opfordrer politikerne til at stoppe op. Det er tid til at lytte og at overveje, hvordan vi planlægger for fremtiden. Det er nu vi skal prioritere noget andet. Tiden er en anden, end den var.

Det er vi mange, der mener.

Vi demonstrerer – for en bedre fremtid.Find en demonstration nær dig:

Amagerfælled 
Bjerget kl. 11.30

Amager Fælleds venner inviterer til happening: Når maskinerne kører væk, får mennesker og natur plads. Ved fælles styrke kører voksne og børn maskinerne væk fra Fælledby. De rigtige entreprenørmaskiner på byggegrunden står i øjeblikket stille fordi Amager Fælleds Venner har rejst retssager om byggeriets lovlighed.

Hundested 
Højbjerggårdsvej kl. 13

Foreningen Bevar Naturen Konvalvej Højbjerg inviterer til demo. Konvalvej var en fejl hvor man ødelagde en sårbar og vigtig biotop, og tilsyneladende konsekvent tilsidesatte naturbeskyttelseshensynene. Vi vil have anlægsprojekter hvor natur, artsrigdom og biodiversitet er en selvfølgelig præmis.

Kastrup
Katrup Station kl. 14.30 eller Nørreport Station afgang metro 14.00 sharp

Bevar Jordforbindelsen klæder sig ud som pingviner og siger nej til flere fly i Kastrup! Kom til demo mod det lovforslag, der vil give København Lufthavn i Kastrup mulighed for på eget initiativ at udvide flyvningerne med mange millioner passagerer. 

https://bevarjordforbindelsen.dk/events/nej-til-flere-fly-i-kastrup/


Nykøbing Falster 
Torvet kl. 11.00

Initiativet mod gasledningen til Lolland-Falster inviterer til demo mod gasledningen til Lolland-Falster og mod de planlagte biogasanlæg, der vil binde dansk energiforsyning til naturgas/biogas i stedet for sol og vind.

Nørresundby
Lindholm Strandpark kl. 13

Borgerbevægelsen imod en motorvej i egholmlinjen inviterer til musik og taler, øl-og vandvogn, hotdogs, kaffe og infoboder mv. Der er bestilt godt vejr!

Nørresundby
Verdens Ende kl. 20.45

Aftensang som protest mod den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.
Musik forener og sang giver fællesskab. Kom og syng med og nyd en smuk aften ved fjorden. Husk sangbog!

Roskilde 
Stændertorvet kl. 11

Demonstration: STOP og DROP anlægsprojekter som ikke understøtter den grønne omstilling og forhindrer ambitiøse tiltag for naturgenoprettelse.

Røsnæs 
Røsnæsvej 233 kl. 13.00

I Nej til Motorvej på Røsnæs inviterer til foto-happening med sang og drone på det smalleste sted på Røsnæs. Vi samles på bakketoppen, hvor vi kan se til begge sider af Røsnæs.

Viborg
Skelhøje kl. 14.00

Kom til forårsfest mod motorvejen med taler, sange, kaffe og kage. Og gåtur i den smukke natur!
Vi fester i anlægget over for Kulturhuset mellem Volden og Dollerupvej, Skelhøje. 

Aarhus
Lille Torv kl. 13.00

Bedsteforældrenes Klimaaktion inviterer til kæmpekor mod Kattegatforbindelsen og andre store anlægsprojekter. Vi synger tre sange om Havneudvidelsen på melodier som alle kender, plus Lyse Nætter.

Aarhus
Pier 2, Skånegade 6 kl. 15.00

Den Grønne Ungdomsbevægelse holder fernisering for udstillingen Havneudvidelsen – Unødvendig, ulogisk og udemokratisk. Havneudvidelsen er blevet hårdt kritiseret af borgere, interesseorganisationer og fagpersoner. I den udendørs udstilling kan du blandt andet møde “Jacobs Bundsgaards skrivebord”, “Den blå appelsin” og “Havnepolitkernes perspektiv”.

KLIMAHANDLING NU!

KOM TIL FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN

Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen
SKELHØJE ved Viborg lørdag d. 13/5 KL. 14 – 17

Vi fester i anlægget over for Kulturhuset mellem Volden og Dollerupvej, Skelhøje

DER BLIVER TALER, SANGE, KAFFE & KAGE + GÅTUR i den smukke natur

Talere: Stine Isaksen (Alternativet), Poul Engholm (Hærvejsmotorvej-Nej-tak), Per Smed (lokal borger). Derudover kommer Torsten Geil (mf. Alternativet) til en snak med de fremmødte.

— er DU blandt de mere eller mindre skeptiske, eller er du direkte modstander af planerne om en MOTORVEJ udenom Viborg ? Så vil vi meget gerne invitere til FORÅRSFEST MOD MOTORVEJEN i Skelhøje, sydvest for Viborg. En hel række organi-sationer vil den pågældende dag markere en modstand mod den førte trafikpolitik. Der er allerede godt gang i planerne om at omkranse Viborg med endnu en omfartsvej i form af en motorvej, som vil komme til at gå gennem dele eller det hele af en række landsbyer, samt i øvrigt skabe voldsom og potentielt skadelig støj og anden forurening, både fra biler og asfalt. Men Viborg har ikke brug for denne vejstrækning : det ville faktisk fungere bedre, hvis man, som en del organisationer og enkeltpersoner har påpeget, sørgede for en opgradering af den allerede eksisterende vej, A13, i form af en såkaldt 0+ – vej. Denne løsning er tilstrækkelig for at kunne opfylde de trafikale behov på stedet, og i Vejdirektoratets undersøgelser optræder denne mulighed på lige fod med de to skitserede vejføringer med motorvej rundt om Viborg. Netop i dette år er man inde i en høringsfase, hvor også befolkningens holdninger til konkrete projekter skal frem i lyset, så de traditionelle politikere ikke kommer til at løbe med hele magten i disse store og meget indgribende anlægsarbejder. Vi må MARKERE EN MODSTAND, også i fællesskab, så hvis du kan, så ses vi i landsbyen SKELHØJE lørdag d. 13/5

JMOM i kampagnen ’Stop ny Fossil Infrastruktur’

Socialdemokratisk tilståelsessag om den overflødige motorvej

Mandag aften i Løgstruphallen afslørede den socialdemokratiske transportordfører Thomas Jensen, hvor løst et grundlag beslutningen om motorvejen fra Løvel til Klode Mølle blev taget på.

Det var tilsyneladende samtaler med landets borgmestre, der lå til grund for socialdemokratiets første ønsker til en infrastrukturaftale. Mange borgmestre vil jo gerne have motorveje og jernbaner – det kommer ikke bag på nogen.

Mange af os havde dog håbet på, at det blandt andet var hensynet til klimaet, der dannede grundlaget for infrastrukturaftalen. Men det fik vi ikke indtryk af på trods af Thomas Jensens fine ord om regeringens generelle klimatiltag.

Det noget diffuse mål om at ”binde landet sammen” blev også nævnt som argument. Uden at den socialdemokratiske ordfører dog nævner noget om opsplitningen af de lokalsamfund, som en motorvej vil pløje igennem.

Thomas Jensen fortalte, at han for år tilbage blev kimet ned af vejbygningsfirmaer med tomme ordrebøger. Han forklarede os, at det er vigtigt hele tiden at have nye projekter i støbeskeen for at holde vejbygningsfirmaerne i live. Det er en af grundene til, at vi skal have en motorvej.

Samme argument har andre transportordførere brugt. Med andre ord er motorvejsbyggerier beskæftigelsesprojekter for entreprenørvirksomheder med overvejende udenlandsk arbejdskraft.

Noget så irrelevant for en socialdemokratisk transportordfører som klimaet og råstofforbruget under anlæg af en motorvej 180 km op gennem Jylland kom Thomas Jensen ikke ind på.

Noget så irrelevant for en socialdemokratisk transportordfører som klimaet og råstofforbruget under anlæg af en motorvej 180 km op gennem Jylland kom Thomas Jensen ikke ind på.

Det skinnede tydeligt igennem, at det vigtigste for Thomas Jensen var det ”realpolitiske” spil på Christiansborg (læs: studehandlerne). Folketinget har sat Vejdirektoratet til at undersøge, hvad der vil være den bedste løsning for det danske samfund: En motorvej i øst og vest eller en 0+-løsning, hvor man udbygger de eksisterende veje.

Thomas Jensen sagde, at en løsning vest om Viborg var besluttet, men hvis der viste sig noget ”gruopvækkende” under Vejdirektoratets analyse af linieføringen, så kunne det da måske betyde, at man ville ændre holdning til en østlinieføring.

Mht 0+ løsningen var den allerede valgt fra, og det kunne gruopvækkende oplysninger om de to motorvejslinieføringer ikke ændre noget ved. Overhængende klimatrusler er åbenbart ikke gruopvækkende i Thomas Jensens optik.

Forhåbentlig findes der stadig besindige socialdemokrater, der vil være i stand til at vurdere, hvad det danske samfund og klimaet har behov for – uden for mange ”realpolitiske” finurligheder.

Ellen Frydendal, Formand for HærvejsmotorvejNEJTAK

Hærvejsmotorvejen skal stoppes

Ellen Odgaard og Per D. under JMOM’s årsmøde

Pressemeddelelse

Foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje (JMOM) har søndag den 16. april holdt årsmøde i Ry og udtaler i den anledning: 

Hærvejsmotorvejen skal stoppes og antallet af biler reduceres 

Politikere negligerer klimakrise, biodiversitetskrise og folkelig modstand mod motorvejen 

Det er grotesk, at politikere vil anlægge en Hærvejsmotorvej på strækningen Løvel – Viborg – Klode Mølle. Det sker i en periode, hvor Danmark har som mål at reducere CO2-udslippet med 70 % inden 2030. Klimabelastningen vil være voldsomt stor under anlægsarbejdet og ved mange års kommende brug. 

Gang på gang oplever vi, at lokalpolitikere, Folketingets transportordførere, Hærvejskomitéen og senest også transportministeren underminerer den demokratiske beslutningsproces og misinformerer borgerne. De taler, som om Motorvej Klode Mølle – Viborg – Løvel allerede er besluttet, på trods af, at den såkaldte 0+løsning med udvidelse af eksisterende vej, indgår i VVM-undersøgelsen på lige fod med motorvejsforslagene. Der kan tidligst træffes endelig afgørelse om vejføringen i slutningen af 2024. Politikerne tager ikke borgerinddragelse og høringssvar alvorligt. 

Der er for mange biler i Danmark, og de fylder for meget. Allerede nu har Danmark ifølge Danmarks Statistik 1.355 km motorveje – fire gange så mange kilometer motorvej pr. en million indbyggere som Storbritannien. Vejtrafikken udleder mere CO2 i dag end i 1990, og trafikforskere konstaterer, at flere og bredere veje ansporer til mere trafik og dermed med tiden til mere trængsel. Det vil derfor være uansvarligt at anlægge nye motorveje.  

I marts udgav FN’s Klimapanel verdens vigtigste rapport med direkte anvisninger til politikerne, for det er NU, der skal ske noget. FN’s generalsekretær, António Guterres, udtalte: ”Klimatidsbomben tikker. Rapporten er en vejledning til at afværge den. Det er en overlevelsesguide for menneskeheden.” JMOM opfordrer danske politikere til at begynde med det nemme: stands motorvejsplanerne. 

Vi er i en biodiversitetskrise. Kun 2,3 % af Danmarks areal består af beskyttet natur. Danmark er langt fra EU’s biodiversitetsmål på 30 % beskyttet natur i 2030. Anlæggelse af Hærvejsmotorvejen vil kun gøre det sværere at nå det mål.  

Der er stor folkelig modstand mod Infrastrukturplan 2035, vedtaget i 2021. Derfor forener 25 foreninger og grupper fra hele landet nu kræfterne. Der vil blive manifestationer over hele landet lørdag den 13. maj imod ny fossil infrastruktur. Lokalt markeres dagen i Skelhøje med en forårsfest mod Hærvejsmotorvejen. Sammen er vi stærke. Vi vil presse de folkevalgte til at ændre kurs. 

Jyder mod Overflødige Motorveje 

Kontakt: Thomas Tjørnehøj thtjo.postkasse@gmail.com tel:30 82 29 81

Karin Bang, mail: karinbang@outlook.dk tel.: 44 48 22 18

Vildledning af borgerne

Endnu ingen afgørelse om motorvejsprojektet

Når man går ind på Vejdirektoratets hjemmeside under: Motorvej Klode Mølle – Viborg – Løvel, står der øverst under billedet: ”Fase: Undersøgelser”. Hvorfor er det vigtigt? Fordi der endnu ikke er taget stilling til, om der skal være en motorvej på denne strækning, eller om der skal vælges en 0+løsning. Der kan nemlig først tages en endelig beslutning, når de nødvendige og aftalte undersøgelser og høringsprocesser er gennemført.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det også, at der netop nu er en supplerende offentlig høring i gang. Høringssvar kan indsendes indtil den 24. marts 2023.

Den 27. januar afleverede Leif Hald Petersen fra Vejdirektoratet efter indledende idéfasehøring et statusnotat til forligskredsen bag aftalen om Infrastrukturplan 2035, og den 9. februar udsendte Transportministeriet en pressemeddelelse vedrørende projektet. Af den fremgår det, at: ”Forligspartierne Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje – har på et møde sagt ja til Vejdirektoratets indstilling om de linjeføringer, der skal arbejdes videre med i miljøkonsekvensvurderingen af en ny midtjysk motorvej.” Der er kommet to indsnævrede linjeføringer for motorvejen ud af høringsfasen og: ”Vejdirektoratet undersøger også på lige fod en mulig udbygning af den eksisterende Rute 13, en såkaldt 0+løsning.” (min fremhævelse)

Længere nede uddyber teksten i pressemeddelelsen, at Vejdirektoratet i løbet af de seneste år har gennemført planlægning af flere udbygningsprojekter på tosporede landeveje, og at erfaringer fra disse projekter vil blive brugt i dette arbejde.

Afslutningen på Transportministeriets pressemeddelelse lyder: ”Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024. Herefter vil der være en afsluttende høringsperiode, inden Vejdirektoratet udarbejder et indstillingsnotat til politisk stillingtagen.”

Derefter er der kontaktoplysninger til transportordførere og transportminister.

Alligevel skal vi så opleve, at Hærvejskomitéen i en pressemeddelelse udbasunerer, at regering og Konservative vil fuldføre Hærvejsmotorvejen hurtigst muligt. Og vi skal på den baggrund præsenteres for en partisk, ukritisk og mangelfuld artikel i Viborg Stifts Folkeblad, skrevet af Lasse Storgaard Højlund fra Jysk Fynske Medier.

Han har sørget for, at der bliver bragt et fotografi fra lobbyorganisationen Hærvejskomitéens generalforsamling i Fredericia den 10. marts, og skriver bl.a. under det: ”Her var både transportministeren og en række transportordførere mødt frem. Fra venstre er det forhenværende folketingsmedlem og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), transportminister Thomas Danielsen (V), formand for Hærvejskomitéen Jan Hessellund, Konservatives transportordfører Niels Flemming Hansen og Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen.”

Skam over dem. Intet er endeligt besluttet endnu. Hærvejskomitéen lobbyarbejder for borgernes penge, således betaler Viborg kommune 50.000 kroner årligt til komitéen. I et demokratisk samfund burde modstandere og tilhængere af et projekt have samme økonomiske mulighed for at markedsføre deres argumenter.

Jeg håber inderligt, at Jonatan Spang vil tildele Lasse Storgaard Højlund fra Jysk Fynske Medier den omvendte Cavling i sit program i TV ”Tæt på sandheden”. Han om nogen fortjener den.

Karin Bang

.

Indkaldelse til årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 16. april kl. 14

Vadestedet 1, 8680 Ry (En halv times gang fra Ry Station)

Program for årsmødet:

14-14.30       Oplæg v. journalist Karin Mette Petersen

Vi ved alle, at når der sker ændringer i vores samfund, spiller medierne og journalisterne en meget stor rolle. Men vi har i JMOM også oplevet, at det er rigtig svært at få de store medier til at interessere sig for motorveje og trafikpolitik i det hele taget.

K.M.P. kender systemet indefra. Hun har arbejdet ved DR’s nyhedsredaktion og er nu ansat hos Motorstyrelsen under Skatteministeriet. Hun er meget engageret i Egholm-sagen ved Ålborg i Borgerbevægelsen.DK – for en demokratisk motorvejsproces.

I mail til os skriver Karin Mette: ”Om journalister ligefrem kan vende samfundsudviklingen, kan vi jo diskutere” – ”jeg har i hvert fald nogle erfaringer fra mit arbejde i Aalborgs Borgerbevægelse, som jeg gerne vil dele.”

14.30-15.00 Kaffe og diskussion af oplægget.

15.00-16.30 JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, udgifter til hjemmesider mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.

Evt.

Vi håber at se dig til et spændende møde!

Offentliggørelse af hørings- og statusnotat – Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel

Vejdirektoratet har sendt følgende til alle afsendere af høringssvar:

“Tak for de fremsendte forslag og bemærkninger til den igangværende miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej fra Klode Mølle til Løvel.

Vejdirektoratet har i forbindelse med idé- og forslagsfasen fra 30.maj til 27. juni 2022 modtaget 518 skriftlige høringssvar, som er tilgængelige via projektets hjemmeside: Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel

Vejdirektoratet havde onsdag den 8. februar 2023 mulighed for at fremlægge status for projektet for den politiske forligskreds bag projektet, og kan nu offentliggøre høringsnotat  fra den indledende høring og notat med status for projektarbejdet.

Begge notater findes på projektets hjemmeside. “