Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. En ny motorvej er den helt gale vej at gå, skriver Jens Frydendal på vegne af 20 lokalforeninger. Foto: Colourbox

Jyske borgmestre slår på tromme for en ny motorvej op gennem Jylland. Men ideen om en ny motorvej er kritisabel og dybt utidssvarende, skriver 20 jyske lokalforeninger af Danmarks Naturfredningsforening.

Af Greenupdate.dk -11. marts 2021

KOMMENTAR
Af Jens Frydendal
formand for Danmarks Naturfredningsforening, Viborg


På vegne af DN-afdelingerne i Viborg, Tønder, Varde, Fanø, Ringkøbing-Skjern, Skive, Holstebro, Lemvig, Struer, Thy, Jammerbugt, Hjørring, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Silkeborg, Herning, Vejle, Kolding og Vejen.

Det er ude af takt med tiden, at en lang række jyske borgmestre i en annonce i JP slår på tromme for endnu en motorvej op gennem Jylland. Det mener DN’s lokalafdelinger i 20 jyske kommuner.

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. Vi skal ikke udlede mere CO2, vi skal skære ned. Der kan være behov for at forbedre det eksisterende vejnet, hvor behovet er størst, men en ny motorvej er den helt gale vej at gå. Nej tak!

Til en start kan det undre, hvilken nytte Fanøs borgmester forventer, at øen kan få af en ny motorvej op langs Hærvejen. DN Fanø kan da heller ikke forstå borgmesterens udmelding, som falder helt uden for kommunens politik, der har som mål at begrænse bilmængden.

Store naturødelæggelser

DN Tønder kender de store naturødelæggelser i forbindelse med anlæggelsen af Sønderborgmotorvejen og ser hellere pengene brugt på ny teknologi inden for klimaområdet. Konsekvenserne for naturen er også sagens kerne hos DN Vejen, hvor motorvejen vil krydse et nøgleområde med naturlige korridorer mellem ådale, der binder store naturområder sammen.

DN Ringkøbing-Skjern finder det besynderligt, at en Hærvejsmotorvej skulle kunne få nogen særlig betydning for udviklingen i deres kommune og fra DN Holstebro lyder det, at man i forvejen har en motorvej og hellere ser pengene brugt på en forbedring af tognettet.

Heller ikke DN i Varde, Skive, Lemvig, Struer og Thy forstår deres borgmestres opbakning til en Hærvejsmotorvej. Hos DN Jammerbugt undrer man sig over, at så mange borgmestre presser på for en dyr motorvej, hvis trafikale fordele ifølge Vejdirektoratet er yderst tvivlsomme, men hvis naturødelæggende konsekvenser ikke er til at tage fejl af.

Tiden er løbet fra flere store motorveje

Nordpå i DN Hjørring mener man grundlæggende, at tiden er løbet fra flere store motorvejsanlæg og henviser desuden til, at regeringens mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 står i skærende kontrast til endnu en motorvej. Hos DN Aalborg frygter man, at det midtjyske morænelandskab vil lide uoprettelig skade, hvis en motorvej skal skære sig gennem, mens man i DN Rebild ikke forstår, hvorfor man ikke blot udvider E45, hvor naturen i forvejen er inddraget.

DN-afdelingerne i Mariagerfjord, Viborg, Silkeborg, Herning, Vejle og Kolding, som alle ligger på den planlagte motorvejslinje, sendte i januar et brev til transportministeren og til Folketingets Transportudvalg, hvor de tager afstand fra deres borgmestres opbakning.

Her beskriver de, hvordan en ny motorvej langs den midtjyske højderyg vil ødelægge store landskabsværdier og reducere mulige initiativer for øget biodiversitet. Samtidig peger de på, at motorvejsbyggeri vil stå i skærende kontrast til Folketingets aftale om naturnationalparker – fx en potentiel naturnationalpark Vejle Ådal med ubrudt landskab fra Vejle til Randbøl Hede.

Yderligere opsplitning og fragmentering

I stedet for at skabe sammenhængende naturområder, vil en ny motorvej kun bidrage til yderligere opsplitning og fragmentering.

Det er således ikke blandt DN-afdelingerne, at Hærvejskomitéen og borgmestrene skal finde opbakning til projektet om endnu en motorvej op gennem Jylland. Ej heller hos Maria Reumert Gjerding, præsident i DN, som deler vores lokale bekymring og har svært ved at begribe, at man midt i en natur- og klimakrise vil bygge en ny motorvej.

Det glæder os, at transportministeren har meldt ud, at Hærvejsmotorvejen ikke står øverst på hans ønskeseddel. Vi appellerer indtrængende til ministeren om at tage den tidssvarende beslutning. En ny motorvej midt i en galoperende naturkrise- og klimakrise – er en hel gal vej at gå.