JMOMs primære arbejde i 2014

Det meste af året 2014 har vi i JMOM arbejdet på at forsøge at stikke en kæp i det hjul, at nogle borgere arbejder ihærdigt for at få vedtaget en nord-sydgående motorvej i Midtjylland muligvis svarende til den gamle Hærvej. Vejdirektoratet har været på banen i et par år og fremkom sidste år med en strategisk analyse over 3 mulige linjeføringer (Midtjysk Motorvejskorridor).

 Læs mere på www.vejdirektoratet.dk

Vækst contra landskab og naturværdier

Konklusionen her blev, at en Hærvejsmotorvej ikke vil løse trafiktrængslen på E45, som har været det oprindelige argument for denne motorvej. Derimod mener Vejdirektoratet, at der kan være en vis samfundsmæssig begrundelse for en Hærvejsmotorvej, dog er der visse forhold de ikke har belyst som landskab og naturværdier. Tilhængere af motorvejen har kastet sig over argumentet om samfundsmæssig udvikling i form af vækst/arbejdspladser. Seneste udspil er, at Folketingets Transportudvalg har bevilget endnu flere penge til Vejdirektoratet til nærmere undersøgelse af de 3 linjeføringer, hvilken der skal satses primært på.

JMOM satser på foretræde for Folketingets Transportudvalg

Vores arbejde er en ny vinkel for os, nemlig at vi vil gå i lobbyisternes fodspor og anmode om foretræde for Folketingets Transportudvalg. Til dette skal vi være godt forberedte med argumenter imod etablering af en motorvej overhovedet – og vi er derfor i gang med at udarbejde en pjece. Det er et større og mere kompliceret arbejde end forventet, og vi må ty til professionel hjælp fra Aros Kommunikationsbureau.
Omkring dette projekt arbejder vi sammen med 2 personer, som er medlemmer Danmarks Naturfredningsforening i Vejle.

 Læs mere på www.haervejsmotorvej-nej.dk

Ellen Odgaard

Naturen taber til motorveje

Læserbrev i Information 9.12.14

Det kører her i Jylland. Snart er der en gennemgående motorvej fra Århus til Herning, og lidt længere ude i fremtiden en motorvej fra Holstebro til Vejle og fra Århus til Viborg – ud over motorvej E45.

Og minsandten om ikke også nogle vil have en 3. længdegående motorvej i Jylland i nærheden af den gamle Hærvej, der kommer til at køre igennem smukke bakker og over dale.

Der kører ikke mange biler på de nye motorveje – i hvert fald ikke i de 20 timer i døgnet, hvor det ikke er myldretid. Myldretidstrafik er præget af pendlere, og en stor del af dem har mulighed for at flytte over i kollektiv transport, hvis den vel at mærke bliver opgraderet med stabilitet og hyppighed. Gør man ikke det vil biltrafikken øges, hvilket hidtil er blevet løst med endnu flere motorveje.
Nogle mennesker mener, at motorveje giver vækst i udkantsområderne. Det tror man vist ikke på i Nordjylland eller Lolland, der i mange år har været præget af minusvækst på trods af motorveje.
De store tabere i dette motorvejsorgie er naturen og landskabet, som bliver pløjet igennem af en snorlige 50 m bred bræmme med højt støjniveau. For slet ikke at tale om de mennesker, der uheldigvis får en motorvej i baghaven. De bliver stavnsbundet, fordi ingen vil købe en ejendom i nærheden af en motorvej.

Ellen Odgaard
Vadestedet 1
8680 Ry
Jyder Mod Overflødige Motorveje