Slut med grøn trafikplan

Af Ellen OdgaardBestyrelsesmedlem i Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Regeringens grønne trafikplan holdt ikke længe. For ca. ? år siden forlød det fra regeringen, at nu skulle der satses på miljøvenlig trafik med eks. store investeringer til skinnetransport og til forbedringer for cyklisterne – og så lidt til forbedring af forskellige motorvejsstrækninger.

Nu melder trafikministeren så ud med et forslag om, at der i fremtiden bl.a. skal satses på etablering af en helt ny længdegående motorvej i Jylland. Et forslag, der sandsynligvis er hjulpet godt på vej af en gruppe, der kalder sig Dansk Vejforening, og som har lanceret anlæggelse af hele 800 km ny motorvej.

Hvordan synes de gode herrer lige at denne tankegang stemmer overens med, at vi her i landet ligger meget højt på listen over lande, der udleder store mængder CO2 pr indbygger, og transportsektorens andel af CO2-udledningen er stigende.
Desuden er vi det land i Europa, der har flest km motorvej pr indbygger.
Og intet tyder på at den forureningsfri bilkørsel ligger lige om hjørnet.

Begrundelsen for forslaget er, at der nogle steder er tæt og ind imellem stillestående trafik på de eksisterende motorveje. Derforuden har man en forventning om stigning i trafikken på 70 % frem til 2030.
Denne voldsomme stigning er vel at mærke såfremt man fra politisk side IKKE forsøger at regulere biltrafikken, hvilket jo hidtil har været den gældende politik. Det er ikke nogen naturlov, at bilismen udvikler sig eksplosivt. Den kan hæmmes ved at gøre det besværligt og dyrt at køre bil. Til gengæld kan den mere miljøvenlige skinnetrafik fremmes ved at gøre det nemt og billigt.
På sidstnævnte område er der stort set ingen udvikling sket i 100 år. Tænker man sig denne udvikling overført til vejnettet, svarer det til at man idag stadigvæk ville køre på grusveje.

At bygge fremtidens infrastruktur op på endnu flere motorveje er ikke nogen fremtidssikret løsningsmodel men flytter blot problemet nogle år. Dette har en lang række trafikforskere også givet udtryk for. Som at tisse i bukserne for at holde varmen.
En konstruktiv trafikmæssig fremtidsvinkel vil være at satse på udvikling af skinnetrafikken med eks. udvidelse af dobbeltsporede strækninger, anlæggelse af nærbanesystemer, elektrificering af togdriften på baggrund af vedvarende energi og muligvis en ren jernbaneforbindelse over Kattegat.

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje
Vadestedet 1
8680 Ry