”Kæmp for alt hvad du har kært” – natur frem for motorveje

Sådan skrev Chr. Richardt for 150 år siden. Og det gør gruppen Nødbremsen med brug af civil ulydighed. De har vores store opbakning. I JMOM har vi kæmpet i 30 år for folkelig debat om transportudviklingen, som vi ligesom Nødbremsen mener kører den gale vej med konstant nye og flere km. motorvej. Derimod har den kollektive transport lidt stor skade med nedlukninger og prisstigninger over hele landet. Men både politikere og medier har vendt os ryggen i denne kamp.

Det er lykkedes Nødbremsen at komme i landsdækkende TV i primetime – godt gået. Og ja, det er surt at man som bilist er blevet hindret i sin frie bevægelighed. Men det varede kun omkring 5 minutter før politiet harvdeudført deres opgave og fjernet demonstranterne.  

 Ellen Odgaard og Runa Sand

Debat med Steen Møller og

Årsmøde for foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 14. april kl. 12.30 på Vadestedet 1, 8680 Ry (½ times gang fra Ry Station)

Program:

Frokost kl. 12.30. Foreningen er vært

13.15-14.30                    Oplæg ved Steen Møller med debat

Steen Møller, som er landmand, økobygger, opfinder, højskolelærer med meget mere, har gennem årene kastet sin positive energi ud i mange store projekter, og vi glæder os til at høre ham og måske blive smittet af hans iderigdom. Han er nytænkende og løsningsorienteret, også på transportområdet, derfor tænker vi det vil være spændende at tale med ham om vores projekter og bestræbelser. Steen har blandt andet været primus motor i etableringen af de bæredygtige bygge-projekter Friland og Grobund på Djursland. ”Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle”, siger Steen Møller. Hans syn på bæredygtighed indebærer væredygtighed, måden vi er i verden på. Verden er en helhed, hvor alt hænger sammen, vi må holde op med at kæmpe mod naturen og prøve at besejre den.

14.30-15.00     Kaffe

15.00-16.00     JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, kontingentfastsættelse mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.                                   

Evt.

(Kl. 16-17 Efter generalforsamlingen er der almindeligt JMOM-møde, praktiske aftaler mm.)

Klimafolkemøde i Middelfart 29. – 31. august 2024

JMOM har de seneste 2 år været med på Klimafolkemødet i Middelfart sidste weekend i august. Sammen med andre motorvejsmodstandere indenfor Borgebevægelsen.dk har vi bestyret en bod, som var åben alle 3 dage. Sidste år havde vi en lille happening med ”Vælt en motorvej”, som bestod af 6 flamingo-klodser som samlet illustrerede en motorvej og som man kunne skyde ned med en bold. Gevinsten var en ”rutebil” lavet i marengs (småkage). Det var meget succesfuldt. Vi lavede også en syngende happening iført vores gule kapper.

Det er planen at vi igen står i en bod fra d. 29. til og med d. 31. august

”Kører vi stadig den gale vej? Hvordan kommer vi på rette spor?”

En væsentlig del af Klimafolkemødet er de mange debatter, der foregår i de forskellige telte. Det har vi i år tænkt at prøve kræfter med. Overskriften bliver ”Kører vi stadig den gale vej? Hvordan kommer vi på rette spor” Ideen er, at vi skal have fat i 3 personer, som vil sige noget om transport set fra vores vinkel og gerne lidt provokerende/humoristisk. Hele forestillingen må kun vare 45 min. Hvornår og hvor vil senere blive lagt ud på arrangementets hjemmeside. Vi vil anbefale dig at tage en tur til Middelfart i de dage og gerne komme til debatten. Har du lyst til at være med i boden et par timer, er du meget velkommen.

Detaljer om folkemødet kan findes på https://klimafolkemoedet.dk , hvor du også vil kunne hente programmet og kort over området og boderne, når det bliver lagt ud.

Ellen Odgaard

Lidt om motorvejsplanlægning og

samarbejdet i Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces

Der har netop været generalforsamling i den landsdækkende forening ”Borgerbevægelsen for en demokratisk motorvejsproces” – https://borgerbevaegelsen.dk/ JMOM er medlem og repræsenteres af Per Delphin og Anne Birgitte Levisen. 

Fra alle medlemsforeninger lyder det, at man oplever en høj grad af manglende borgerinddragelse i planlægningsprocessen, ligesom naturhensyn ignoreres, endda i forbindelse med beskyttede arter.  

For at sikre fremgang i motorvejsanlæg har man valgt at afkoble de ellers lovpligtige strategiske miljøvurderinger, der burde ligge forud for arbejdet med at vedtage en anlægsloven. I stedet bruger Vejdirektoratet VVM-vurderingerne som et arbejdsredskab i forbindelse med anlæggelsen af motorveje, sideløbende med den politiske proces, som til gengæld ikke påvirkes af VVM. 

Den udemokratiske proces understreges af, at virksomheder og erhvervsfolk kan slippe af sted med at stille krav til den offentlige infrastruktur til deres egen fordel, medens borgere, som ser deres livsvilkår blive forringet af vejanlæggene, bliver beskyldt for at modarbejde fremskridt og vækst.  

Det er ikke kun politikerne, som i høj grad ligger under for denne påvirkning, pressen er desværre også glade for at fremføre disse krav fra det private erhvervsliv. Samtidig med, at pressen gerne vil ses som ”vagthund” fungerer det ikke sådan. Umiddelbart synes det vanskeligt at påvirke pressen til en anden adfærd. 

De udførte forundersøgelser i forbindelse med bro- og tunnelanlæg mistænkes i flere tilfælde for at være ufuldstændige, samtidig med at der slækkes på kravene til vandgennemstrømning. Derfor har modstanderne mod Kattegatforbindelsen betalt en uafhængig oceanograf for at undersøge vandgennemstrømningen i bælterne. Gruppen har kontakt til NGO’er i udlandet, som også er bekymret for anlægget. 

En ting politikerne aldrig nævner, er den store forandring af det danske landskab, som vil være resultatet af de mange planlagte motorvejsbyggerier. Der skal bruges utrolige mængder af sand, grus og sten – alene til Hærvejsmotorvejen 7 millioner m3, svarende til 2 x Råbjerg Mile! Altså materialer, som fjernes et sted og flyttes til et andet. 

Borgerbevægelsen mødes cirka en gang i kvartalet, det er oftest virtuelle møder. Formanden Louise Faber er med sin juridiske baggrund og store indsigt en stor drivkraft i foreningen, hvis medlemsforeninger hver især har deres egne sager.  

Vi har et fælles udadrettet projekt, nemlig deltagelse i Klimafolkemødet i Middelfart i august. 

Anne Birgitte Levisen

 Foreningens bestyrelse, mailadresse jmom@jmom.dk, webside JMOM.DK  Ellen Odgaard, Vadestedet 1, 8680 Ry, tlf. 28767262, Thomas Tjørnehøj, Emborgvej 109, 8680 Skanderborg, tlf. 30 82 29 81, Runa Sand (kasserer), Tværgade 4, 8870 Langå, tlf. 23 98 27 39, Anne Birgitte Levisen, Ødsted Skovvej 10, Ødsted, 7100 Vejle, tlf. 22647482, Poul Ganer.