Modstand mod Hærværksmotorvejen – hvad kan man gøre?

Hvad kan du og jeg som almindelig borger gøre for at modsætte os en kommende Hærværksmotorvej:

• Skriv under på underskriftslisten www.skrivunder.net
• Skriv din mening, som du ser det, til politikerne på Christiansborg,
 – politikerne i Transport- Bygnings- og Boligudvalget

• Skriv til politikerne som er valgt i dit område, politikerne i et bestemt parti.
• Skriv læserbreve til lokalaviser eller landsaviserne og giv ikke op,
 selv om den bliver afvist hos én avis.
• Skriv på Facebook og anmode om at dele det videre
• Vær aktiv omkring at arrangere lokale oplysnings-/debatmøder
 evt. sammen med JMOM/Hærvejsgruppen – og inviter (lokal)pressen

Hærværksmotorvej – nej tak!

Vi ønsker ikke nye unødvendige motorveje gennem smukke landskaber, veje som vil belemre talrige mennesker med vejstøj. Det er almindelig anerkendt blandt trafikforskere, at mere asfalt ikke løser trængselsproblemer, og at der ikke er en entydig sammenhæng mellem anlæg af motorveje og vækst. Desværre er der nu  bevilget penge til forundersøgelse og VVM af en ny motorvej langs den jyske hærvej. Erfaringen viser, at når forundersøgelser først er startet, forstummer debatten om, hvorvidt vi overhovedet skal have en Hærværksmotorvej.
Der er et massivt flertal for vejen i Folketinget.
Blandt østdanskere er der mange, der kan se det absurde i at anlægge flere jyske motorveje.

Politiken havde forleden en rammende illustration, tegnet af Anne-Marie Steen Petersen:

Se den store flotte illustration på www.politiken.dk