Aktiviteter

JMOM-aktiviteter 2023: Beretning ved JMOMs årsmøde april -24

Aktivgruppen: bestyrelse: Runa, Thomas, Anne Birgitte, Poul, Ellen

                          øvrige: Nanna, Lars, Karin, Ole Capion, Per, Henning

Møder fysiske: 2 – derudover god mail-korrespondance.

Aktiviteter:

Konference i Landstingssalen, Chr.borg d. 29.4. ”Hvorfor trumfer store anlægsprojekter natur, klima og demokrati?” (vært Thorsten Gejl EL, arrangører 5 ngo-organisationer, ca. 200 deltagere)

Landsaktion d. 13. maj – ”Forårsfest i Skelhøje mod motorvejen” med taler, fællessange og kaffe og kage og gåtur til ”motorvejs-stregen” i fineste solskin. Ca. 40 fremmødte

Klimafolkemøde i Middelfart 3 dage 1.-2.sept. – bod sammen med andre antimotorvejsgrupper (Borgerbev.dk). Happening ”Vælt en motorvej og vind en rutebil” stor succes. Sang-march i gule kapper.

Viborg: JMOM deltog i offentlig møde i Løgstrup med Thomas Jensen (soc.dem.) 17. 4.

Black Friday: gadeaktion og Åbent Hus på Naturambassaden med deltagelse af JMOM

Borgerbevægelsen.dk  bestyrelse v. Per og Anne Birgitte

Høringssvar vedr. Egholm motorvejen – er igennem 1. behandling i Folketinget. Høringen sendt til VD, Transportministeriet og transportudvalgets medlemmer. Selvstændigt høringssvar omhandlende truede dyrearter.

Samarbejde i Trafiknetværket (10 andre organisationer) (Ellen)

Deltaget i on-line møde med Stinus Lindgreen, Rad. Ve.

Medunderskriver på læserbrev i Politiken – ”Regeringen blæser på den kollektive trafik, klima og yderområder”

Medunderskriver på Skrivelse til samtlige politikere vedr. Egholm-motorvejen dagen før 1. beh.

Forsøgt ihærdigt at få et møde med Thomas Jensen (soc. dem.) men er blevet afvist med begrundelse i tidnød

Mødes 1 gang pr måned on-line, og 2 fysiske møde (Middelfart og Kbh.)

Læserbreve: ”Vild med – trafikvækst” (Ellen) Viborg Stift Folkeblad d. 8. 7.

                       ”Transportmæssig ubalance i DK” (Ellen) MJA  d. 15. 11.

                       ”Kamp må der til” støtte til Nødbremsen (Runa og Ellen)

                                    Politiken d. 6. 4.

Thomas har deltaget aktivt i et radioprogram på P1

Debat med Steen Møller og Årsmøde for Jyder Mod Overflødige Motorveje

 Søndag den 14. april 2024 kl. 12.30 på Vadestedet 1, 8680 Ry (½ times gang fra Ry Station)

Program:

Frokost kl. 12.30. Foreningen er vært

13.15-14.30                    Oplæg ved Steen Møller med debat

Steen Møller, som er landmand, økobygger, opfinder, højskolelærer med meget mere, har gennem årene kastet sin positive energi ud i mange store projekter, og vi glæder os til at høre ham og måske blive smittet af hans iderigdom. Han er nytænkende og løsningsorienteret, også på transportområdet, derfor tænker vi det vil være spændende at tale med ham om vores projekter og bestræbelser. Steen har blandt andet været primus motor i etableringen af de bæredygtige bygge-projekter Friland og Grobund på Djursland. ”Der er viden nok. Vi skal genlære det praktiske og handle”, siger Steen Møller. Hans syn på bæredygtighed indebærer væredygtighed, måden vi er i verden på. Verden er en helhed, hvor alt hænger sammen, vi må holde op med at kæmpe mod naturen og prøve at besejre den.

14.30-15.00     Kaffe

15.00-16.00     JMOM-generalforsamling:

Årsberetning

Regnskab og fremtidige udgifter – herunder stillingtagen til fortsat medlemskab af Borgerbevægelsen, kontingentfastsættelse mm.                                                       

Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

Valg af revisor

Forslag til aktiviteter det kommende år.                                 

Evt.

(Kl. 16-17 Efter generalforsamlingen er der almindeligt JMOM-møde, praktiske aftaler mm.)

JMOM-beretning i forbindelse med årsmødet d. 24. 4. 2022

Læs mere

I aktiv-gruppen er vi nu 7 personer og 4-5 personer i periferien

Medlemstallet er ca. 85 – der har været en god tilstrømning siden sommer 21  (offentliggørelsen af Folketingets infrastrukturplan)

Vi har afholdt 2 fysiske møder siden sidste årsmøde d. 4. 9. 21 bl.a. grundet corona-nedlukning

Aktiviteter:

Klimademonstration i Kbh. d. 25. 9. Vi var 7 personer der deltog i gule kapper med stort banner og 3 mindre skilte og postkort med sang på. Der var i alt ca. 2000 deltagere fra ca. 30 forskellige organisationer. Desværre fik demonstrationen meget lidt presseomtale.

Kommunal valgdemonstration i november. Vi var 3 personer igen i gule kapper og med skilte, der deltog i demonstration i Viborg, hvor vi sagde et par gode ord om infrastruktur og Pihlens stump (motorvej). 2 personer deltog samme dag i demonstration i Vejle.

Egholm-motorvejen. I forbindelse med den afsluttende høringsrunde vedr. Egholm-motorvejen har Per lavet et langt indslag til Vejdirektoratet. Det forlød at motorvejen skulle endelig vedtages i Folketinget i februar, så derfor sendte vi et brev til samtlige folketingspolitikere med en appel om at stemme imod denne motorvej som en principiel og klimamæssig handling. Endnu et brev til medlemmerne af Transportudvalget er forberedt men ikke afsendt, da den endelige vedtagelse er udskudt (bl.a. som følge af mangelfuldt oplysningsgrundlag og transportminister Benny Engelbrechts afgang).

Netværksgruppen ”Stop for fossil infrastruktur” – Per har deltaget i et møde i Middelfart med denne gruppe. Det videre samarbejde?

Læserbreve:

Ellen og Runa i Midtjyllands Avis – alle har modstand mod motorveje i nærheden af egen bolig.

Thomas har deltaget i radioudsendelse.

Thomas rejste først på året ud i landet (Tåstrup) med JMOM-skilt for at tage imod det svenske nattogs første kørsel med stop i Danmark til Europa og den store verden.

Borgerbevægelsen dk for en demokratiske proces – Per og Anne Birgitte er i bestyrelsen og repræsenterer JMOM ved virtuelle møder.

Netværk for bæredygtig trafik  – Ellen repræsenterer JMOM ved virtuelle møder, fysisk møde med Concito og som medunderskriver på brev til ny transportminister Trine Bramsen.

Årsmøde i JMOM

Årsmøde 4. september 2021 på Vadestedet 1, 8680 Ry.

“Jyderne” er stadigvæk seje

I dag kæmper vi meget gennem læserbreve og direkte kontakter til politikere. Man skulle tro, de snart havde forstået at egobilisme ikke er vejen frem, men desværre tegner de kommende år lige nu, august 2021, sort for klima, natur og kultur. Trods “ambitiøse” klimamålsætninger har Folketinget netop vedtaget en infrastrukturplan, der plastrer landet til med nye overflødige motorveje.

På denne baggrund er JMOM medarrangør af en stor demonstration i København 25. september 2021 i København, hvor en lang række NGO’er og andre aktører deltager.

Hvorfor civil ulydighed?

JMOM har først grebet til civil ulydighed efter en årelang kamp med alle demokratiske midler.

Byggeriet af Århus-Herning motorvejen blev blokeret af Jyder Mod Overflødige Motorveje fra den 31. maj til den 14. juni. Den fredelige blokadeaktion foregik på Vejdirektoratets grund ved adressen Silkeborgvej 932, bedre kendt som Snåstrup Mølle.
Vejdirektoratet er i gang med udgravningerne til en motorvejsbro i ådalen ved Snåstrup Mølle – i første omgang ved at flytte Lyngbygård å.
Aktionen er bevidst fredelig, ikke-voldelig og i overensstemmelse med de principper om civil ulydighed, som gruppen gennem længere tid har indøvet på flere seminarer.
Aktivisterne havde på forhånd haft møde med Politiet i Århus og gjort dem klart, at de på ingen måder ønsker voldelige konfrontationer med politiet.

Jyder Mod Overflødige Motorveje vil med aktionerne sætte fokus på tre forhold:

Århus-Herning motorvejen strider lodret mod regeringens egne ønsker om at begrænse den individuelle trafik og trafikkens luftforurening. En ny motorvej vil øge mængderne af miljøskadelig trafik og skabe større trafikpres i byerne.

Århus-Herning motorvejen er blevet besluttet i en snæver kreds af borgmestre og trafikpolitikere. Der har aldrig været en reel demokratisk debat om projektet – beslutningstagerne har fra starten lagt sig fast på en firesporet motorvej. Alternativer er aldrig blevet diskuteret.

Århus-Herning motorvejen er overflødig. Trafikken på den nuværende vej når kun op på halvdelen af vejens kapacitet – på flere strækninger udnyttes kapaciteten endnu mindre. En forbedring af den eksisterende vej vil være langt at foretrække, både når det gælder de mange mennesker motorvejen vil genere med støjplager og af hensyn til de naturværdier, som motorvejen vil ødelægge.

Jyder Mod Overflødige Motorveje kræver derfor motorvejsprojektet stoppet.
I stedet bør man undersøge mulighederne i en forbedring af den eksisterende vej og nærbanedrift mellem Århus-Silkeborg og Herning som foreslået i en rapport fra Infrastrukturudvalget.

10 års modstand mod motorveje – 1992-2002

Et historisk rids over de første 10 års modstand mod Århus-Herning motorvejen.

Her er et uddrag af Jyder Mod Overflødige Motorvejes aktioner:

JMOM til klimatopmøde i København (dec. 09)
Jyder Mod Overflødige Motorveje var selvfølgelig repræsenteret til klimatopmødet i december. Vi havde lejet en lejlighed for at medlemmer hele ugen kunne komme og bo samt deltage i de hundredvis af klimaaktiviteter, der var i København.

Sig det med blomster (apr. 09)
10.000 krokus blomstrer ved Molbomotorvejens krydsning med Grenåbanen.
Sammenhæng mellem stigende CO2-udledning og øget bilisme som følge af flere motorveje.

“Molbo-motorvejen” åbnet (sep. 08)
Motorvejsstykket Søften – Skødstrup indviedes fredag d. 5. september, og Jyder mod overflødige motorveje var naturligvis tilstede.

Aktion Ren luft i Århus (maj 08)
Se video fra aktionen: www.youtube.com/watch?v=jAXbZi1i9jA
Vi cyklede i roligt tempo rundt i Århus midtby med masker og sandwich’er på. Aktionen arrangeredes i samarbejde med 6 andre organisationer.

JMOM til infrastruktur-høring på Christiansborg (feb. 08)
Onsdag d. 27. februar 2008 afholdt Teknologirådet en høring med overskriften “Fremtidens infrastruktur”. Høringen fandt sted i Landstingssalen på Christiansborg, og blandt de indbudte tilhørere var JMOM, repræsenteret ved Jette Søgaard, Svend Vestergaard Jensen og Thomas Tjørnehøj.

TV-høring om Kattegatbroen (feb. 08)
Tirsdag den 5. februar 2008 arrangerede TV2-Østjylland en høring om Kattegatbroen på Odder Højskole. Jyder Mod Overflødige Motorveje var repræsenteret med 6 medlemmer.

Ren luft-aktion i Århus (apr. 07)
Aktion i to trafikkryds i Århus Centrum.

Pinsetræf mod motorvejen (maj 05)
Århus Nord mod Motorvejen og Jyder Mod Overflødige Motorveje holder Pinsetræf.

Første spadestik (marts/april 05)
Første spadestik til byggeriet af motorvejen mellem Søften og Skødstrup gennem Egådalen.

Jyderne koger en Opel i protest (nov.03)
Sytten kilometer ny motorvej mellem Låsby og Århus blev indviet november 2003. JMOM havde stillet en gigantisk gryde op, hvor en rød Opel Ascona langsomt blev kogt mør.

Det gyldne dæk (nov. 02)
Jyderne overrækker ny trafikpris til trafikminister Flemming Hansen.

Aktionen i trætoppene (feb. 02)
Aktivister sad fra den 17. februar til den 28. juni 2002 i vejen for den fortsatte udbygning af Århus-Herning motorvejen oppe i de gamle træer, der skal fældes for at vejen kan bygges.

Jyderne lukker Vejdirektoratet (juni 01)
Vejdirektoratets motorvejskontor i Skanderborg blev lukket med et udsmykket kæmpetæppe den 11. juni 2001. Vi kræver, at det erstattes af et direktorat for bæredygtig trafik.

Vægmaleriet på motorvejsbroen (juli 00)
Aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje har søndag den 16. juli 2000 sammen med billedkunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen dekoreret en motorvejsbro sydvest for Hammerum.

Blokaden i ådalen (maj-juni 00)
Jyder Mod Overflødige Motorveje blokerede byggeriet af Århus-Herning motorvejen fra den 31. maj til den 14. juni 2000 ved en bevidst fredelig, ikke-voldelig og åben aktion.

Støtte til JMOM

Støttebreve fra politikere, forskere og græsrødder i forbindelse med dommen over JMOM:

Økonomiske bidrag

  • 1. Maj-fonden har støttet med 3000 kroner.
  • Enhedslistens Græsrodsfond har støttet med 3000 kroner.

Til Regering og Folketing

14. september 2000

Vi har med glæde konstateret, at befolkningen flere stedet i landet aktivt vender sig mod det paradoks, der gennem alt for mange år har præget dansk trafikpolitik.

en selvmodsigende politik, der på den ende side udtrykker bekymring over trafikkens stadigt stigende samfundsproblemer i form af luftforurening, trafikulykker og støjgener, men på den anden side bruger milliarder af skattekroner på at udbygge det vejnet, der kun fremmer og befordrer endnu mere trafik i form af privatbiler og lastbiler.

Miljøminister Svend Auken har gentagne gange givet udtryk for, at vejtrafikken udgør et af landets alvorligste uløste miljøproblemer. Alligevel er regeringen i færd med en voldsom udbygning af motorvejsnettet i Danmark.

Det er således hykleri, når politikere beklager den vedvarende stigning i bilismen i Danmark. Planlovens ord og regeringens Agenda 21 hensigtserklæringer om borgerinddragelse, mulighed for indsigelser og debat inden store anlægsprojekter vedtages, følges ikke i praksis. Beslutningerne er allerede taget inden de fremlægges.

Alternative muligheder til løsning af transportbehov bliver ikke fremlagt. Senest har borgergruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje givet udtryk for deres protest mod regeringens trafikpolitik ved, sammen med to billedkunstnere, at udsmykke en motorvejsbro ved Hammerum.

Jyder Mod Overflødige Motorveje har gennem flere år kæmpet mod en mur af tavshed fra de trafikpolitikere, der er ansvarlige for den førte trafikpolitik. Nu forsøger borger-gruppen gennem fredelig civil ulydighed at rejse den nødvendige debat.

Desværre har myndighedernes eneste svar indtil nu været at sætte restsystemet i gang med krav om domfældelse og straf.

Det er ikke et demokratisk samfund værdigt at benytte sig af krav om fængselsstraf mod borgere, der vil rejse en tiltrængt og helt nødvendig debat.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre regering og folketing til at gå i seriøs dialog med de borgere, der overalt i landet viser bekymring for hvor regeringens trafikpolitik fører hen.

Med venlig hilsen

Ane Bodil Søgård, forsker
Arne Lund, NOAH-trafik
Bjørn elmquist, akvokat, tidl. MF f. Rad.
Chr. Ege, sekretariatsleder, Det økologiske Råd
Claus Heinberg, lektor, RUC
Ebba Strange, tidl. MF f. SF
Ebbe Kløvedal Reich, forfatter
Jørgen Knudsen, forfatter
Knud Vilby, forfatter
Niels I. Meyer, professor
Preben Wilhjelm, lektor, RUC
Uffe Geertsen, miljøkonsulent, Det økologiske Råd

Kære Jyder Mod Overflødige Motorveje
og aktivister ved Snåstrup Mølle.

Juni 2000

Vi i Århus Nord mod Motorvejen vil hermed tilkendegive vores støtte til jeres langvarige kamp – og helt aktuelt til den aktion I kører i disse dage ved Snåstrup Mølle mod bygningen af den nye motorvej gennem Gudenådalen.
Vi synes det er meget flot, at I nu på tredie uge holder stand på ikke-voldelig vis mod entreprenørmaskinerne.
Det er enormt vigtigt, at I giver den “hellige alliance” af politikerne, Vejdirektoratet, bilist- og erhvervslobbyerne kamp til stregen, og at I til det sidste viser, at vi ikke vil accepterer vort smukke land tilplastret med motorveje.
I er et godt eksempel og en god støtte for os i vores kamp mod en motorvej igennem den smukke egådal, som det nu ser ud til, at Århus Amtsråd beslutter sig for på sit møde i dag den 13. juni.
Vi har stadig et håb om, at mennesker og miljø vil sejre over trafikhelvedet her ved egådalen, men som I selv har erfaret, så er det en lang og hård kamp.

Held og lykke med jeres aktion.
Århus Nord mod Motorvejen v/Søren Plum, formand

Held og lykke med jeres aktion

Juni 2000

Vi håber at I får skabt opmærksomhed om vejplanerne, således at borgerne i området kan få indsigt i de vilde vejplaner.

Grøn Trafik til og fra Alssund
Anders Brandt, formand

Hilsen fra motorvejsramte beboere Odense-Svendborg

Juni 2000

Foreningen motorvejsramte beboere Odense-Svendborg, er interesseorganisation for de 325 familier, som vil blive kraftigt berørt af et evt. kommende, men vedtaget, motorvejsanlæg Odense-Svendborg. Foreningen har 50 familier som medlemmer.

Vi har i dagspressen læst om jeres aktion ved Snåstrup mølle, og skal udtrykke vores sympati for jeres aktion. Det varmer, at der er nogen der gør noget aktivt.
Vi ser hvordan nationale og internationale miljølove tilsidesættes og paragrafferne bøjes når det drejer sig om anlæg af motorveje i almenvellets hellige navn. Vejdirektoratet er ikke et direktorat for bæredygtig trafik, men et direktorat der laver veje så billigt som muligt.
De tegner lige streger og får så lavet lemfældige undersøgelser som passer til stregerne. Ved graverende miljøproblemer laves simple afværgeforanstaltninger. Politikere og erhvervsfolk som har svært ved at udtale ordet miljø bruger miljøargumenter for at tromle motorvejene igennem i deres bestræbelser på at asfaltere hele Danmark, og folk der gør indsigelser overhøres.
De berørte familier får lidt medlidenhed, men overgrebene stopper ikke – “hold kæft, samarbejd, eller det bliver værst for dig selv”! Men alt dette er jo ikke nogen nyhed, og har derfor ikke pressens bevågenhed. Det er ikke en nyhed at “hund bider postbud”; men en nyhed at “postbud bider hund”.
Venstreavisen Fyns Amts Avis, som bruger enhver lejlighed til at presse på for anlægsbevillinger Odense-Svendborg, omtaler i sin leder onsdag den 7. juni jeres aktion med en vis sympati. Desværrre bruger de aktionen til at forsøge at fremme motorvejen Odense-Svendborg. De skriver bl.a.:

… I Jylland har de en organisation der hedder “Jyder Mod
Overflødige Motorveje”. På Fyn burde vi have en forening med navnet “Fynboer for nødvendige motorveje”. I Jylland er det gået op for en masse mennesker, at hovedlandet er blevet klistret til med motorveje, som i bund og grund er overflødige, og som udelukkende er etableret som resultat af politiske studehandler. Der er nemlig slet ikke trafik til store vejanlæg, og derfor er det helt forståeligt at sindige demonstranter forleden troppede op for at protestere mod endnu et nyt stykke motorvej mellem Århus og Herning. Det er nemlig en kendsgerning, at trafikken på den nuværende vej angiveligt kun når op på halvdelen af vejens kapacitet. Det samme kan man ikke sige om den meget omtalte rute 9 på Fyn mellem Svendborg og Odense. På strækningen mellem de to fynske byer har trafikken længe været så kraftig, at den berettiger til en motorvej. Modsat i Jylland. På Fyn har vi trafikken. I Jylland har de vejene. Det er ikke logisk. Det er politisk. …
(Fyns Amts Avis 7/5-2002)

Ak ja.
Jeres aktion er betydningsfuld for alle de motorvejsstrækninger, som er planlagt – og det er mange. Lad os stå sammen, og få en overordnet bæredygtig trafikpolitik på dagsordenen. Gå så langt I tør, og giv ikke efter for trusler.

Med største respekt
Foreningen motorvejsramte beboere Odense-Svendborg
Carl Henrik Mølgaard, formand