Hærvejsmotorvejen

Til de trafikpolitiske ordførere i Folketinget

Den 12. 4. skal der være statuskonference med bl.a. politikerne fra forligspartierne bag Den Grønne Transportpolitik indgået 29. jan. 2009. Her skal drøftes analysearbejdet vedr. forslag om anlæggelsebaf en nord-syd-gående midtjysk motorvej som flugter med den gamle Hærvej. Denne nyanlæggelse vil i så fald være den 3. nord-syd-gående motorvej i Jylland.

Af Ellen Odgaard på vegne af Jyder Mod Overflødige Motorveje.

Hovedincitamentet for en sådan motorvej er dels aflastning af E45 p.g.a. stor trafiktæthed især på Vejlefjord-broen og dels styrkelse af by- og erhvervsudviklingen i Midt- og Vestjylland. Man forventer en aflastning af E45 med 10-15.000 biler pr døgn, og det skønner man vil koste 14- 19 mia. kr. En dyr løsning for en relativ beskeden trafikmængde.

Den løsningsmodel med at bygge nye motorveje for at afhjælpe trafikmæssig problematiske forhold var fornuftig og gangbar for 40-50 år siden, hvor vejtrafikken og tætheden var betydelig mindre. Siden da er den samlede vejtrafik steget voldsomt bl.a. som en følge af den kraftige udbygning af motorvejsnettet. Dette er den grundlæggende problematik i nutidens trafikforhold.

Derfor vil den eneste holdbare løsning være at ”tage fat om ondets rod”, nemlig hvordan man kan reducere den samlede trafikmængde på vejene – og fortsat bevare nuværende levestandard. En kraftig udbygning af jernbanedriften vil være helt afgørende. Transitgods fra Norge/Sverige ned gennem Jylland til Europa bør oplagt foregå på skinner. Vedr. pendlertrafikken er der gode eks. på, at såfremt togene er hyppige, stabile og med tilstrækkelig antal standsninger og enkelte gennemgående kan de sagtens konkurrere med bilismen. Muligvis endda med højnelse af livskvalitet i form af afstressning, motionering som kombination med cyklisme eller arbejdstidsreduktion via netforbindelse.

Det er et klart faktum, at med flere motorveje øges den samlede vejtrafik

Dertil kommer, at vi i Danmark allerede på nuværende tidspunkt har et stort klimamæssigt problem, idet CO2-udledningen fra transportsektoren er støt stigende, primært fordi gods og personer transporteres over længere og længere afstande på gummihjul. Transport via bane udleder betydeligt mindere CO2.

Med hensyn til udviklingen i Midt– og Vestjylland er man jo allerede er i gang med at etablere en motorvej til området fra Vejle til Herning. Desuden er motorvej ikke afgørende for konstruktiv udvikling Der kan ligesåvel foregå en afvikling, hvilket man har oplevet på Lolland-Falster trods motorvej. Den tankegang at motorveje fører til vækst hører også fortiden til.

I trafikforliget indgår også opgradering af jernbanedriften. Vi vil opfordre til, at man udskyder statusdrøftelse indtil der også foreligger en analyse af banedriftudvidelsen, således at tankerne bag det grønne trafikforlig kan holdes i hævd.

Med venlig hilsen
Jyder Mod Overflødige Motorveje
v. Ellen Odgaard

Se også:
Pressemeddelelse fra JMOM