8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorium af hensyn til klima og miljø

De otte organisationers logoer.

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med.

Og der skal samtidig gøres noget ved det stærkt kritisable demokratiske underskud i beslutningsprocesserne omkring infrastruktur. Da det danske vejsystem er ekstremt udbygget, også i forhold til vores nabolande, foreslår vi at den kommende infrastrukturplan prioriterer de mest miljø-og klimavenlige transportløsninger, som cykler og eldrevet kollektiv transport. En infrastrukturplan udformet på denne måde vil være et stærkt bidrag til at nå klimamålene i 2030!

Bag motorvejsmoratoriet står:

Rådet for Bæredygtig Trafik, kontakt Poul Kattler, poul@kattler.dk, tlf. 26 17 72 23

Cyklistforbundet, kontakt Klaus Bondam, bondam@cyklistforbundet.dk, tlf. 33 32 31 21

Greenpeace, kontakt Helene Hagel, hhagel@greenpeace.org, tlf. 26 11 39 51

Mellemfolkeligt Samvirke, kontakt Oliver De Mylius, odm@ms.dk, tlf. 25 30 25 31

Miljøorganisationen Vedvarende Energi, kontakt Gunnar Boye Olesen, gbo@ve.dk, tlf. 24 26 99 33

NOAH – Friends of the Earth Denmark, kontakt Ivan Lund Pedersen, ivan@noah.dk, tlf. 31160082

Klimabevægelsen, kontakt Jens Kruhøffer, jenskruhoffer@gmail.com, tlf. 41 28 01 80

Jyder mod Overflødige Motorveje, kontakt Ellen Odgaard, ellenodgaard@hotmail.com, tlf. 2876726