Skal JMOM blive medlem af NOAH Trafik?

I JMOM overvejer vi hvordan vi kommer videre.

Vi er i JMOM i overvejelser om, hvordan vi kommer videre, da vi i bestyrelsen længe ikke har magtet at være særlig aktive og stærkt føler at vi har behov for ny inspiration. NOAH Trafik arbejder med problemstillinger, der meget ligner dem, JMOM beskæftiger sig med, og vi håber, at et tættere samarbejde kan være til gensidig glæde.  
Et medlemskab af NOAH vil ikke ændre ved, at JMOM fortsat kan fungere som selvstændig organisation med egen økonomi og støttekreds. Det forudsætter derfor ikke nogen ændring af vedtægterne for foreningen JMOM, men er betinget af godkendelse på årsmødet 24. marts.

 Se www.noah.dk/emner/trafik
 Stor database om trafikspørgsmål: www.trafikbogen.dk

JMOM kandidat til Stilhedsprisen 2012

Foreningen ”Vi elsker stilhed” har indstillet JMOM til deres årlige pris.

Forslagsstilleren Klaus Birkholm har skrevet: Jeg synes Jyder Mod Overflødige Motorveje fører den helt rigtige kamp for mere stilhed. Vi har travlt med at anlægge flere veje, motorveje og broer. Ikke bare ødelægger de smuk natur. Det forøger hele tiden trafikmængden. Støj, støj, støj overalt. Det er på tide at sige stop for bilismens uhæmmede ekspansion.

 Se www.vielskerstilhed.dk

Silkeborg Motorvejen

Der er gang i motorvejsaktiviteterne omkring Silkeborg.

Kommer man østfra ad hovedvej 15 og nærmer sig Silkeborg, er der nu ikke længere skov men et stort åbent område for at gøre plads til motorvejen og en ny 4-sporet bro over Gudenåen. I det bynære område er der gang i ekspropriering i stor stil af virksomheder og private boliger. Dyrehaven med stor bestand af forskellige hjortearter skal holde flyttedag til et andet sted med god bevoksning.
I den vestligste egn i det smukke Hørbylunde Bakker er Danmarks længste dalbro ved at gå mod afslutning og er planlagt til officiel indvielse omkring 1. 9. i år. Uofficielt bliver den indviet af løbere d. 30. 6.