Vor tids afgud bygger kirker af asfalt

Læserbrev bragt i Viborg Stifts Folkeblad og Ikast Avis

Af Jake Inlove, Birkehaven 7a, Engsvang

Vi har tre vejsystemer i Danmark. Vi har landeveje, hovedveje og motorveje.

Landeveje fører ud til alle de forskellige steder i landet. De er anlagt, så vi kan komme rundt i landet. Vil du et sted hen, uanset hvor ukendt og langt ude, så kan du tage landevejen. Landevejen er også en vej til alle.

Du kan gå på den som en landevejsridder, cykle, tage løbeskoene eller løbehjulet, traktoren eller scooteren og sågar ride på hest. Landevejene er små, men har plads til alle. De er ikke veje forbeholdt bilen – selvom diverse bilister ofte føler fortrinsret.

Ud over landeveje, har vi også hovedveje i Danmark. De peger ikke mod landet, men mod hovederne. De forbinder hovedpunkter i Danmark. De store hoveder, bykongerne og borgmestrene, havde brug for særlige veje til at køre lige netop deres vej.

Hovedvejene fører os ikke ud i landet, men fra den ene større by til den anden. Hovedvejene giver fortrinsret til biler – at færdes på gåben eller cykel er ikke trygt, så man må bygge cykelstier ved siden af dem. Traktorerne og scooterne kan stadig bruge dem, men ikke uden at møde rasende bilister.

Hvor landeveje og hovedveje rent sprogligt peger mod punkter i landet, så peger motorveje mod motoren. Motorvejen fører ingen nye steder hen, men har den ekskluderende kvalitet, at den er forbeholdt bilmotorerne.

Læs videre “Vor tids afgud bygger kirker af asfalt”

Tiden er ikke til flere motorveje

Det er, som om tiden har stået stille i hovedet på visse politikere, som om de i stor udstrækning mener, at vi bare kan leve og gøre som hidtil og forlade os på, at ny teknologi kan klare problemerne med den fortsatte forøgelse af de menneskeskabte klimaforandringer.

Mandag den 26. oktober, en uge før klimatopmødet COP 26 i Glasgow, gjorde danske forskere noget radikalt: de blev klimaaktivister. I afmagt og frustration blokerede de gaden foran Klimaministeriet i protest mod politikernes manglende klimahandling. En af forskerne sagde ifølge Information: ”Vi har skrevet videnskabelige artikler over årtier, men CO2-udledningerne stiger, og det er tid til offentlig handling.”

Læs videre “Tiden er ikke til flere motorveje”