Nej til flere overflødige motorveje

Alle vegne hvor der i vores land planlægges motorveje, er der stor frustration og modstand fra folk – især fra lokalområdet. Så stor modstand at det kan udarte sig til nærmest borgerkrigslignende tilstande mellem parter, fordi alle vil have motorvejen væk fra deres eget lokalområde. Og det med god grund. Ejendomspriserne falder, hvis det da overhovedet lykkes at sælge, man kan forvente en fremtid præget af enerverende støj, naturlandskaber der bliver pløjet igennem af beton og asfalt, og småveje og stier der bliver lukket.

Men hvem er det, der så brændende ønsker motorveje? Tja.. når det gælder Hærvejsmotorvejen er det jo Pihl Lorentzen der står frem igen og igen, og han vil nok mene at han taler på fleres vegne. Er det mon de 8-10 mennesker der sidder i Hærvejskomiteen? Er det virkelig rimeligt at disse mænd skal have så megen magt, at de fuldstændig kan styre infrastruktur-udviklingen. Gad vidst hvordan vores infrastruktur havde set ud, hvis sådanne nationale projekter blev besluttet ved en folkeafstemning. Jeg møder mange mennesker, der synes det er ganske forfærdeligt med alle disse motorveje i vores lille land – især fordi vi i forvejen har et meget velfungerende vejnet.

Forleden dag blev jeg spurgt, hvad det er fortalerne vil opnå med en Hærvejsmotorvej, og jeg kunne kun komme i tanke om, at det vist har noget med udvikling at gøre. Men hvad er udvikling? Forestiller man sig at der kommer tyske sygeplejersker ad motorvejen og arbejder på Viborg Sygehus? Eller vil den have konstruktiv virkning på udvikling af vilde naturarealer med øget biodiversitet? Eller hvad med grundvandet, vil en motorvej give renere vand i vore haner? Det er dog nogle samfundsmæssige områder, hvor der er behov for udvikling. Men på et område er der en sikker udvikling. Nemlig i antallet af biler på veje og i byer. Her er der ellers mere behov for afvikling.

Nogle ser åbenbart misundeligt til Silkeborgs ”udvikling” efter motorvejsåbning. Den kolossale nybyggeri og tilstrømning af nye borgere er hovedsagelig en konsekvens af tæt samarbejde mellem en effektiv bygherre og borgmesteren, noget mange silkeborgensere absolut ikke synes er positivt. Derimod er der en reel konsekvens af motorvejen i form af voldsom trafik på en mindre vej (rute 52) til stor gene for de borgere der bor og færdes på denne vej.

Når Pihl Lorentzen så fast melder ud, at stumpen af Hærvejsmotorvejen er vedtaget, må det vel bero på, at han ikke ønsker at fortælle den reelle sandhed – at den IKKE er endeligt vedtaget. Ifølge Vejdirektoratet er processen for en motorvej således, at efter VVM-undersøgelsen er der en høring, hvorefter den skal besluttes i Folketinget og vedtages ved en anlægslov. Først der bliver det endelig vedtaget om den skal bygges og hvor. At politikerne har lavet en aftale med hinanden i en infrastrukturplan er en anden snak.

Det er vores erfaring, at det er NU i processen at almindelige borgere skal på banen, hvis man vil gøre sig håb om at påvirke den midtjyske stump mellem Løvel og Klode Mølle – og for så vidt hele den overflødige Hærværksmotorvej.

Ellen Odgaard, Ry, Runa Sand, Langå, Foreningen Jyder Mod Overflødige Motorveje (Bragt i Midtjyllands Avis 20.01.2022)

Hærvejsmotorvejen: 16 gange højere trafikstøj er prisen for 10 ’sparede’ minutter

Mange tusinde borgere vil opleve ulidelig høj støj, og endnu flere vil blive udsat for støjgener i form af at kunne høre motorvejen konstant i baggrunden, når de opholder sig i det fri eller i deres haver.

Måske er du en af de pendlere, der kommer 10 minutter hurtigere til og fra arbejde, hvis politikerne får indført Hærvejsmotorvejen ned gennem Jylland? Hvem vil ikke gerne hurtigere hjem fra arbejde? Hjem til en gåtur i skoven eller en kop eftermiddagskaffe i haven – men hvad nytter det med 10 minutter mere i det fri, hvis det fri fyldes med støj fra motorvejen?

De fleste tænker nok, at motorvejen kommer til at ligge langt fra deres hjem. De ved nok ikke, at Trafikministeriet arbejder med støjgener på op til 7 km fra motorvejen på alle sider, hvis den har en hastighedsgrænse på 130 km/t.

Det kommer til at betyde, at Hærvejsmotorvejen bliver en 14 km. bred bræmme med støj ned gennem Jylland. Mange tusinde borgere vil opleve ulidelig høj støj, og endnu flere vil blive udsat for støjgener i form af at kunne høre motorvejen konstant i baggrunden, når de opholder sig i det fri eller i deres haver.

For at lovliggøre disse støjgener, som vil berøre mange mennesker, har politikerne ændret støjgrænsen flere gange. Siden 1974 har man forhøjet den grænse, der kaldes ”acceptabel trafikstøj”, fra 45 decibel til 58 decibel. Det lyder måske ikke af meget, men decibelskalaen er opbygget logaritmisk, hvilket betyder, at hver gang man bevæger sig 3 decibel op, så fordobles lydstyrken. 48 decibel er således det dobbelte af en lydstyrke på 45 decibel. Så stigningen fra 45 til 58 decibel er over en 16-dobling af lydstyrken. Dette betyder, at man politisk i dag accepterer 16 gange højere trafikstøj end man gjorde i 1974.

I Betænkning nr. 1391 fra Trafikministeriet, hvor jeg har fundet disse tal, findes både beregninger på, hvordan man kan støjdæmpe nær vej og beregninger på, hvad det vil koste at lydisolere et hus mod trafikstøj.

”Tid er penge,” siger man. Derfor må man i motorvejsberegningen ikke kun inkludere sparet pendlertid, men også den tid som motorvejen ’stjæler’ andre steder – f.eks. i form af de mange menneskers utallige minutter i haven, der bliver ødelagt af støjgener eller de mange minutter, der bliver ødelagt for folk af sygdomme forårsaget af støjgener. Støj kan nemlig forårsage flere grumme sygdomme på langt sigt. Her nævner hjerteforeningen f.eks. hjertekarsygdomme, stress, udbrændthed og demens. Hertil må man også medregne den mistrivsel og det tab af livskvalitet der medfølger, når udendørsaktivitet altid er badet i støj.

Med disse ting med i beregningen, vil vi så stadig betale prisen?

Læserbrev af Kurt Lauridsen, Elbækvej 1, Engesvang, bragt i Viborg Stifts Folkeblad

3. Limfjordsforbindelse

I forlængelse af præsentationen her på siden af JMOMs høringssvar til forslaget til lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse bringes her nogle links til sider på nettet. Linkene giver viden om mange forskellige forhold, der gør anlæg af forbindelsen yderst problematisk. Der ligger andre sider på nettet om emnet – søg selv! 

Borgerbevægelsen (nejtilegholmmotorvej.dk)

Egholms venner – Bevar Egholm som en Ø

Om vejstøj: Tålelige motorveje – YouTube   3. Limfjordsforbindelse Ny VVM med fordoblet vejstøj – YouTube

Vil anlægge spritny motorvej – der er bare ét lille problem – Ekstra Bladet – om strandtudsen på Egholm

Egholm-Motorvejen – Nej tak | Facebook   Organisationen har også lagt en række korte oplysende videoer på YouTube. Klippene kan ses i forlængelse af hinanden:

Ærgerligt at man træffer beslutning ud fra et mangelfuldt vidensgrundlag – YouTube

Vognmand Christian Jensen: En motorvej over Egholm giver altså ingen mening – YouTube

Egholm er et naturområde ingen andre storbyer har – YouTube

Anders Morgenthaler: Kom nu! Det er ok at skifte mening og blive klogere – YouTube

Maria Reumert Gjerding: Lyt til alle de borgere, der er imod en motorvej over Egholm – YouTube

Et udkørt klima som resultat af syge samfundsmæssige prioriteringer

Jake Inlove har skrevet et læserbrev, hvor han på en tankevækkende måde sammenstiller motorvejsvandviddet med andre samfundsmæssige tendenser. Du kan læse teksten ved at trykke på linket nederst.

Udkørte kvinder ofres på machomotorens alter – om den syge prioritering, der ødelægger sundhedssystemet

Jake Inlove, Birkehaven 7a, 7442 Engesvang

Læs videre “Et udkørt klima som resultat af syge samfundsmæssige prioriteringer”