Kunst mod motorveje

1. Åbent brev til Vejdirektoratet

Elverfolk, huldrer, nisser og vætter er nu kommet Jyder Mod Overflødige Motorveje til undsætning i kampen mod motorvejsbyggeriet Århus-Herning

Aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje havde søndag den 16. juli – sammen med billedkunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen – travlt med at udfærdige vægmalerier på den nyopførte motorvejsbro sydvest for Hammerum.
Aktionen er gennemført for endnu engang at rejse en debat om det rigtige i at satse på privatbilismen som middel til at løse vores transportbehov.
Vi mener at stigningen i trafikken er til fare for miljøet og er en af årsagerne til, at Danmark ikke kan nå de opstillede mål for nedsættelsen af CO2-udledningen.
Under udførelsen af arbejdet fik vi besøg af politi fra Herning Politikreds. De oplyste os om, at de havde taget kontakt til en vagthavende på Vejdirektoratet, og at man ønskede udsmykningsarbejdet stoppet. Vi ville blive sigtet for hærværk, hvis vi ikke efterkom ordren.
På trods af denne trussel besluttede vi os alligevel for at gøre arbejdet færdigt. Vi er ikke enige i, vi har lavet hærværk på broen. Vi mener, at vi har lavet et kunstværk og dermed i allerhøjeste grad har forskønnet broen. Vi overgiver hermed kunstværkerne i Vejdirektoratets varetægt!
Vi finder, at der er kommet et meget smukt resultat ud af de to kunstneres forlæg og håber meget, at man vil bevare dem, så de kan være til glæde for eventuelt kommende bilister, der kører på omfartsvejen ved Hammerum.
Vi mener også, at kunstværkerne kan stå som en påmindelse om, at miljø, natur og folkelig kultur er en nødvendig forudsætning for alt liv. Hvis der ikke tages de nødvendige hensyn hertil, vil vi få et langt fattigere liv.
Vi har den største forståelse for de borgere i Hammerum og Ikast, der igennem snart mange år har måttet leve med bilismens bagside. Jyder Mod Overflødige Motorveje kæmper for at få stoppet den vanvittige stigning i trafikken. Det gøres ikke ved at bygge flere og større veje.
Der er alt for store menneskelige og miljømæssige omkostninger forbundet med et uhæmmet forbrug af bilen som transportmiddel.
Bilen skal ikke afskaffes, men den skal bruges med omtanke. Lad kunstværket være en påmindelse herom!

På vegne af Jyder Mod Overflødige Motorveje
Bente Fuglsbjerg
Bindslevs Plads 12, 8600 Silkeborg.

2. Kunst på motorvejsbro

En øde motorvejsbro blev pyntet med et ti meter stort billede af elverfolk, huldrer og nisser.

Af Bente Fuglsbjerg – 17. juli 2000
 
Søndag den 16. juli 2000 malede Jyder Mod Overflødige Motorveje en motorvejsbro ved Hammerum efter et meget flot forlæg af kunstnerne Thomas Kruse og Fin H. Hansen.
Vi havde en meget flot dag derude med megen pressedækning og med lokale folk, der kikkede på og diskuterede trafikpolitik.
Naturligt nok synes Hammerum borgerne, at de i mange år havde været plaget af trafikken gennem deres by. Det kunne vi kun give dem ret – i vores uddelingsavis står der da også, at vi går ind for forbedring på eksisterende vej, og at Hammerum og Ikast skal have en omfartsvej.

Hærværk?

Vi havde også besøg af politi, som bad os ophøre med maleriet. Da vi ikke gjorde det, blev 11 noteret – politiet kaldte det hærværk.
Vi gjorde arbejdet færdigt og vi synes selv at resultatet blev overordentlig flot – to vægmalerier på cirka 5 gange 10 meter!
Vi sendte den efterfølgende dag et brev til Vejdirektoratet, hvor vi overgav kunstværkerne i deres varetægt. Hensigten var, at de skulle være en påmindelse om, at vi skal tage vare på natur og miljø.
Det har betydet megen presseomtale, hvilket vi naturligvis er glade for, da debat og kritik af den førte trafikpolitik er et af vores hovedformål.

3. Motorvejs-maleriet genskabt

Herning Højskole stillede facaden til rådighed

De mytologiske fabeldyr fra det ulovlige motorvejs-maleri har fundet sig en mere varig placering på Herning Højskole. Under ledelse af de to kunstnere Thomas Kruse og Fin H. Hansen genskabte aktivister fra “Jyder Mod Overflødige Motorveje” lørdag maleriet på en 17 meter lang væg på højskolen.
Det er højskolens forstander Chr. Jensen, der har tilbudt husly til fabeldyrene, som efter planerne vil få udsigt til en ti meter høj motorvejsbro ved siden af Herning Højskole.

Maleriet er befolket af væsener fra den nordiske mytolgi sammen med en Kristus-figur fra Harald Blåtands tid, omkranset af en motorvejs- midgårdsorm. Den originale version af maleriet blev malet på en motorvejsbro og omgående fjernet af Vejdirektoratet.

4. Retssagen…

Af Bente Fuglsbjerg – oktober 2000

Som I jo nok alle er klar over, kommer der et retsligt efterspil efter vores udsmykning af motorvejsbroen ved Hammerum.
Politiet har anlagt en straffesag mod 12 aktivister. Vi er tiltalt for hærværk af betydeligt omfang efter straffelovens § 291 stk. 2. Der er nedlagt påstand om fængselsstraf!
endvidere har Vejdirektoratet rejst erstatningskrav på det beløb, det har kostet at fjerne kunstværkerne – 59006,00 kr.
Sagen er berammet til at foregå den 23. oktober kl.13 ved retten i Herning.
Vi har naturligvis allieret os med en advokat, Hans Kjellund fra Århus.
For os er det klart, at sagen skal køres på politiske og moralske argumenter. Derfor vil vi i retssagen føre vidner, der har viden, indsigt og også en vis pondus i offentligheden til at underbygge den argumentation, vi har fremført i forbindelse med aktionerne.

Vi har fået tilsagn fra følgende:
Lars Georg Jensen fra Verdensnaturfonden, han ved en masse om klima og CO2-udledning.
Uffe Jakobsen trafikforsker fra Handelshøjskolen i København kan sige noget om trafikudviklingen , planlægning og den førte politik.
Jørgen Johansen fra Norge, som et par gange har undervist os i foreningen i civil ulydighed, kan fremføre argumenter for, hvorfor man nogle gange af samvittighedsgrunde kan føle det nødvendigt at bryde loven.
Vores viden på miljøområdet er stor og velunderbygget. Vi ved hvilke konsekvenser det kan få for det fremtidige klima fortsat at forbruge store mængder energi. Trafikken er her den store synder.
Danmark har sammen med alle andre lande i hele verden forpligtiget sig til en nedsættelse af CO2-udledningen – alligevel handler vi på det trafikpolitiske område lige stik modsat. Der føres en politik, der fremmer privatbilismen og øger trafikmængden.
Selv om vi her i Danmark har en planlov, der sikrer borgerne mulighed for debat og indsigelser inden store projekter vedtages, er det i praksis sådan, at beslutningerne er taget på forhånd.
I dette tilfælde med motorvejen Århus – Herning har vi kun kunnet tage stilling til, hvor motorvejen skal gå ikke, om vi overhovedet skal have en motorvej. Der fremlægges ikke alternative muligheder til løsning af transportbehovet på den pågældende strækning.
I skrivende stund har politiet i Herning over for vores advokat afvist vidnerne som relevante for sagen! Det er meget usædvanligt, at dette sker.
Nu er det heldigvis ikke sådan, at det ikke er politiet der bestemmer dette, det afgøres dommeren i Herning, hvilket vi spændt venter på.

5. Motorvejs-aktion kriminaliseret

Brev udsendt til udvalgte kunstnere og meningsdannere:

Jyder Mod Overflødige Motorveje har brug for din støtte!

Vi er en gruppe jyder, der i foreningen “Jyder Mod Overflødige Motorveje” siden 1993 har prøvet at råbe politikerne op, for at få sat en bremse på den uhæmmede udbygning af motorvejene i Danmark og den dermed følgende CO2-forurening.
 
Vi har deltaget i høringer og lavet indsigelser, men lige lidt har det hjulpet. Myndighederne er ikke interesseret i at diskutere, om vi har brug for motorveje, men kun lyst til at drøfte, hvor de skal ligge.
 
I maj-juni lavede vi en blokade af byggeriet ved Snåstrup Mølle vest for Århus. Her lykkedes det at hindre byggeriet i 14 dage med 30 aktivister.
 
Den 16. juli lavede vi sammen med bl.a. kunstneren Thomas Kruse et maleri på den første motorvejsbro – ved Hammerum øst for Herning. Vores hensigt var at forære vejdirektoratet en udsmykning af den grimme betonbro samt at protestere mod den forkerte udvikling.
 
De opfattede maleriet som hærværk og vi blev sigtet for det. Mandag den 23/10 fik vi en betinget dom på 14 dages fængsel og en bøde på 1.000 kr hver, samt dømt til at betale en erstatning til Vejdirektoratet på i alt 56.000 kr. Hertil kommer sagsomkosinger, i alt ca. 85.000 kr. Pengene skal betales inden 14 dage.
 
Det er mere end vi kan magte selv, hvorfor vi vil høre, om du/I har mulighed for at hjælpe os med et hurtigt støttebeløb på 100 kr. – eller mere til giro: 560-7264 (Jyder Mod Overflødige Motorveje v. Bente Fuglsbjerg).
 
Vi lover til gengælde at fortsætte vore aktiviteter for en mindre forurenet verden.
 
På forhånd tak.

6. Jyder anker hærværksdommen

Dommen i Herning Byret den 23. oktober over 12 aktive kunstmalere fra Jyder Mod Overflødige Motorveje ankes.

• Vi finder det er uacceptabelt, at vores maleri på motorvejsbroen ved Hammerum kriminaliseres og betegnes som groft hærværk. Der var tale om en trafikpolitisk og kunstnerisk aktion i protest mod en trafikpolitik, der kører den forkerte vej, udtaler talsperson Julie Albeck:
• På den ene side underskriver miljøminister Svend Auken internationale konventioner om at nedbringe CO2-forureningen, samtidig med at hans kollega i regeringen, trafikminister Jakob Buksti, aktivt fremmer en udvikling, der forøger forureningen. Det er en grotesk udvikling, der råber på befolkningens aktive protest. efter vores opfattelse bør alle borgere tage ansvar for at stoppe den forkerte udvikling, siger Julie Albeck.
• Vi mener, at Vejdirektoratet spiller et politisk spil og med retssagen og den urimelige dom ønsker at lukke munden på motorvejsmodstanden og Jyder Mod Overflødige Motorveje.
• Miljøet og trafikpolitikken er for vigtigt et emne at overlade til politikerne alene. Politikerne er ikke interesseret i at diskutere, om vi har brug for motorveje, men vil kun drøfte, hvor de skal ligge. Demokratiet er sandet til.
• Vi forventer, at landsretten kan kende forskel på groft hærværk og kunst, slutter Julie Albeck fra Jyder Mod Overflødige Motorveje.

7. Ny retssag den 23. april 2001

Jyderne kommer for landsretten i Viborg

Af Bente Fuglsbjerg

Som det jo nok er de fleste bekendt ankede vi Byrettens dom til Landsretten. Vi var dengang ti, der fik en betinget dom på 14 dages fængsel plus en bøde på 1.000 kr. hver. Herudover skal vi betale erstatning til Vejdirektoratet på 56.000 kr.
 
Ankesagen kommer for Landsretten i Viborg mandag den 23. april kl. 9.00. Vi vil naturligvis gerne have, at så mang som muligt er med i retten. Der afgår bus fra Silkeborg Station kl. 7.25, så er vi i Viborg kl. 8.25 og har god tid til at nå retten inden kl. 9.00. Fra Århus afgår der tog kl. 7.18.
 
Det er endnu ikke afklaret, om vi får lov at føre vidner. Vi har i første omgang fået afslag, denne afgørelse er anket af vores advokat Hans Kjellund. Vidnerne er Lars Georg Jensen fra Verdens Naturfonden. Han har forstand på klimaproblematikken og har været med ved alle de store klimakonferencer. Uffe Jacobsen fra Handelshøjskolen ved en masse om trafikplanlægning, og til sidst har vi Jørgen Johansen – vores “ekspert” inden for civil ulydighed.
 
Vi er i fuld gang med at undersøge mulighedeme for forskellige happenings. Hvad det ender med, er vi ikke på nuværenderende tidspunkt helt kommet til klarhed over. Hvis du har mulighed for at komme og måske også har lyst til at være med til en lille markering, så giv et praj til en fra bestyrelsen.

8. Spørgsmål til trafikminister Jacob Buksti
fra Søren Kolstrup (el)

Spm. nr. S 251 – besvaret 1/11-2000
Til trafikminister Jacob Buksti af Søren Kolstrup (eL):
 
»Vil ministeren overveje at trække Vejdirektoratets erstatningskrav for fjernelse af et vandmalingsbaseret maleri på en ubenyttet motorvejsbro i Jylland tilbage?«

Trafikminister Jacob Buksti:
Søndag den 16. juli år 2000 gennemførte aktivister fra gruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje en aktion, hvor der blev lavet vægmalerier på en nyopført motorvejsbro sydvest for Hammerum. Broen er opført som led i arbejdet med at anlægge motorvejen Herning-Bording, der er vedtaget af Folketinget.
 
Vejdirektoratet havde ikke give samtykke til maleriet og forsøgte derfor i samarbejde med Herning Politi at stoppe arbejdet. Politiet meddelte i den forbindelse aktivisterne, at de ville blive sigtet for hærværk, hvis arbejdet ikke blev stoppet. På trods heraf fortsatte de arbejdet.
 
Retten i Herning fastslog i en dom af 23. oktober 2000, at der var tale om hærværk på lige fod med graffiti, og idømte de tiltalte aktivister hver 14 dages betinget hæfte samt en tillægsbøde på 1.000 kr. De tiltalte blev endvidere dømt til at betale Vejdirektoratet en erstatning på godt 56.000 kr. for udgifter til afrensning af broen.
 
Jeg har tidligere i et svar til folketingsmedlem Anne Baastrup den 26. juli 2000 givet udtryk for min holdning til, at såkaldte aktivister uden tilladelse bemaler statens ejendom. Jeg oplyste i den forbindelse, at sagen ville blive behandlet på helt samme måde som andre sager om graffiti, der i stigende grad plager samfundet. Den af retten i Herning afsagte dom har ikke givet mig grundlag for at ændre opfattelse. Jeg har derfor heller ingen overvejelser om at bede Vejdirektoratet om at frafalde sit erstatningskrav, hvis berettigelse altså ved dommen er tiltrådt af retten.

Søren Kolstrup (eL):
Jeg bemærkede, at trafikministeren brugte to centrale begreber i den her sag, nemlig ordet hærværk og ordet graffiti, men kan trafikministeren bekræfte, at der i den her sag netop er tale om et kunstværk, at borgere i al åbenhed har lavet et sådant kunstværk, og at det er vandbaseret?
 
Hvis det er vandbaseret, kan man sige, at det er udtryk for en kommunikation til borgerne, det er et flygtigt maleri, som jeg har svært ved at se kan gå ind under begrebet hærværk og begrebet graffiti. Derfor vil jeg gerne have ministeren til at kommentere begrebet hærværk, om ministeren finder, det er rimeligt at bruge det i den her sammenhæng. Det er det ene.
 
Det andet er, at der løbende træffes tolkninger om, hvad man skal kræve af erstatning og ikkeerstatning. Man kan vælge at have et lille spillerum for ytringsfrihed, men man kan også vælge at have et stort spillerum for ytringsfrihed. er det egentlig ikke at foretrække i et demokratisk samfund, at man har så stort spillerum som vel muligt for ytringsfrihed og kommunikation mellem borgerne?

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Nu er det sådan, så jeg har erfaret, at den pågældende dommer ved retten i Herning skulle være særdeles kunstkyndig, og derfor vil jeg tillade mig at referere fra den pågældende dom, rettens bemærkninger, hvor der står:
 
»Uanset man ikke kan frakende den omhandlede bemaling en kunstnerisk værdi, er en handling, hvor man uden tilladelse maler motiver, slagord eller andet på en andens ejendom at betragte som en ødelæggelse eller en beskadigelse af denne ejendom, hvorfor handlingen må betragtes som værende hærværk og derfor omfattet af straffelovens § 291, herunder dennes stk. 2 under henvisning til omfanget.«
 
endelig vil jeg sige til hr. Søren Kolstrup, at jeg også har erfaret via pressen, at aktivisterne har tænkt sig at anke dommen, og derfor vil det ikke være korrekt, at jeg går ind og kommenterer en verserende retssag.

Søren Kolstrup (eL):
Heller ikke jeg skal kommentere en sådan verserende retssag og dommerens udsagn, men jeg skal blot spørge, om regeringen og trafikministeren mener, at vi skal have en forvaltningskultur i Danmark, hvor man dømmer utroligt restriktivt og hele tiden f.eks. stiller krav om erstatning og erstatning og dermed er med til at give ytringsfriheden et lille spillerum, eller om ministeren mener, at der kan være zweck i at have en forvaltningskultur, hvor man viser rummelighed, herunder til stærke civile ytringer, som kan føres frem med en vis prægnans.
 
Spørgsmålet er stillet ud fra den forudsætning, at ethvert samfund faktisk har interesse i, at frie borgere kan komme så stærkt til orde som muligt og også være med til at sætte dagsordenen i samfundet.

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Jeg har egentlig ikke yderligere kommentarer til spørgsmålet, bortset fra den, at der med den indsats, der sker i forhold til f.eks. graffiti med de domme, der er faldet, er sket det, at der efter DSB’s mening synes at være en direkte sammenhæng mellem de hårde domme og det fald i antallet af overbemalede tog på ca. 30 pct., som kan ses. Og derfor mener jeg, at det er det udgangspunkt, man må tage.

Søren Kolstrup (eL):
Ministeren tillod sig at sætte lighedstegn mellem den her diskussion og begrebet graffiti. Kan vi i det mindste ikke blive enige om ét forhold: at det er farligt at udvide begrebet graffiti til alle kunstneriske ytringer? Det ville jo i den grad også indsnævre vores syn på, hvad der er hærværk, og hvad der ikke er hærværk.
 
Har vi egentlig en interesse i at udvide hærværksbegrebet i så voldsomt et omfang?

Trafikministeren (Jacob Buksti):
Jeg synes bare, jeg ville henholde mig til dommerens bemærkninger i den afsagte dom, og derfor kan jeg ikke se, at der her er tale om, at man udvider hærværksbegrebet. Her er det bare et spørgsmål om, at man fastholder det.

Hermed sluttede spørgsmålet.

9. Dømt igen for ulydighed

Landsretten var enig i dommen til bro-malerne

Af Tom Vilmer Paamand – 23/4-2001

12 aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje skal betale 1000 kroner hver, og der vanker 14 dages fængsel oveni, hvis de bliver pågrebet igen.
Det bestemte Vestre Landsret i Viborg, der hermed stadfæstede byrettens

. Jyder Mod Overflødige Motorveje accepterer dommen.
– Men vi har ikke fortrudt vores maleraktion, siger Søren Kirk Christiansen, der er talsmand for gruppen.
– Tværtimod mener vi, at civil ulydighed er nødvendig for at skabe en demokratisk debat om den førte trafikpolitik. Vores trafikpolitikere er umådeligt svære at råbe op. De planlægger konstant nye motorveje, selvom al erfaring fortæller os, at nye og større veje kun fører til mere trafik og dermed til krav om endnu flere veje, der igen fører til krav om endnu flere veje. Politikerne må indse, at vi har motorveje og veje nok i Danmark. Alle fremtidige trafikinvesteringer bør gå til den kollektive trafik, siger Søren Kirk Christiansen.
 
Jyder Mod Overflødige Motorveje
v/ Søren Kirk Christiansen

Staten forøver hærværk

Det er ikke Jyder Mod Overflødige Motorveje, der burde anklages for hærværk, men staten.

Af Mikael Witte, forfatter

Søndag den 16. juli kl. 9.00 mødtes aktivister fra Jyder Mod Overflødige Motorveje ved motorvejsbroen ved Hammerum.
Aktivisterne havde i forvejen meddelt Herning Politi, at de ville aktionere. En første politipatrulje ankom til gerningsstedet kl 10.
Betjentene iagttog, at aktivisterne malede på broen, henstillede til dem at stoppe deres videre kunstneriske udfoldelse og bad dem flytte sig fra malerstedet. Dette nægtede aktivisterne, og insisterede på at blive båret væk af politiet. Betjentene afviste aktivisternes ønske og kørte tilbage til Herning Politistation.
Kl. 12.30 troppede ti betjente op ved malerstedet og bad aktivisterne holde inde. Dette efterkom aktivisterne øjeblikkelig, idet de var færdige med deres malerarbejde.
Bemalingen var ikke hærværk, men et kunstværk. Det havde stor billedmæssig kraft, der udsprang af både bemalingens komposition og af hele aktionen.
En reaktiv reaktion Billedelementerne livs-tråd, mennesker, elverfolk, huldrer, nisser og vætter knytter an til den folkelige kultur og troen på livet. Og aktivisterne benytter undersiden af en bro, hvorved den fastholdes som port og tunnel, der forbinder forskellige tilstandsformer, hvilket rummer et af filosofiens problemer: Mennesket bevæger sig fra et sted til et andet. Skifter mennesket så identitet, spørger filosofferne. Spørgsmålet indgår i såvel den historiske som den moderne mytologi.
Kunstværket har vakt langt større opmærksomhed end de fleste af tidens malerier. Hvad vi har været vidner til, er en generobring af forholdet mellem kunst og liv – og det vækker eftertanke langt uden for kunstens verden.

Det gigantiske hærværk Sandheden om hærværket er, at hele motorvejsbyggeriet er et gigantisk hærværk. Motorvejen Århus-Herning vil ødelægge Gudenådalen, Funder å-dal, de smukke områder ved Gødvad og Hørbylunde Bakker, Lyngbygård å-dal plus en masse god landbrugsjord. Det er nogle af Danmarks smukkeste naturområder, der både fungerer som opholdssted for sjældne dyr og planter og fungerer som rekreative områder for mennesker.
Mangfoldigheden truet Biologiske undersøgelser har vist, at naturens mangfoldighed er truet.
Internationalt støtter Danmark arbejdet for biodiversitet.
Sandheden er, at denne motorvej ikke løser trafikproblemer, men skaber dem.
Flere veje fører til mere trafik. Således opstår trafikspringet.
Og mere trafik fører til mere kuldioxid, mere metan, mere kulilte og mere ammoniak. I Kyoto i Japan har Danmark internationalt forpligtet sig til at nedbringe mængden af udstødningsgasser. Men motorvejen øger den. Sandheden er at trafikken på motorvejen vil fremskynde ødelæggelsen af luften, jorden og vandet.
Anklagen for hærværk må altså rettes mod dem, der planlægger overflødige motorveje.