Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand

Fra Tønder i syd til Hjørring i nord finder vi idéen om en ny motorvej kritisabel og dybt utidssvarende. Vi står midt i en natur- og klimakrise og skal ikke ødelægge mere natur – vi skal passe bedre på den, vi har tilbage. En ny motorvej er den helt gale vej at gå, skriver Jens Frydendal på vegne af 20 lokalforeninger. Foto: Colourbox

Jyske borgmestre slår på tromme for en ny motorvej op gennem Jylland. Men ideen om en ny motorvej er kritisabel og dybt utidssvarende, skriver 20 jyske lokalforeninger af Danmarks Naturfredningsforening.

Læs videre “Idéen om en hærvejs-motorvej op gennem Jylland vækker modstand”