Lastbiltrafik i Århus

Lastbiltrafikken mellem havnen og det nye transportcenter ved Årslev kan reduceres ved hjælp af det nye havnespor, men bliver det næppe. For trods transportcentrets beliggenhed lige ved jernbanen er der ingen planer om sportilslutning.

Af Thomas Tjørnehøj – Læserbrev bragt 31/5-’08 Århus Stiftstidende.

Til november indledes et forsøg med 25 meter lange og 60 tons tunge lastbiler på visse danske veje. Et par af disse veje fører til Århus havn, så at endnu større køretøjer end idag skal til og fra havnen – og i sagens natur gennem Århus – har givet anledning til flere protester og indsigelser. Ikke uforståeligt, når det er kommet frem, at Trafikministeriet allerede for fire år siden har erkendt, at de store lastbiler »vil kunne betyde en væsentlig forøget sikkerhedsrisiko«. Men med politisk velvilje kan denne risiko minimeres – ihvertfald i Århus.

For langt om længe begynder man at kunne se en ende på etableringen af det nye forbindelsesspor over Spanien til Århus Havn. Forbindelsen vil betyde en forøgelse af jernbanekapaciteten til og fra sydhavnen. Og dette kan også komme sikkerheden og fremkommeligheden på vejene i Århus tilgode.

For tiden anlægges også et stort transportcenter ved Årslev, lige op ad jernbanen til Randers. Alligevel er der ingen aktuelle planer om en sportilslutning. En sådan tilslutning ville ellers kunne aflaste vejnettet i Århus for et betragteligt antal store lastbiler.

Kendt teknik

Der findes allerede flere forskellige typer jernbanevogne til transport af sættevogne eller hele lastbilekvipager. På nogle kører hele lastbilen ombord som på en færge, på andre svinger forvognen selv sættevognen på plads, og på andre igen løftes sættevognen på plads af en kran. Sidstnævnte princip kaldes veksellad og findes allerede i Danmark, men af- og pålæsningen er forholdsvis tidkrævende. Hvilken af disse muligheder der tidsmæssigt og praktisk er mest hensigtsmæssig, kan en nærmere undersøgelse godtgøre.

En flaskehals, som heller ikke undgås med den nye havnebane, er at godstogene stadig skal gennem Århus Hovedbanegård. Men bortset fra et par timer i morgen- og eftermiddagsmyldretiden – hvor alle trafikformer jo kæmper om pladsen – kunne det med et forsigtigt skøn være muligt at køre to tog à indtil ca. 30 lastbiler pr. retning pr. time mellem havnen og Årslev. Når den nye havnebane er åbnet, mangler der derfor kun få hundrede meter spor til transportcentret i Årslev. Og de århusianske veje vil kunne befries for op til 120 gennemkørende lastbiler pr. time.

Nytænkning fordres

Et sådant tiltag vil givetvis kræve et politisk mod, som ikke er set i Århus siden beslutningen om frilægningen af åen. Men forløbet kunne meget vel blive det samme: først protester og modargumenter, men sidenhen undren over, at det ikke er sket tidligere.

At lastbiler eller sættevogne, når først de er anbragt på jernbanevogne, for den sags skyld kunne fortsætte ud i verden på denne måde – med færre tilfælde af forurening, ulykker, trængsel og “elefantvæddeløb” til følge – er jo en anden historie.

Eller er det næste kapitel?

Thomas Tjørnehøj
Best.medl. “Jyder Mod Overflødige Motorveje”
Emborgvej 109
8660 Skanderborg

Sidste udkald før klimakatastrofen

Informations Jørgen Steen Nielsen har på fremragende vis skrevet en bog, der både giver det store og det nære syn på fremtidens klimaudfodringer

Boganmeldelse af Sven Auken, 27. maj 2008 i Information

I mere end 10.000 år har et ‘stabilt’ klima, hvor den globale middelttemperatur har svinget indenfor et interval af plus en grad og minus en grad, været grundlaget for den menneskelige civilisation. I betragtning af livets milliardår lange udvikling, er civilisationens hidtidige historie derfor nærmest parentetisk og tilsyneladende forbundet med et stabilt klima.

Er civilisationen/kloden truet af den globale opvarmning? Kan katastrofen afvendes? Og hvad kan vi som borgere i et af de mest overforbrugende samfund gøre for at modvirke et egentligt økologisk sammenbrud og begrænse skaderne?

Det er de grundlæggende spørgsmål Jørgen Steen Nielsen (JSN), Informations kloge medarbejder, har sat sig for at besvare i en bog om overlevelse.

Det er den dovne læsers korteste vej til indsigt i og søvnløshed over dimensionerne i klimaforandringen og den menneskelige uansvarlighed.

Læs hele boganmeldelsen i Information