Sig det med blomster

Pressemeddelelse

Omtalt i Aarhus Stiftstidende 7. april 2009 under titlen: “Mysteriet om 10.000 krokus er opklaret”

Molbomotorvejens krydsning med jernbanen

Det er vist efterhånden en velkendt sag, at Klodens tilstand lider alvorligt med fare for kollaps pga. især den vestlige verdens forbrænding af store mængder fossilt brændstof med deraf følgende CO2-udledning, som bidrager til forøgelse af drivhuseffekten. Det er i dag erkendt af politikere både herhjemme, i EU og efterhånden sågar også i USA.
I 1992 bandt Danmark sig gennem underskrivelse af Kyoto-aftalen til inden udgangen af 2012 at reducere CO2-udledningen med 21 % i forhold til 1990-niveau. På mange områder er der sket en vis reduktion, men på trafikområdet er CO2-udledningen steget fra 12 mio. ton til 16 mio. ton., svarende til ca. 30 % af den samlede CO2-udledning, som derved forbliver status quo.

Udledningen af CO2 fra selve vejtransporten udgør ca. 75 % af transportområdet

Bilparken her i landet er de senere år steget med ca. 60.000 biler om året og forventes fordoblet i løbet af 25 år. Vi har samtidig forøget vores transportafstand, så hver dansker dagligt bevæger sig 35 km, heraf 75 % i bil. Den forøgede pendlingsafstand er blandt andet en følge af motorvejnettets udbygning. Det bekræftes af adskillige trafikforskere.

Danmark har Europarekord i km motorvej pr indbygger!

Fra 1980 til 2007 er motorvejsnettet udvidet fra 464km til 1056 km. I perioden 2002-2006 øgede regeringen investeringerne i vejnettet fra 3 til 9 mia. kr. pr år. I samme periode faldt investeringerne i jernbanenettet fra 1,5 til under 1 mia. kr. pr år.
1 person der transporterer sig 1 km i bil (personkm) udleder fra 120 – 250 g CO2. 1 person der transporterer sig 1 km i tog udleder 14 g CO2 ved fuld belægning og 28 g CO2 ved halv belægning.

Er det så underligt at vi har voldsomme miljøproblemer?

Det kan ændres hvis man vil. Det kræver dog markante investeringer og udvikling i kollektiv transport.
Jyder Mod overflødige Motorveje har ved denne krokus-aktion sat fokus på problemet. Fænomenet kan ses nord for Århus, der hvor Grenå-banen krydser den nyanlagte motorvej mod Djursland (Egå Engsø).

Ellen Odgaard
Jyder Mod Overflødige Motorveje

Mystisk blomsterhilsen ved motorvejen

Kan man lave graffiti med blomster? – eller er det en miljøbevidst gartner, der har været på spil?

Foto: Asbjørn Sand

Århus stiftstidende d. 3. 4. 2009
Af Kirstine Lefevre Sckerl
klsc@stiften.dk

Hvorfor står der CO2 skrevet med krokus på skrænten til Grenaabanen, hvor den krydser den nye motorvej til Lystrup?

Hvorfor står der CO2 skrevet med krokus på skrænten til Grenaabanen, hvor den krydser den nye motorvej til Lystrup? Foto: Flemming Krogh

Go’ Morgen redaktionen har fået et tip af Lars Knudsen fra Hinnerup, der har bemærket et pudsigt fænomen på den nye motorvejsstrækning fra Søften til Lystrup.

Lige hvor motorvejen krydser Grenaabanen, lyser gule krokus op i det vinter kedelige græs på bane­skråningen. Det gør de mange steder for tiden, så det er der måske ikke noget mærkeligt i. Det sjove er, at forårsbebuderne her er plantet, så de danner bogstaverne CO2.

»Er det en aktionsgruppe, der har været i gang, eller hvad kan det have af betydning?« spørger han.

I Århus Kommunens afdeling for Trafik og Veje kender ingen til krokus­protesten. Heller ikke i Århus Kommunes Natur og Miljø-afdeling ved man, hvem der har skrevet CO2 med løgplanter der.

»Vi har lagt løg mange steder, men vi ved ingenting om det der. Ingen har bemærket noget, så det er en ligeså stor overraskelse for os som for læseren. Men der er vel nogle, der vil sige det med blomster,« siger Kim Røn, afdelingsleder i Driftsområde Nord.

Smart marketingfif?

DSB kører i øjeblikket kampagnen, »Tag toget – nedsæt dit CO2-udslip«, der op­fordrer os til at tage toget i stedet for bilen, så vi sparer klimaet for CO2.

Man udleder for eksempel tre og en halv gang så meget CO2 ved at tage fra Aalborg til København med bil eller fly, som hvis man sætter sig i IC3-toget. Tager man bil og færge fra Aalborg til København, koster det 13 gange mere på CO2-kontoen end med IC3-tog.

Men selv om de gule blomsterbogstaver ligger fint i tråd med DSBs miljø rigtige kampagne, er det ikke her, løgene kommer fra.

»Det er ikke os, der står bag. Jeg har talt med Banedanmark, som ejer arealerne omkring banestrækningerne, og det er heller ikke dem, der har noget med det at gøre,« siger Boline Skovly, fra DSBs presseafdeling.

Så desværre Lars Knudsen, vi må være dig svar skyldig for nu, men er der andre, der kan kaste lys over det gule statement ved motorvejen, så skriv til Go’Morgen redaktionen.