De motorvejsreligiøse

Tegning af Julius: Forskerne afviser at motorveje kan stoppe affolkningen af yderområderne.

I en ny rapport fra tænketanken Kraka slås det endnu engang fast, at motorveje ikke skaber vækst i yderområderne eller mindsker affolkningen.

Seniorforsker ved Københavns Universitet Hanne Tanvig er enig og udtaler til Jyllandsposten den 21/3, at ”der er ingen dokumentation for, at motorveje isoleret set skaber vækst i yderområder”. Det samme siger trafikforsker Per Homann Jespersen og flere andre med ham.

Hvad siger så politikerne? Vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler til samme avis, at det er noget værre københavneri, og at det da er sund fornuft, at det forholder sig anderledes.

Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer ”tror ikke”, at hans kommune uden en motorvej havde fået samme udvikling som tilfældet er. En tro som han lufter over for middagsradioavisen samme dag.

Venstremanden Kristian Pihl Lorentzen påstår i samme radioavis, at ”vi bliver rigere af at bygge de motorveje, vi har brug for i Danmark”. Men hvem og hvad afgør, hvilke motorveje vi har brug for? Det skal tilsyneladende ikke være forskerne, for de har åbenbart slet ikke set lyset for enden af motorvejstunnelen.

Ja, ja, enhver bliver salig i sin tro, og jo mere motorvej des mere salighed. Nogle håber på 47 jomfruer i det hinsidige, andre håber på en motorvej.

Henning B. Carlsen
Brædstrup
Medl. af Hærvejsgruppen